1. chế độ hưởng thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc​

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Cụ thể, thời gian sinh trước và sau ngày 15 được tính theo Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

"1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau: 

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này."

Căn cứ vào khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

"2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
a) 05 ngày làm việc;
b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."

"Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

Nhà em sinh con vào tháng 3 năm 2016, vợ em không đóng BHXH còn em đóng từ tháng 7 2015 như vậy thời gian đóng BHXH của em là 9 tháng đầy đủ vậy em có được hưởng chế độ trợ cấp BHXH gì không ạ?

 => Vậy bạn được nghỉ 5 ngày và được hưởng trợ cấp 1 lần.

Em vào làm cho công ty có chi nhánh tại NĐ và tham gia đóng bảo hiểm vào tháng 8 năm 2012, đến đầu năm 2014 em có hưởng chế độ thai sản. Nhưng đến đầu năm 2015 công ty em làm đã chuyển lên HN. Xét thấy nhà xa, con nhỏ nên em đã xin thôi việc. Em nghỉ làm nhưng khi lên làm thủ tục nghỉ thì họ từ chối trả sổ cho e với lý do sổ em bị sai ngày cấp. Nhưng sau một thời gian em trở lại thì họ trả lời là sổ của em không có vấn đề gì. Tuy nhiên sau khi kí nhận sổ em kiểm tra và phát hiện thiếu 2 tờ rời, nên em lập tức quay lại hỏi thì họ trả lời là quên chốt, rồi họ giữ lại nói 45 ngày sau lên lấy. Nhưng sau 45 ngày em liên hệ thì họ nói trường hợp của e khó vì dấu của công ty đã nộp lại cho bên công an sau khi chuyển lên HN và họ cứ tìm cách tránh khi em liên hệ. Vậy mong công ty tư vấn giúp em nên làm gì?

=> Trường hợp này bạn có thể thỏa thuận lại với bên cơ quan BHXH và yêu cầu họ giỉ quyết, nếu họ vẫn không chịu gaiỉ quyết thì bạn làm đơn khiếu nại về hành vi này là được.

Vợ tôi có làm ở một doanh nghiệp nước ngoài tại khu công nghiệp BTL được 6 năm, tháng 4/ năm 2016 công ty cho Vợ tôi nghỉ việc và đến tháng 8/2016 thì Vợ tôi sinh con. Vậy vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản không và phải làm thủ tục giấy tờ như thế nào ạ.

 => Vợ bạn đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản, vợ bạn có thể mang giáy chứng sinh hoặc giấy khai sinh + sổ BHXH lên cơ quan BHXH để làm thủ tục hưởng chế độ này.

Tôi là công chức cấp xã tại tỉnh ĐL từ năm 2007, hiện tại tôi hưởng lương bậc 1, hệ số 2,67 từ ngày 01/02/2014, tôi sinh em bé tháng 10/2016, Vậy, trong thời gian nghỉ thai sản tôi có được hưởng phụ cấp công vụ và phụ cấp khu vực không? (phụ cấp khu vực 0,3).

=> Trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản bạn không được hưởng phụ cấp.

Vợ tôi tôi trước đây năm 2014 có đóng bhxh được 6 tháng sau đó vì gia đình có việc nên nghỉ việc. sau đó đi làm lại và đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 12 năm 2015 ( tháng 2 mang thai). nếu vợ tôi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 12 đến tháng 10 năm 2016 thì có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không? Nếu đóng từ tháng 8 năm 2015 -8/2016 thì đủ điều kiện không?

 => Tháng 2/2016 vợ bạn mang thai, nếu vợ bạn đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 12/2015 đến tháng 10/2016 hoặc đóng từ tháng 8/2015 - 8/2016 thì vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Em làm việc ở công ty cũ là 4 năm 7 tháng (từ tháng 11/2007 đến tháng 6/2012) em đã hưởng chế độ thai sản 1 lần và nghỉ việc. Tiếp tục em làm công ty mới đóng tiếp bảo hiểm 2 năm 4 tháng (4/2013 đến tháng 8/2015 ) em nghỉ việc. Vậy bây giờ em sinh em bé em có được hưởng tiền thai sản không ạ? Và thời gian có giới hạn không ạ (ví dụ dụ em sinh em bé vào cuối năm 2016 hoặc 2017) thì có được chế độ tiền thai sản không ạ? và nếu được thì thủ tục thế nào ạ?

 => Nếu bạn sinh em bé vào cuối năm 2016, đầu năm 2017 mà bạn không đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh thì bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Tôi tham gia đóng bảo hiểm từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 10 năm 2015. Dự kiến thời gian tôi sinh con là tháng 8 năm 2016. Hiện nay tôi chuyển công tác về đơn vị khác và nếu như tôi tiếp tục tham gia bảo hiểm từ tháng 3 năm 2016 thì tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không ?

=> Nếu bạn chuyển đơn vị công tác từ tháng 3/2016 và vẫn tiếp tục đóng bảo hiểm tới khi sinh thì bạn vẫn đóng đủ 6 tháng là 9/2015, tháng 3, 4, 5, 6, 7, (8) /2016 nên bạn vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Cho em hỏi trường hợp của em là tham gia BHXH từ tháng 6/2009 đến tháng 7/2015 thì em nghỉ việc. Đến tháng 9/2015 em có thai, như vậy trường hợp của em có được hưởng chế độ thai sản không?

 => Bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản vì tháng 9/2015 bạn có thai tức là tầm tháng 5/2016 bạn sinh con mà bạn đã không đóng BHXH từ tháng 7/2015 nên bạn không đóng đủ 6 tháng.

- Vợ em có tham gia BHXH được hơn 8 năm nay, nhưng đúng ngày 31/12/2015 là hết hạn và chấm dứt hợp đồng lao động. Vào ngày 15/12/2015 vợ em sinh em bé. - Em thì tham gia BHXH cũng được gần 10 năm đến hôm nay vẫn còn tham gia. Theo luật BHXH 2014 sửa đổi, thì khi vợ sinh chồng được hưởng: *Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã bổ sung nhiều chế độ thai sản tốt hơn cho các đối tượng. Cụ thể:* * Lao động nam sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 5-14 ngày khi vợ sinh con.* Vậy xin luật sư cho em hỏi, trường hợp như trên em có là chồng thì có được hưởng theo chế độ theo luật mới không ?

 => Bạn là chồng thì có được hưởng chế đô thai sản.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về bảo hiểm xã hội

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

3. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội.

5. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Thanh tra bảo hiểm xã hội

1. Thanh tra lao động - thương binh và xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về thanh tra.

2. Thanh tra tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về quản lý tài chính bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về thanh tra.

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

4. Quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện người sử dụng lao động

1. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động có các quyền sau đây:

a) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây:

a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động;

b) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội;

c) Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

5. Chế độ báo cáo, kiểm toán

1. Hằng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội.

2. Định kỳ ba năm, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội và báo cáo kết quả với Quốc hội. Theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ, quỹ bảo hiểm xã hội được kiểm toán đột xuất.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm thai sản trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê