Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: N.V.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:   1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Khuê. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012 

Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 

>> Xem thêm:  Thủ tục khởi kiện người gây tai nạn giao thông làm thế nào ? Cách xác định số tiền được bồi thường ?

Nội dung phân tích:

Về cơ bản, một Công ty hoạt động cần ba loại ngân sách sau: ngân sách cho việc thành lập, ngân sách hoạt động, và ngân sách lưu chuyển tiền mặt.

Khoản 2 điều 130 Bộ luật lao động quy định  hai nội dung chủ yếu sau:

- Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường.Đối với trường hợp người lao động chỉ phải bồi thường thiệt hại một phần do làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép, số tiền còn lại sẽ do ngân sách công ty chi trả

- Trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường. Trong trường hợp này việc khắc phục hậu quả sẽ do ngân sách của Công ty chi trả. Ngoài ra với những tài sản bị thiệt hại mà doanh nghiệp đã kí hợp đồng bảo hiểm tài sản với Công ty Kinh doanh bảo hiểm quy định sự kiện bảo hiểm là sự kiện thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được thì việc bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với tài sản đó do Công ty bảo hiểm chi trả ( khoản 1 điều 3, khoản 1 điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm)

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chon dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty. Nếu còn vấn đề thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc tổng đài: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động

>> Xem thêm:  Tư vấn phạt vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật hiện hành