1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân thực hiện như thế nào ?

Xin chào. Hiện tôi muốn làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân với trường hợp như sau: năm 2017, tôi làm công tác giảng dạy với chức danh giảng viên thỉnh giảng chỉ duy nhất tại 1 trường đại học tại tp. Hcm với mức lương trung bình chưa đến 9 triệu/ tháng. Lương được nhận theo mỗi kì 3 tháng/ lần. Mỗi lần nhận đều bị khấu trừ trước 10% tiền lương.
Số tiền lương nhận theo kì không cố định, phụ thuộc vào tổng số tiết dạy và đứng lớp mỗi kì. Tôi không thuộc bộ phận giảng viên cơ hữu của trường thì có được phép ủy quyền cho nhà trường để nhận lại tiền hoàn thuế không. Trường hợp tôi muốn trực tiếp đi hoàn thuế thì cần chuẩn bị những loại giấy tờ liên quan gì. Tôi phải nộp và làm thủ tục ở đâu. Hiện tôi đã tạm ngưng công tác giảng dạy tại tp. Hcm và đang chăm sóc con nhỏ ở tây ninh. Tôi có thể nộp hồ sơ tại chi cục thuế tây ninh hay không. Nếu làm thủ tục hoàn thuế thì bao lâu tôi sẽ nhận lại được số tiền thuế hoàn lại. Tôi đã thỉnh giảng tại trường được hơn 3 năm, từ 2014. Trước giờ đi làm tôi chưa bao giờ đi hoàn thuế dù lương bình quân 1 năm dưới 9 triệu/ tháng.
Nay tôi đang gặp khó khăn khi nuôi con nhỏ và chưa thể đi làm lại được nên số tiền hoàn thuế sẽ giúp ích được rất nhiều cho gia đình tôi ?
Tôi mong sớm nhận được giải đáp của cơ quanchân thành cảm ơn rất nhiều.

Luật sư trả lời:

Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định như sau:

"Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 53. Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

1. Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

2. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”"

Như vậy, nếu như bạn có tiền thuế nộp thừa bạn hoàn toàn có thể thực hiện yêu cầu hoàn thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hiện tại bạn đã nghỉ làm do đó bạn có thể "ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.” theo quy định pháp luật trên.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Thuế gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2021 của pháp luật về xây dựng nhà ở ?

2. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn ?

Ngày 21 tháng 02 năm 2013, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 588/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------
V/v: Thủ tục hoàn thuế TNCN từ đầu tư vốn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013
Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Cần Thơ.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 350/CT-TNCN ngày 30/11/2012 của Cục Thuế Thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế từ đầu tư vốn. Vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:
- Tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế TNCN quy định:
“2. Cá nhân được hoàn thuế trong trường hợp sau đây:
a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.
- Tại Khoản 1 Điều 58 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có quy định.
“1. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:
a) Văn bản yêu cầu hoàn thuế;
b) Chứng từ nộp thuế;
c) Các tài liệu khác liên quan đến yêu cầu hoàn thuế.”
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thực hiện khấu trừ, khai thuế và nộp thuế vào Ngân sách nhà nước đối với khoản thu nhập từ đầu tư vốn của các cá nhân đáp ứng đủ điều kiện được miễn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân thì các cá nhân này thuộc đối tượng được hoàn thuế thu nhập cá nhân.
Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm thực hiện các thủ tục hoàn thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn. Sau khi nhận được số tiền thuế được hoàn, tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm hoàn trả lại đầy đủ, chính xác số tiền thuế đã khấu trừ cho từng cá nhân.
Hồ sơ hoàn thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn như sau:
- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
- Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 06/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính
- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.
Tổ chức trả thu nhập phải khai, nộp cho cơ quan thuế hồ sơ khai quyết toán bổ sung, điều chỉnh cho hồ sơ khai quyết toán đối với thu nhập từ đầu tư vốn do kê khai bị sai sót (lập lại Tờ khai 06/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính và Phụ lục theo mẫu số 25/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính).
Cơ quan thuế chỉ giải quyết hoàn trong trường hợp số thuế TNCN từ đầu tư vốn đã nộp vào Ngân sách nhà nước lớn hơn số thuế TNCN từ đầu tư vốn đã kê khai khấu trừ.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Cần Thơ biết./.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Dịch vụ kế toán thuế uy tín, chuyên nghiệp cho doanh nghiệp

3. Hồ sơ quyết toán thuế và hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Hồ Chí Minh ?

Ngày 07 tháng 04 năm 2010, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 1147/TB-CT nội dung cuộc họp giải quyết hồ sơ quyết toán thuế và hoàn thuế thu nhập cá nhân:

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1147/TB-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2010

THÔNG BÁO

NỘI DUNG CUỘC HỌP VỀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ HOÀN THUẾ TNCN NĂM 2009

Ngày 01 tháng 4 năm 2010, Lãnh đạoCục Thuế họp với đại diện Ban lãnh đạo Phòng Thuế TNCN, các Phòng kiểm tra 1,2, 3 & 4, Phòng TTHT, Phòng THNVDT, Phòng Pháp chế. Sau khi nghe báo cáo vàthảo luận, Lãnh đạo Cục thuế đã kết luận và chỉ đạo các nội dung như sau:

1. Về tiếp nhận hồ sơ:

Phòng Thuế TNCN tiếp nhận hồ sơquyết toán và hoàn thuế TNCN của các cá nhân xin hoàn thuế có thu nhậpduy nhất tại một đơn vị chi trả thu nhập do cấp Cục quản lý, vào sổ và bàn giaocho các Phòng Kiểm tra hiện đang theo dõi việc kê khai thuế TNCN của các đơn vịchi trả thu nhập này.

Phòng TTHT tiếp nhận hồ sơ quyếttoán và hoàn thuế TNCN năm 2009 của các tổ chức chi trả thu nhập, vào sổvà bàn giao cho các Phòng Kiểm tra hiện đang theo dõi việc kê khai thuế TNCNcủa các đơn vị chi trả thu nhập này.

2. Về qui trình và thủ tục: PhòngPháp chế và phòng TNCN phối hợp hướng dẫn nội dung trình tự thủ tục, thời giangiải quyết hồ sơ hoàn thuế, cung cấp các biểu mẫu cho các Phòng Kiểm tra thựchiện theo đúng qui định hiện hành.

3. Về giải quyết hồ sơ: CácPhòng kiểm tra tiến hành kiểm tra, thực hiện dự thảo Lệnh hoàn trả khoản thuNSNN, chuyển Phòng Pháp chế thẩm định và trình lãnh đạo Cục phụ trách ký duyệt,đảm bảo đúng thời gian quy định của Luật Quản lý thuế. Hàng tháng thực hiện báocáo kết quả hoàn thuế TNCN theo qui định cho Phòng KK-KTT. Thời gian các phòngkiểm tra tiếp nhận và giải quyết hồ sơ là ngày 15/4/2010. Riêng Phòng TNCN trựctiếp giải quyết các hồ sơ hoàn thuế theo đối tượng được phân công quản lý làkhối VPĐD, các cơ quan hành chính của Trung ương và Thành phố và các cá nhânngười nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp tại Cục thuế.

4. Về kiến nghị chính sách: Phòngthuế TNCN tham gia ý kiến của Phòng Pháp chế và phòng TTHT dự thảo văn bản báocáo những vấn đề vướng mắc về thuế TNCN và đề xuất hướng xử lý của Cục ThuếTP.HCM với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

Trên đây là một số nội dung chỉ đạocủa Lãnh đạo Cục Thuế đề nghị các phòng triển khai và thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:
- Đại diện TCT tại TP.HCM (để b/c);
- BLĐ Cục;
- Các Phòng, các CCTQ-H;
- Lưu: TNCN, HC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn thủ tục khiếu nại về thuế uy tín, chuyên nghiệp

4. Hoàn thuế thu nhập cá nhân khi cá nhân thay đổi cư trú tại Hà Nội ?

Ngày 12 tháng 10 năm 2018, Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn 68716/CT-TTHT 2018 hoàn thuế thu nhập cá nhân khi cá nhân thay đổi cư trú ở Hà Nội:

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68716/CT-TTHT
V/v hoàn thuế TNCN khi cá nhân thay đổi tình trạng cư trú

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Ông Masuda Hideaki
Đ/c: Golden Westlake s 151 Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội;MST: 8405228053

Trả lời công văn không số đề ngày 27/9/2018 của ông Masuda Hideaki về hoàn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) khi cá nhân thay đổi tình trạng cư trú, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Chương I Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cá nhân cư trú và không cư trú như sau:

“1. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh th Việt Nam.

b) Có nơi ởthường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợpsau:

2. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện nêu tại khoản 1, Điều này.

- Căn cứ Điều 23 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 sửa đổi bổ sung Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:

“Điều 53. Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho t chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp tha thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với s thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

1. Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyn quyết toán thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có s thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

2. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] - “S thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu s 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

- Căn cứ Công văn số 1657/TCT-TNCN ngày 20/04/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân khi cá nhân thay đổi tình trạng cư trú.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Ông Masuda Hideaki là người nước ngoài đến Việt Nam từ tháng 7/2015 đến tháng 4/2018 ông rời khỏi Việt Nam thì trong năm 2018, Ông được xác định là cá nhân không cư trú tại Việt Nam và không phải quyết toán thuế khi rời Việt Nam.

Việc thay đổi tình hạng cư trú đã dẫn đến số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì Ông làm hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC .

- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người nộp thuế ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để ông Masuda Hideaki được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

>> Xem thêm:  Miễn thuế là gì ? Chế độ giảm thuế thu nhập cá nhân

5. Thủ tục ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân ?

Ngày 05 tháng 05 năm 2011, Tổng cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 1525/TCT-TNCN về việc ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
Số: 1525/TCT-TNCN
V/v: ủy quyền hoàn thuế TNCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011
Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 2547/CT-TNCN ngày 5/4/2011 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền hoàn thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo hướng dẫn tại khoản 4.2, Điều 7 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì:
“Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu chỉ nhận thu nhập từ một đơn vị chi trả duy nhất có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế phải khấu trừ có thể thực hiện quyết toán thuế qua đơn vị chi trả thu nhập”.
Theo hướng dẫn tại khoản 3.3 mục V công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/02/2011 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì:
“Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một tổ chức trả thu nhập thì có thể ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập. Cá nhân ủy quyền quyết toán thông qua tổ chức trả thu nhập phải nộp cho tổ chức trả thu nhập các loại giấy tờ sau:
- Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính;
- Các hóa đơn, chứng từ chứng minh các khoản được tính giảm trừ như: chứng từ thu tiền đóng từ thiện, nhân đạo, khuyến học; chứng từ thu tiền đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định (nếu cá nhân tự đóng);…”
Theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp cá nhân có duy nhất một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một tổ chức chi trả thu nhập thì có thể ủy quyền cho cơ quan chi trả quyết toán thay và việc hoàn thuế cũng được thực hiện thông qua cơ quan chi trả. Cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả quyết toán thay phải làm giấy ủy quyền theo mẫu số 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VPĐD Air Energy VN
(7A Thái Văn Lung-Q1 TP.Hồ Chí Minh);
- Vụ PC (TCT) 2b;
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là gì ? Các loại thuế thu nhập hiện nay

6. Hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế ?

Ngày 23 tháng 06 năm 2010, Cục Thuế Thành phố Hà Nội (Tổng Cục Thuế) ban hành Công văn 10352/CT-TNCN về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế:

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
------------------

Số: 10352/CT-TNCN

V/v: hoàn thuế TNCN đối với cá nhân QT trực tiếp với cơ quan thuế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:

- Các Chi cục thuế Quận, huyện, thị xã;
- Các phòng thuộc Cục Thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 3663/CT-TNCN ngày12/3/2010 hướng dẫn tạm thời việc hoàn thuế TNCN đối với người nộp thuế có số thuế TNCN nộp thừa.

Căn cứ Công văn số 1700/TCT-TNCN ngày21/5/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn bổ sung quyết toán thuế TNCN năm 2009.

- Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn thống nhất thực hiện việc hoàn thuế đối với các cá nhân có số thuế TNCN nộp thừa thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế, như sau:

A. Nguyên tắc chung: Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cũng là nơi nộp hồ sơ hoàn thuế.

B. Phân công, phân cấp việc hoàn thuế: tương ứng với nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với từng trường hợp hướng dẫn tại công văn số 1700/TCT-TNCN nêu trên.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế (hoàn thuế) và một số tiêu thức để xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Lưu ý: khi tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế TNCN tuân thủ nguyên tắc nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế theo quy định dưới đây, không phân biệt mã số thuế do cơ quan thuế nào cấp. Trường hợp có thay đổi thông tin về mã số thuế thì yêu cầu và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin về mã số thuế (như cơ quan thuế quản lý…) theo quy định. Trường hợp mã số thuế mới cấp trên trang thông tin tncnonline.com.vn thì thay đổi thông tin sau.

I. Đối với cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

a) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập mà cá nhân có ký hợp đồng lao động trên 3 tháng và đăng ký giảm trừ gia cảnh cùng với các chứng từ khấu trừ thuế ở nơi khác.

Các Phòng Kiểm tra thuế, Phòng thuế TNCN, các Chi cục Thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập mà cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc có trách nhiệm giải quyết hoàn thuế (bao gồm cả trường hợp có thu nhập tại một nơi).

Trường hợp người nộp thuế chuyển đơn vị công tác thì các phòng Kiểm tra thuế, phòng thuế TNCN, các Chi cục thuế trực tiếp quản lý tổ chức chi trả thu nhập mà cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sau cùng trong năm có trách nhiệm giải quyết hoàn thuế.

b) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên nhưng chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc ở nơi nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập mà cá nhân tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

Các Phòng Kiểm tra thuế, Phòng thuế TNCN, các Chi cục Thuế trực tiếp quản lý tổ chức chi trả thu nhập mà cá nhân tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân có trách nhiệm giải quyết hoàn thuế (bao gồm cả trường hợp có thu nhập tại một nơi).

Trường hợp người nộp thuế chuyển đơn vị công tác thì các phòng Kiểm tra thuế, phòng thuế TNCN, các Chi cục thuế trực tiếp quản lý tổ chức chi trả thu nhập mà cá nhân tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân sau cùng trong năm có trách nhiệm giải quyết hoàn thuế.

c) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên nhưng không đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc ở nơi nào thì hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú có trách nhiệm giải quyết hoàn thuế.

d) Cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng đã bị khấu trừ thuế thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đó cư trú.

Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú có trách nhiệm giải quyết hoàn thuế, bao gồm cả trường hợp có thu nhập một nơi hay nhiều nơi.

II. Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh và tiền lương, tiền công:

Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì nộp hồ sơ quyết toán thuế, hoàn thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý cá nhân kinh doanh.

Chi cục Thuế trực tiếp quản lý cá nhân kinh doanh thực hiện hoàn thuế.

Cá nhân kinh doanh ở nhiều nơi (ở các tỉnh khác nhau hoặc trong cùng một tỉnh nhưng khác huyện) thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế mà cá nhân có đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Trường hợp cá nhân không có người phụ thuộc được giảm trừ sẽ do Chi cục thuế nơi cá nhân kinh doanh đăng ký giảm trừ cho bản thân thực hiện hoàn thuế.

III. Cá nhân chỉ có thu nhập từ kinh doanh:

Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh tại một nơi thì Chi cục Thuế trực tiếp quản lý thực hiện hoàn thuế.

Cá nhân kinh doanh ở nhiều nơi (ở các tỉnh khác nhau hoặc trong cùng một tỉnh nhưng khác huyện) thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế mà cá nhân có đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Ví dụ: Cá nhân A có kinh doanh tại quận Ba Đình đồng thời có nhà cho thuê ở 3 quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Từ Liêm. Nếu cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh ở quận Ba Đình thì nộp hồ sơ quyết toán tại quận Ba Đình.

Chi cục Thuế nơi cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh thực hiện hoàn thuế. Trường hợp cá nhân không có người phụ thuộc được giảm trừ sẽ do Chi cục thuế nơi cá nhân kinh doanh đăng ký giảm trừ cho bản thân thực hiện hoàn thuế.

C. Hồ sơ hoàn thuế TNCN:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày05/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN.

Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN của năm 2008 trở về trước và 6 tháng cuối năm 2009 trước ngày ban hành Thông tư số 20/TT /BTC mà cơ quan thuế nhận nhưng chưa thực hiện hoàn thuế cho cá nhân thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Lưu ý: Hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân phải đầy đủ và đúng quy định tại công văn số 451/TCT-TNCN ngày08/02/2010 của Tổng cục thuế về việc quyết toán thuế TNCN năm 2009.

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

D. Quy trình hoàn thuế TNCN:

Về nguyên tắc hoàn thuế, cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế theo quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1458/QĐ-TCT ngày14/10/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Riêng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, để đảm bảo thời gian hoàn thuế theo quy định của Luật quản lý thuế thì cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau và tạm thời không phải qua bộ phận xác định nợ thuế, bộ phận thẩm định quy định trong quy trình hoàn thuế.

Khi thực hiện hoàn thuế chú ý xác định những chứng từ khấu trừ thuế của thu nhập được miễn thuế theo Thông tư số 160/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính sẽ loại trừ không hoàn mà yêu cầu cá nhân đến cơ quan chi trả thu nhập nhận lại số tiền thuế đã khấu trừ này.

Lưu ý: thời hạn sử dụng Biên lai thuế thu nhập (CTT 10B), chứng từ khấu trừ thuế thu nhập (CTT 54) đến hết ngày 31/12/2009, nếu quá thời hạn sử dụng thì không còn giá trị. Chứng từ khấu trừ thuế cơ quan chi trả thu nhập có thể lập trong năm 2010, nhưng phải ghi rõ khoản thu nhập chi trả từ tháng 7 đến tháng 12/2009 mới được xét hoàn thuế đối với hồ sơ hoàn thuế năm 2009.

Cục thuế TP Hà Nội yêu cầu các Phòng kiểm tra Thuế, Phòng thuế TNCN, Phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, các phòng liên quan thuộc Cục Thuế, các Chi cục thuế căn cứ công văn này phân công thực hiện hoàn thuế TNCN. Các hồ sơ hoàn thuế đã tiếp nhận giải quyết trước ngày ban hành công văn này tiếp tục giải quyết không chuyển lại đơn vị khác;

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (bộ phận một cửa) tiếp nhận hồ sơ theo đúng phân công, phân cấp hồ sơ hoàn thuế như trên, đề nghị người nộp thuế ghi đầy đủ các thông tin trên tờ khai quyết toán thuế cũng như cung cấp các thông tin về nơi đăng ký giảm trừ gia cảnh… nếu hồ sơ quyết toán thuế chưa có để liên hệ, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ hoàn thuế theo đúng phân công trách nhiệm giải quyết hoàn thuế, không đùn đẩy, gây khó khăn cho người nộp thuế.

Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc kịp thời phản ánh về Cục thuế để giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục thuế (báo cáo);
- Lãnh đạo Cục Thuế;
- Bộ phận một cửa Cục Thuế;
- Lưu HCLTr, TNCN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Mơ

>> Xem thêm:  Bán hàng online trên Facebook có cần đăng ký kinh doanh và phạt nộp thuế hay không ?