xong khi muốn bán cũng chỉ gọi điện nói là bán với giá đó và tiền lãi sẽ được công ty nhắn tin thông báo giao dịch lần đó lãi bao nhiêu rõ ràng. Tôi tham gia đến tháng 5-2016 thì tôi muốn dừng không chơi nữa vì cũng một phần vì tiền ít nên sợ thua thì khổ, vậy là tôi gọi điện xin rút tiền về, nhưng bên công ty hứa mãi không chịu chuyển tiền, đến đầu tháng 09 tôi doạ kiện thì công ty có gửi cho tôi văn bản xác nhận công nợ và xin gia hạn tới ngày 30-09-2016 sẽ hoàn trả, nhưng tới ngày đó công ty không liên lạc, không thực hiện như lời hứa trong văn bản, mà còn kêu cô kế toán thách thức kiện đi, tôi thực sự bức xúc nên mới nói lại người nhân viên của công ty lúc đầu tới nhà tôi thuyết phục tôi đầu tư vào công ty đó, thì sau tôi lại nhận được văn bản từ công ty gửi bảo là: bây giờ công ty trả cho 50% thôi còn 50% là tôi phải chịu vì công ty làm ăn thua lỗ, hoặc là tôi phải đợi thêm tới tháng 12 mà không kèm bất cứ lời hứa nào từ công ty nữa. Tình hình như vậy tôi phải làm gì ạ?, giấy tờ chứng từ của  tôi có đủ cả.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của công ty luật Minh Khuê

>>Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 

I. Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật Dân sự năm 2015

Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

II. Nội dung phân tích:

>> Xem thêm:  Mức thuế thu nhập cá nhân khi nhận thừa kế ? Tư vấn tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất ?

Bản chất hợp đồng giữa bạn và công ty là một hợp đồng dân sự nên được điều chỉnh bởi pháp luật Dân sự. Bộ luật Dân sự quy định về chấm dứt hợp đồng hợp tác như sau:

"Điều 510. Rút khỏi hợp đồng hợp tác

1. Thành viên có quyền rút khỏi hợp đồng hợp tác trong trường hợp sau đây:

a) Theo điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác;

b) Có lý do chính đáng và được sự đồng ý của hơn một nửa tổng số thành viên hợp tác.

2. Thành viên rút khỏi hợp đồng hợp tác có quyền yêu cầu nhận lại tài sản đã đóng góp, được chia phần tài sản trong khối tài sản chung và phải thanh toán các nghĩa vụ theo thỏa thuận. Trường hợp việc phân chia tài sản bằng hiện vật làm ảnh hưởng đến hoạt động hợp tác thì tài sản được tính giá trị thành tiền để chia.

Việc rút khỏi hợp đồng hợp tác không làm chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người này được xác lập, thực hiện trước thời điểm rút khỏi hợp đồng hợp tác.

3. Việc rút khỏi hợp đồng hợp tác không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều này thì thành viên rút khỏi hợp đồng được xác định là bên vi phạm hợp đồng và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.
.....

Điều 512. Chấm dứt hợp đồng hợp tác

1. Hợp đồng hợp tác chấm dứt trong trường hợp sau đây:

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất như thế nào ? Quyền định đoạt tài sản

a) Theo thỏa thuận của các thành viên hợp tác;

b) Hết thời hạn ghi trong hợp đồng hợp tác;

c) Mục đích hợp tác đã đạt được;

d) Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Trường hợp khác theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.

2. Khi chấm dứt hợp đồng hợp tác, các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng phải được thanh toán; nếu tài sản chung không đủ để trả nợ thì phải lấy tài sản riêng của các thành viên hợp tác để thanh toán theo quy định tại Điều 509 của Bộ luật này.

Trường hợp các khoản nợ đã được thanh toán xong mà tài sản chung vẫn còn thì được chia cho các thành viên hợp tác theo tỷ lệ tương ứng với phần đóng góp của mỗi người, trừ trường hợp có thỏa thuận khác."

Vậy, khi hai bên đã đồng ý về việc chấm dứt hợp đồng hợp tác thì hai bên phải giải quyết vấn đề tiền đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng, bạn nên xem kỹ lại hợp đồng về các vấn đề phân chia tài sản sau khi chấm dứt hợp đồng. Công ty đó đã đồng ý chấm dứt hợp đồng và hoàn lại tiền cho bạn nhưng hẹn trả tiền mà đến hẹn lại không trả. Sau đó thì lại không trả nữa do đó công ty này đã vi phạm quy định của pháp luật.

Vậy, Bạn có thể khởi kiện tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Căn cứ vào Điều 26 và Điều 35 Luật Tố tụng Dân sự 2015 thì bạn có thể nộp hồ sơ tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty đó đặt trụ sở.

>> Xem thêm:  Trình tự thủ tục khởi kiện đòi lại tài sản thừa kế làm như thế nào ? Quyền quản lý tài sản thừa kế

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự

>> Xem thêm:  Thủ tục phân chia di sản thừa kế như thế nào ? Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bao lâu ?