Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 120/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

Thông tư số 166/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định chi tiết về xử phạt viphạm hành chính về thuế 

Nghị định 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 

Nội dung tư vấn:

Tôi nhờ luật sư tư vấn về vấn đề xử lý phạt về Thuế -do bán hàng không xuất hoá đơn ( thời gian kiểm tra vi phạm từ 1/1/2015 đến 31/6/2016 Nay chi cục thuế thành phố bạc Liêu Ra quyết định xử phạt doanh nghiệp .phạt bán hàng không xuất HĐ năm 2015 là 15.000.000 .phạt bán hàng không xuất HĐ năm 2016 là 15.000.000 Vậy là phạt tổng cộng 1 lần 30.000.000 Xin hỏi luật sư quyết định phạt vậy có đúng theo Thong tư 166 điều 2 mục 5 khoản a Xin cảm ơn luật sư . Chúc thành công

Công ty bạn không phải vi phạm hành chính về thuế mà chỉ vi phạm về hóa đơn nên không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính thuế.

Đối với hành vi bán hàng không xuất hóa đơn của công ty bạn thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xử phạt theo Điều 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý giá phí lệ phí hóa đơn như sau:

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

>> Xem thêm:  Sinh viên Đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ? Bị cận có được hoãn nhập ngũ ?

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

b) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính có nội dung:

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm;

Như vậy, việc cơ quan có thẩm quyền xử phạt đối với từng hành vi vi phạm là có căn cứ.

Tôi nhờ luật sư tư vấn về vấn đề xử lý phạt về Thuế -do bán hàng không xuất hoá đơn ( thời gian kiểm tra vi phạm từ 1/1/2015 đến 31/6/2016 Nay chi cục thuế thành phố bạc Liêu Ra quyết định xử phạt doanh nghiệp .phạt bán hàng không xuất HĐ năm 2015 là 15.000.000 .phạt bán hàng không xuất HĐ năm 2016 là 15.000.000 Vậy là phạt tổng cộng 1 lần 30.000.000 Xin hỏi luật sư quyết định phạt vậy có đúng theo Thong tư 166 điều 2 mục 5 khoản a Xin cảm ơn luật sư . Chúc thành công

Công ty bạn không phải vi phạm hành chính về thuế mà chỉ vi phạm về hóa đơn nên không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính thuế.

Đối với hành vi bán hàng không xuất hóa đơn của công ty bạn thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xử phạt theo Điều 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý giá phí lệ phí hóa đơn như sau:

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

>> Xem thêm:  Anh trai là thượng úy thì có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Sinh viên có phải nhập ngũ ?

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

b) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính có nội dung:

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm;

Như vậy, việc cơ quan có thẩm quyền xử phạt đối với từng hành vi vi phạm là có căn cứ.

Tôi nhờ luật sư tư vấn về vấn đề xử lý phạt về Thuế -do bán hàng không xuất hoá đơn ( thời gian kiểm tra vi phạm từ 1/1/2015 đến 31/6/2016 Nay chi cục thuế thành phố bạc Liêu Ra quyết định xử phạt doanh nghiệp .phạt bán hàng không xuất HĐ năm 2015 là 15.000.000 .phạt bán hàng không xuất HĐ năm 2016 là 15.000.000 Vậy là phạt tổng cộng 1 lần 30.000.000 Xin hỏi luật sư quyết định phạt vậy có đúng theo Thong tư 166 điều 2 mục 5 khoản a Xin cảm ơn luật sư . Chúc thành công

Công ty bạn không phải vi phạm hành chính về thuế mà chỉ vi phạm về hóa đơn nên không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính thuế.

Đối với hành vi bán hàng không xuất hóa đơn của công ty bạn thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xử phạt theo Điều 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý giá phí lệ phí hóa đơn như sau:

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

>> Xem thêm:  Bố mẹ bị ung thư nặng con được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

b) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính có nội dung:

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm;

Như vậy, việc cơ quan có thẩm quyền xử phạt đối với từng hành vi vi phạm là có căn cứ.

Doanh nghiệp mua hàng hóa có giá trị trên 20 triệu đồng trong năm 2015 và thanh toán bằng tài khoản không đăng ký với cơ quan thuế thì bị vi phạm tại điều nào, xử phạt theo quy định tại văn bản nào?

Theo hướng dẫn tại Công văn 1728/TCT-KK của Tổng cục thuế hướng dẫn tài khoản thanh toán như sau: nếu công ty mua sử dụng tài khoản ngân hàng của mình mở tại các tổ chức tín dụng để thanh toán, nhưng công ty không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng này cho chi cục thuế, thì:

– Công ty bên bán bị xử phạt vì vi phạm pháp luật về đăng ký thuế, do không thông báo thông tin tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế.

– Đồng thời xử lý như sau:

+ Nếu bên bán không thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của bên bán cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định, thì bên bán bị xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký thuế do không thông báo thông tin tài khoản ngân hàng. Đồng thời, bên mua không được xét khấu trừ, hoàn thuế số thuế GTGT đầu vào của số tiền thanh toán cho bên bán (vào tài khoản mà bên bán không thông báo với cơ quan thuế)

>> Xem thêm:  Bố mẹ sức khỏe yếu thì con có được miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự ?

+ Nếu công ty bên bán đã thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định; trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của người mua, người mua chứng minh được hàng hóa thực mua và thanh toán vào tài khoản người bán, thì sẽ được xem xét khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Như vậy, công ty bạn là bên mua sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng sẽ không được xét khấu trừ, hoàn số thuế GTGT đầu vào của số tiền đã thanh toán bằng tài khoản không đăng ký.

xin chào các a chị: em tên là H năm nay 22 tuổi các a chị cho em hỏi là: em là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học giao thông vận tải hà nội và được gọi đi khám sức khỏe để đi đào tạo sĩ quan dự bị. Em đã đi khám và đủ sức khỏe có tên trong danh sách đi đào tạo, nhưng vì lí do là đã trúng tuyển vào công ty đi làm nên em không muốn đi, vậy các a chị cho em hỏi là giờ em có lệnh gọi đi rồi nhưng không đi thì vi phạm luật gì và hình thức xử phạt ra sao, e có thể được hoãn để đi những đợt sau khác không? mong sớm nhận được phản hổi của a chị, e xin cảm ơn!

Nghị định 120/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính quốc phòng cơ yếu quy định như sau:

Điều 11. Vi phạm quy định về đào tạo sĩ quan dự bị

1. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm ghi trong giấy gọi kiểm tra sức khỏe để tuyển chọn hoặc quyết định đi đào tạo sĩ quan dự bị mà không có lý do chính đáng.

"Lý di chính đáng" trong trường hợp này được hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 95/2014/TT-BQP như sau:

a) Người phải thực hiện việc sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; chấp hành lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu (sau đây viết gọn là người thực hiện nghĩa vụ quân sự) nhưng bị ốm hoặc trên đường đi bị ốm, tai nạn. 
b) Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự gồm bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp đang bị ốm nặng. 
c) Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự gồm bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp chết nhưng chưa tổ chức tang lễ. 
d) Nhà ở của người thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nhà ở của thân nhân người thực hiện nghĩa vụ quân sự nằm trong vùng đang bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn làm ảnh hưởng đến cuộc sống. 
đ) Người thực hiện nghĩa vụ quân sự không nhận được giấy gọi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu do lỗi của người hoặc cơ quan có trách nhiệm hoặc do hành vi của người khác gây khó khăn hoặc cản trở quy định tại Điều 8 Chương II Thông tư này. 

Như vậy, bạn thuộc trường hợp không có lý do chính đáng. bạn sẽ bị xử phạt như trên và bị buộc chấp hành giấy gọi kiểm tra sức khỏe để tuyển chọn hoặc buộc chấp hành quyết định đi đào tạo sĩ quan dự bị.

Về phần công việc, khi bạn thực hiện nghĩa vụ trên, bạn sẽ được tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, do đó bạn nên chấp hành quyết định đi đào tạo sĩ quan dự bị.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

>> Xem thêm:  Anh trai đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì em có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật hành chính - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Đăng ký tạm hoãn nghĩa vụ quân sự như thế nào ? Thời điểm nào phải nộp đơn xin hoãn NVQS ?