Như vậy thì có đúng với pháp luật không? Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự là đủ 18 tuổi. Vậy lúc khám nghĩa vụ quân sự là khi em trai em còn 17 tuổi, tính thời điểm đi vừa đủ 18 tuổi là phải đi hay là xét từ lúc khám nghĩa vụ quân sự đủ 18 tuổi thì mới có lệnh phải đi ạ?

Mong sớm nhận được tư vấn của luật sư, tôi xin cảm ơn!

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 

Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ:

"Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi."

Như vậy, độ tuổi được gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 là đủ 18 tuổi. Theo như thông tin bạn cung cấp, khi em trai của bạn nhận được lệnh đi khám sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự là khi em trai bạn mới 17 tuổi, đến khi gọi đi nhập ngũ là em trai của bạn đã đủ 18 tuổi. Do đó, theo quy định của pháp luật, em trai của bạn vẫn đủ độ tuổi để đi nghĩa vụ quân sự tính đến thời điểm được gọi đi nhập ngũ chứ không phải tính đến thời điểm được gọi đi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 Căn cứ quy định tại điểm g Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về tạm hoãn nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ:

"g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo."

Dẫn chiếu đến quy định tại Điều 30 Luật Giáo dục năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì: 

"Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm:

1. Trường tiểu học;

2. Trường trung học cơ sở;

3. Trường trung học phổ thông;

4. Trường phổ thông có nhiều cấp học."

Chính vì vậy, em trai của bạn đang học tại trung tâm giáo dục thường xuyên, học lớp 11, không thuộc danh mục cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của pháp luật, do đó, em bạn không thuộc trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Như vậy, nếu trong trường hợp, em trai bạn đáp ứng đủ tất cả điều kiện nhập ngũ gồm: Lý lịch rõ ràng; Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định; Có trình độ văn hóa phù hợp, đáp ứng độ tuổi theo quy định; không thuộc các trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Lúc này, theo quy định của pháp luật thì em trai bạn vẫn phải thực hiện lệnh gọi nhập ngũ.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự - Công ty luật Minh Khuê