X​in hỏi quý công ty, nhà đầu tư nêu trên có được phép ký hợp đồng với đơn vị sự nghiệp công lập để triển khai dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC hay không ?

Rất mong nhận được sự phản hồi. ​trân trọng cảm ơn quý công ty.

Trả lời

1. Căn cứ pháp lý

Luật Đầu tư năm 2014

Luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017

2. Luật sư trả lời

Căn cứ theo Luật Đầu tư năm 2014, hợp đồng BCC là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm mục đích kinh doanh để phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không phải thành lập tổ chức kinh tế. Cũng căn cứ theo Luật Đầu tư năm 2014, tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Như vậy, đối với công ty TNHH đủ điều kiện về chủ thể tham gia hợp đồng BCC.

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài Uy tín, Chuyên nghiệp

Về tư cách chủ thể của đơn vị sự nghiệp công lập. Căn cứ theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, đơn vị sự nghiệp công lập được phép sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên kết trong các trường hợp:

Một là, tài sản được giao, đầu tư mua sắm thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất.
Hai là, tài sản không do ngân sách Nhà nước đầu tư được mua sắm theo dự án do cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để phục vụ hoạt động kinh doanh, cho thuê.

Việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên kết phải đảm bảo nguyên tắc như sau:

- Được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép

-Không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao

- Không làm mất quyền sở hữu về tài sản công; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước giao

-Sử dụng tài sản đúng mục đích được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

-Phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản

-Tính đủ khấu hao tài sản cố định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước theo quy định của pháp luật

g) Nhà nước không cấp kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa đối với tài sản công chỉ được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nguồn thu được từ việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo quy định;

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

h) Thực hiện theo cơ chế thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Như vậy, đối với tổ chức là đơn vị sự nghiệp công lập vẫn có thể là chủ thể của hợp đồng BCC. Tuy nhiên, việc sử dụng đất để hợp tác đầu tư phải đảm bảo quy định và yêu cầu theo Luật quản lý và sử dụng tài sản công năm 2017.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư tại thị trường Việt Nam