Tôi là: Đỗ Thu Huyền, Cán bộ Thư viện trường Cao đẳng Công nghệ V  Điện thoại liên hệ: 0964.384xxx Email: huyen....@viet.....edu.vn Xin hỏi và mong được trả lời một việc sau:

Trường Cao đẳng Công nghệ V là trường công lập được thành lập theo Quyết định số 2445/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, ngày 29/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ngày 13/9/2008 Thủ tướng Chính phủ có công văn số 6155/VPCP-ĐMDN chỉ đạo về việc chuyển Trường Cao đẳng Công nghệ V  sang loại hình tư thục; ngày 10/10/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 9519/BGDĐT-TCCB về việc hướng dẫn chuyển đổi trường. Ngày 14/4/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 3133/BGDĐT-KHTC gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi trường Cao đẳng Công nghệ V  có ý kiến Trường Cao đẳng Công nghệ V vẫn giữ nguyên mô hình trường công lập; Ngày 27/10/2009 Văn phòng Chính phủ có văn bản số 7115/VPCP-KGVX gửi Bộ Công thương, Bộ GD&ĐT, Bộ Taì chính, UBND thành phố Hải Phòng, Tổng Công ty Đầu tư và KD vốn Nhà nước, Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ V  thông báo vẫn giữ nguyên mô hình trường công lập đối với Trường Cao đẳng Công nghệ V và giao cho Bộ Công thương quản lý; Ngày 31/12/2009 Văn phòng Chính phủ có văn bản số 373/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về sắp xếp, cổ phần hóa một số tổng công ty, công ty nhà nước. Tại khoản a mục 3 có chỉ rõ "Không chuyển Trường Cao đẳng Công nghệ V  về Bộ Công thương quản lý và giao Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam quản lý trường"

Như vậy:

1) Trường Cao đẳng Công nghệ V  đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; 2) Cán bộ, giảng viên của trường Cao đẳng Công nghệ V  là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Tôi xin hỏi: 1) Trường Cao đẳng Công nghệ V  có thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế không?

2) Tôi và cán bộ, giảng viên của trường Cao đẳng Công nghệ V  có là đối tượng áp dụng của nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế không?

3) Tôi đã làm việc tại trường từ 1/9/2005 và bắt đầu đóng bảo hiểm từ 1/9/2006 cho đến nay. Hiện nay tôi đang là cán bộ Thư viện, Cấp ủy viên Chi bộ, Phó Bí thư Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Công Đoàn. Tôi đã ký hợp đồng không xác định thời hạn kể từ ngày 1/9/2009. Do điều kiện tuyển sinh và kinh tế khó khăn, ngày 10/8/2015 tôi nhận được thông báo v/v chấm dứt Hợp đồng lao động do không bố trí được công việc cho tôi sau 45 ngày kể từ ngày ký thông báo. Trong đó đến 1/9/2015 tôi đến ngày được nâng bậc lương đúng thời hạn ( 1/9/2012 – 1/9/2015 từ bậc 3/9 lên 4/9) Tuy nhiên trên thực tế tôi vẫn đang đảm nhiệm rất nhiều công việc và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật, Đạt thành tích Lao động tiên tiến trong năm từ 2005 đến 2009, Giấy khen của Hiệu trưởng năm học 2010-2011 và 2011-2012 về việc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, Lao động tiên tiến năm 2013, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2014, Bằng khen của Thành đoàn Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ 2012-2014.

Tôi xin hỏi:

Thứ nhất:*Việc tôi bị giảm biên làm có đúng luật không? Tôi là Phó Bí Thư ĐTN, Cấp ủy viên chi bộ thì có quy định gì khác không trong diện giảm biên?

Thứ hai: Tôi sẽ được hưởng những quyền lợi gì khi thuộc diện giảm biên (khi Nhà trường đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động không xác định thời hạn với tôi). Tôi rất muốn biết chi tiết về vấn đề này bởi Trường tôi làm thường không thực hiện theo đúng những chính sách.

Thứ ba: Theo như ở Trường tôi thì tổ chức xét nâng lương hai đợt (đợt 1 là vào tháng 6-7 đợt hai là vào tháng 11-12) thì đến 1/9/2015 tôi đến ngày được nâng lương và đến ngày 25/9/2015 tôi sẽ có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn vậy Trường Cao đẳng công nghệ V  có trách nhiệm tổ chức Hội đồng nâng lương đúng thời hạn cho tôi hay không? Vì tôi đã đủ điều kiện nâng lương đúng thời hạn, tôi đã hỏi Phòng tổ chức của Nhà trường họ bảo cần phải xem xét và yêu cầu tôi phải làm đơn đề nghị nâng lương đúng thời hạn vì họ bảo không tổ chức ra một Hội đồng mà chỉ xét nâng lương cho một mình tôi trong khi đó tôi được biết Trường cũng đã tổ chức xét nâng lương cho một trường hợp trong tháng 7/2015 do bị thiếu trong đợt xét nâng lương đợt 1/2015.

Trân trọng cảm ơn! (Xin gửi kèm các văn bản liên quan trong file đính kèm) 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê. 

 Hỏi về chế độ chính sách đối với người bị chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Luật sư tư vấn luật lao động, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách tinh giản biên chế

2. Luật sư tư vấn:

1) Ngày 14/7/2015 Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 3070/BNV-TCBC trả lời Công văn số 40/VTC-TH ngày 27/5/2015 của trường Cao đẳng Công nghệ V thuộc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam về đối tượng, phạm vi điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Theo đó, căn cứ khoản 2, Điều 1 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP quy định phạm vi điều chỉnh là các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; trường Cao đẳng Công nghệ V trực thuộc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Do vậy, trường hợp ông Hoàng Xuân Tửu và cán bộ, giảng viên của trường Cao đẳng Công nghệ V không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

2) Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách tinh giản biên chế quy định về các trường hợp tinh giảm biên chế:

 "Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ) dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự"

Vì vậy, việc chị bị giảm biên là đúng luật, không có quy định khác về vị trí cấp bậc trong diện giảm biên.

3) Những quyền lợi chị được nhận khi thuộc diện giảm biên:

Khoản 1 Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về chính sach thôi việc ngay:

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 12 quy định về cách tính trợ cấp:

1. Tiền lương tháng quy định tại Nghị định này được tính bao gồm: Tiền lương theo ngạch, bậc hoặc theo chức danh nghề nghiệp hoặc theo bảng lương; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) và mức chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Tiền lương tháng để tính các chế độ trợ cấp quy định tại Điều 8 Điểm b Khoản 1 Điều 9, các Điểm b Khoản 1, Điểm d Khoản 2 Điều 10 Nghị định này được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 5 năm cuối (60 tháng) trước khi tinh giản. Riêng đối với những trường hợp chưa đủ 5 năm (chưa đủ 60 tháng) công tác, thì được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của toàn bộ thời gian công tác.

3. Những người đã được hưởng chính sách tinh giản biên chế nếu được tuyển dụng lại vào các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận (trừ phí học nghề quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định này). Những người quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định này nếu được tuyển dụng lại vào khu vực nhà nước hoặc các doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa thì cũng phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp tinh giản biên chế đã nhận.

Cơ quan, đơn vị, công ty nhà nước nơi tuyển dụng lại người đã nhận trợ cấp tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định này có trách nhiệm thu hồi số tiền trợ cấp đã nhận và nộp vào ngân sách nhà nước. Riêng số tiền thu được của đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định này thì nộp toàn bộ vào Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162  hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê