Ủy ban nhân dân Thành phố đã và đang có nhiều văn bản chỉ đạo việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Việc kiềm chế dịch Covid-19 bùng phát trong cộng đồng cơ bản đã hoàn thành, do đó việc xác định thời điểm học sinh, sinh viên, học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục (giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp) trên địa bàn Thành phố trở lại trường là yêu cầu cấp thiết.

I. Chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố

Tại Công văn số 1556/UBND-VX ngày 28/04/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố

1. Chấp thuận chủ trương đối với lộ trình đi học trở lại của học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục

Thời gian nhập học bắt đầu từ ngày 04 tháng 5 năm 2020, được phân bổ theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt (theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1179/TTr-GDĐT-VP ngày 23/04/2020 và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1159/SLĐTBXH-GDNN ngày 28/04/2020).

Cấp học Mầm non Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông
Ngày đi học trở lại của từng cấp học

Lớp 9:

- Ngày 04/05: Học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

- Ngày 05/05: Học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Lớp 12:

- Ngày 04/05: Học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

- Ngày 05/05: Học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Lớp 4 và 5:

- Ngày 08/05: Học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh (lớp 5: buổi sáng, lớp 4: buổi chiều).

- Ngày 11/05: Học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Lớp 6, 7 và 8:

- Ngày 08/05: Học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

- Ngày 11/05: Học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Lớp 10 và 11:

- Ngày 08/05: Học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

- Ngày 11/05: Học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Lớp 1, 2 và 3:

- Ngày 11/05: Học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

- Ngày 12/05: Học sinh bắt đầu đi học bình thường.

- Lớp lá (trẻ 5 tuổi): Ngày 18/05 bắt đầu đi học trở lại.

- Lớp Mầm và Chồi: Ngày 25/05 bắt đầu đi học trở lại.

- Các lớp nhà trẻ còn lại: Ngày 01/06 bắt đầu đi học trở lại.

2. Giao trách nhiệm đối với các cơ quan

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể về việc đi học trở lại, trong đó phải có hướng dẫn cụ thể các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được ban hành; hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, chương trình năm học 2019 - 2020.

- Giao Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của các quận, huyện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục (kể cả các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học,...) thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại, nhất là đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.

- Đối với các trường mầm non công lập, các trường mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ độc lập tư thục, giao Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra việc phòng chống dịch trước khi trẻ mầm non đi học trở lại để đảm bảo an toàn cho trẻ.

II. Bộ tiêu chí đánh đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Ngày 28/04/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, nhấn mạnh các nội dung sau:

Triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và hướng dẫn của Bộ Y tế về các điều kiện an toàn trong trường học cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và tham khảo ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (Phụ lục gửi kèm).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục và nghiêm túc thực hiện Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học. Đồng thời, căn cứ vào bộ tiêu chí này để xây dựng các tiêu chí cụ thể gắn với tình hình thực tiễn của địa phương làm cơ sở đánh giá mức độ an toàn của nhà trường khi cho học sinh đi học trở lại.

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về tình hình phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua thư điện tử: [email protected]; điện thoại: 078.678.3535./.

1. Các tiêu chí trong Bộ tiêu chí đánh đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Giai đoạn TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG KHI HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG KHI HỌC SINH KẾT THÚC BUỔI HỌC
Tiêu chí đánh giá an toàn Tiêu chí 1: Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học (thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, nước uống, nơi rửa tay bằng nước sạch), chú ý đến các yếu tố liên quan đến người khuyết tật. Tiêu chí 8: Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. Tiêu chí 14: Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên đảm bảo giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang từ khi rời trường trở về nhà.
Tiêu chí 2: Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và thực tiễn dịch bệnh tại địa phương. Tiêu chí 9: Bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học được đón và giao nhận tại cổng trường. Tiêu chí 15: Bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học được nhà trường bố trí giao nhận đầy đủ.
Tiêu chí 3: 100% trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (gọi chung là học sinh), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động của nhà trường (gọi chung là cán bộ, giáo viên) thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường.

Tiêu chí 10: Đảm bảo giãn cách trong và ngoài phòng học, lớp học, phòng làm việc, phòng chức năng, phòng sinh hoạt tại nhà trường theo quy định của Chính phủ.

(Tiêu chí bắt buộc: Cơ sở phải đạt)

Tiêu chí 4: 100% học sinh và cán bộ, giáo viên thực hiện việc đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường.

(Tiêu chí bắt buộc: Cơ sở phải đạt)

Tiêu chí 11: Thực hiện đầy đủ theo quy định việc lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi lần đưa đón theo quy định, đeo khẩu trang đúng cách trong thời gian ở trường.

(Tiêu chí bắt buộc: Cơ sở phải đạt)

Tiêu chí 5: Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón (nếu có) theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

(Tiêu chí bắt buộc: Cơ sở phải đạt)

Tiêu chí 12: Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
Tiêu chí 6: Có nhân viên y tế trường học, phòng cách ly, phòng y tế đảm bảo theo quy định, có tổ chức tư vấn tâm lý học đường. Tiêu chí 13: Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của nhà trường thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
Tiêu chí 7: Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho học sinh, cán bộ, giáo viên về quy trình phòng, chống dịch bệnh và xây dựng phương án xử trí trường hợp có sốt, ho, khó, thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học.

2. Đánh giá các tiêu chí

STT

Tên tiêu chí đánh giá

Đạt

Không đạt

I

TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG

Tiêu chí 1

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học (thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, nước uống, nơi rửa tay bằng nước sạch), chú ý đến các yếu tố liên quan đến người khuyết tật.

Tiêu chí 2

Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và thực tiễn dịch bệnh tại địa phương.

Tiêu chí 3

100% trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (gọi chung là học sinh), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động của nhà trường (gọi chung là cán bộ, giáo viên) thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường.

Tiêu chí 4

100% học sinh và cán bộ, giáo viên thực hiện việc đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường.

Tiêu chí 5

Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón (nếu có) theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

Tiêu chí 6

Có nhân viên y tế trường học, phòng cách ly, phòng y tế đảm bảo theo quy định, có tổ chức tư vấn tâm lý học đường.

Tiêu chí 7

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho học sinh, cán bộ, giáo viên về quy trình phòng, chống dịch bệnh và xây dựng phương án xử trí trường hợp có sốt, ho, khó, thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học.

II

KHI HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG

Tiêu chí 8

Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học.

Tiêu chí 9

Bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học được đón và giao nhận tại cổng trường.

Tiêu chí 10

Đảm bảo giãn cách trong và ngoài phòng học, lớp học, phòng làm việc, phòng chức năng, phòng sinh hoạt tại nhà trường theo quy định của Chính phủ.

Tiêu chí 11

Thực hiện đầy đủ theo quy định việc lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi lần đưa đón theo quy định, đeo khẩu trang đúng cách trong thời gian ở trường.

Tiêu chí 12

Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Tiêu chí 13

Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của nhà trường thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

III

KHI HỌC SINH KẾT THÚC BUỔI HỌC

Tiêu chí 14

Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên đảm bảo giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang từ khi rời trường trở về nhà.

Tiêu chí 15

Bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học được nhà trường bố trí giao nhận đầy đủ.

3. Kết luận mức độ an toàn

- Đánh giá lần lượt theo từng tiêu chí; các tiêu chí đạt khi và chỉ khi các nội hàm của tiêu chí đều đạt.

- Xếp loại mức độ an toàn:

1) Đạt từ 11 tiêu chí trở lên, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt thì trường học được đánh giá đạt mức độ: Thực hiện tốt, trường học an toàn. Khuyến nghị: Thường xuyên kiểm tra để duy trì các tiêu chí đạt.

2) Đạt từ 8 đến 10 tiêu chí, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt thì trường học được đánh giá đạt mức độ: Thực hiện khá, trường học an toàn, được phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí không đạt.

3) Đạt từ 7 tiêu chí trở xuống, trường học được đánh giá đạt mức độ: Thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900 6162

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê