Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chứng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

I. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nghị định 43/2014 HƯớng dẫn luật đất đai 

II. Nội dung trả lời:

 Xin chào luật sư Hiện nay nhà tôi đang ở thuộc đất nông nghiệp thuộc tổ 4 khu phố 6 thị trấn An Thới huyện phú quốc. Gia đình mua đất và xây dựng nhà ở từ năm đó tới nay đất của tôi vẫn chưa có sổ đỏ riêng mà vẫn nằm chung với sổ đỏ của chủ bán và chỉ có giấy sag nhượng bằng tay ( tổng diện tích là 120 mét vuông và là đất nông ngjiêp ). Nay xin hỏi luật sư vậy ở trường hợp này đất tôi có được tách ra làm sổ đỏ riêng được hay không ? Nếu được thì thủ tục làm như thế nào? Chi phí là bao nhiêu ? Và phải làm ở đâu trên huyên? Tôi rất mong câu trả lời của luật sư. Chân thành cám ơn !

Về điều kiện được phép tách thửa thì bạn cần căn cú vào quyết định của UBND Tỉnh thành phố nơi bạn cư trú để xác định xem bạn có đủ điều kiện để được tách thửa không

Trường hợp của bạn thì nếu bạn ở An Thới Kiên giang thì bạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại Quyết định 20/2015 Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Điều 3. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở

1. Thửa đất ở tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới xây dựng lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Diện tích của thửa đất sau khi trừ chỉ giới xây dựng tối thiểu là 45 m2;

>> Xem thêm:  Sang tên sổ đỏ chia thừa kế như thế nào sau khi bố và mẹ kế mất ?

b) Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5 m;

c) Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5 m.

2. Thửa đất ở không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Diện tích của thửa đất sau khi trừ chỉ giới xây dựng (nếu có) tối thiểu là 36 m2;

b) Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m;

c) Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m.

Nếu bạn đủ điều kiện để được tách thửa thì bạn thực hiện thủ tục theo quy định sau

Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.
2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

>> Xem thêm:  Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với từng loại đất theo quy định của pháp luật đất đai ?

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Về tiền sử dụng đất
Trường hợp của bạn nếu chuyển mục đích sử dụng đất thì bạn thực hiện nộp tiền theo quy định
Điều 5 Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất (Nghị định 45/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất)

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

xin hỏi: vườn tạp là vườn như thế nào? mua vườn(mua đất) từ năm 1992 đến giờ vẫn là vườn tạp, giờ làm bìa đỏ thì lệ phí hết bao nhiêu

TRường hợp của bạn đất vườn tạp cũng chỉ là hình thức đẩ nông nghiệp theo quy định Luật đất đai

Điều 10 Phân loại đất

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

.....

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

THeo quy định của Luật đất đai thì khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thì phải xin chuyển mục đích sử dựng đất

Bạn gửi đơn này cộng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên cơ quan tài nguyên môi trường.

Điều 5 Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất (Nghị định 45/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất)

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Năm 1996 gia đình chúng tôi có mua đất ở xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh với diện tích đất ở là 200m2. Năm 2010 UBND xã Kỳ Long có lệnh di dời giải phóng mặt bằng lấy đất xây dựng khu công nghiệp Fomosa Hà Tĩnh . Gia đình chúng tôi cũng ở trong diện di dời nên chúng tôi đã di dời theo lệnh của UBND xã. Lúc di dời UBDN xã hứa là sẽ cấp đất tái định cư nhưng đến nay gia đình chúng tôi vẫn chưa nhận được nền đất tái định cư . Hiện gia đình chúng tôi không có hộ khẩu ở xã Kỳ Long . Vậy xin hỏi luật sư gia dình chúng tôi có được cấp đất tái định cư hay không?

THeo quy định tại Điều 74 Luật đất đai năm 2013

Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Và khoản 1 Điều 79 Luật đất đai

Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Và theo quy định tại Điều 86 Luật đất đai năm 2013

Điều 86. Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi.

2. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng.

Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư.

3. Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

4. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu.

Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và địa phương.

>> NHư vậy nếu sau hai năm mà họ vẫn chưa bồi thường cho bạn thì ban có thể khiếu nại đến họ và nếu họ chậm trễ gây ra thiệt hại cho bạn thì phải bồi thường,

Kính chào Luật Sư! Em rất mong nhận được sự tư vấn của Luật Sư với vấn đề cụ thể như sau a!: Tôi mua đất do nhà nước bán đấu giá đã được 2 năm, đã cấp gấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên đến 2 năm nay tôi vẫn chưa được nhận đất với lý do: 1. Có người đang tranh chấp, đã giải quyết trước khi đấu giá nhưng người ta không chấp nhận 2. Trên miếng đất của tôi hiện tại đang có 2 bụi tre (của người đang tranh chấp) chưa được giải quyết. 3. Hiện trạng hiện tại không đúng với quy hoạch (trong bản đồ quy hoạch có một con đường trong thôn đi ra nhưng đến giờ vẫn chưa làm). Trường hợp này tôi phải giải quyết như thế nào ạ? Tôi đã nhiều lần yêu cầu nhưng Chủ Tịch xã cứ bảo đợi giải quyết, tôi thấy quá vô lý nhưng chưa biết phải làm gì? Tôi yêu cầu nhận đất phải đúng mặt bằng quy hoạch, nếu đường chưa làm tôi có được yêu cầu làm đường rùi mới nhận đất không? ( con đường chạy sát nhà nhưng không ảnh hưởng dến lối đi ra, vì miếng đất này 2 mặt tiền mà theo quy hoạch mặt tiền chính là hướng song song với con đường này) Tôi xin trân trọng cảm ơn rất nhiều ạ! Nếu phải tư vấn qua điện thoại mới được tôi rất mong nhận được phản hồi qua mail hoặc số điện thoại 0935.269.666 để tôi liên hệ lại. Xin trân trọng cảm ơn!

Như vậy trường hợp của bạn nếu trước đây mua mảnh đất này của nhà nước qua đấu giá và trước khi bạn nhận chuyển nhượng đã có quyết định quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì như vậy bạn có quyền được yêu cầu nhận đất theo đúng mặt bằng quy hoạch. Nếu cơ quan nhà nước chậm giao mảnh đất cho bạn thì bạn có thể khiếu bại đến người trực tiếp không giải quyết cho bạn và nếu họ không giải quyết thì bạn khiếu nại lên cấp trên của họ( thủ trưởng của họ) và nếu họ tiếp tục không giải quyết thì bạn có thể khỏi kiên theo thủ tục tố tụng hành chính theo quy định tại Luật khiếu nại

Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

cho em hỏi ngay trứơc mua đất thì tên bố em la chủ mua rồi làm nhà để ông ở nhưng khi làm sổ đỏ lại là tên ông không co ủy quyen của bố bay gìơ ông bảo chỉ cho nha em một nửa nhà em phải làm thế nào

Theo quy định của pháp luật thì đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bắt buộc phải có chữ ký của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Bố anh chỉ có thể ủy quyền cho ông anh đi làm thủ tục công chứng hợp đồng hoặc thủ tục để làm hồ sơ cấp sổ đỏ. Nên nếu bố anh không ủy quyền thì ông anh không thể làm được thủ tục cấp sổ đỏ. TRong trường hợp này bố anh có thể yêu cầu phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông anh theo quy định tại khoản 4c thủ tục thu hồi quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 87 NGhị định 43/2014 Trường hợp của anh áp dụng 
“Điều 87. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp
4. Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

c) Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định tại Điểm b Khoản này

d) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

gmail.com Liên hệ: {{type}} tôi mới mua 1 ngôi nhà cấp 4 có tổng diện tích 42m vuông, số nhà 42 A Hòa Trung, Phường Vĩnh Hòa, Thành Phố Nha Trang. Ngôi nhà này được xây dựng từ năm 2005, Năm 2005 chủ nhà này tên là Bắc, ông Bắc mua đất vườn bằng giấy tay, chưa chuyển mục đích đất vườn sang đất ở, nhưng xây nhà nên bị phạt hành chính Đến năm 2010, ông Bắc sang nhượng bằng giấy tay cho ông Chương, ông Chương vẫn chưa chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị. Ông Chương sống ở đây đến 2015 Năm 2015 tôi mua ngôi nhà này. Vậy nếu tôi làm sổ đỏ đất, và chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở tại đô thị thì tôi phải đóng mức thuế là bao nhiêu. và có bị phạt hành chính gì không? kính mong quý luật sư giải đáp dùm những thắc mắc nêu trên.

TRường hợp của bạn hỏi bạn chuyển mục đích từ đất vườn sang đất ở thì bạn sẽ nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất

Điều 5 Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp của bạn nếu trước đây người bán cho bạn đã bị xử phạt vi phạm hành chính rồi thì bạn sẽ không bị xử phạt nữa 

Xin chào luật sư, Tôi có căn nhà ở HCM diện tích 22m2, mua đất và xây nhà ở từ năm 2005 nhưng đến năm 2013 tôi mới làm sổ hồng. Khi làm sổ thì trên bản vẽ của sổ vẽ toàn bộ diện tích đất của tôi trong đó có phần gạch chéo và được ghi chú là phần nằm trong lộ giới không được công nhận mất hết 14m2. Như vậy khi giải toả thì tôi có được đền bù phần nhà bị nhà nước lấy đi đó tôi có được đền bù không. Rất mong được tư vấn. Xin cảm ơn nhiều! -

Trường hợp của bạn thì bạn đã mua đất xây nhà ở từ năm 2005 thì như vậy nếu bây giờ có quyết định thu hồi đất của nhà nước thì bạn sẽ được bồi thường theo quy định khoản 1Điều 75 Luật đất đai

Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Tên khách hàng Chào công ty luật Minh Khuê! Em là Tiệp hiện đang có hộ khẩu (nhập vào gia đình người quen) tại Gia Lai. Bây giờ em muốn tách khẩu đứng tên mình chủ hộ và đăng ký mới ở xã Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam có được không? (Em đã mua đất và tính công tác ở Quảng Nam). Trình tự làm thế nào? Có văn bản hướng dẫn nào không? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn!

TRường hợp của bạn sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 23 và Điều Văn bản hợp nhất luật cư trú

Điều 23 Thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp

1. Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.

2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện việc thay đổi nơi đăng ký thường trú.

Điều 21 Thủ tục đăng ký thường trú

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

a) Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc Trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tôi muốn mua một mảnh đất 132m2, trong tổng số 399m2. Đất đã có bìa đỏ ghi là đất trồng cây hàng năm. Và người chủ đất là người dân địa phương, đất đó được đền bù do giải tỏa để làm chợ. Trên đất trước thời điểm đo đất làm sổ đỏ thì trên mảnh đất đó người chủ làm 1 ngôi nhà c4 diện tích khoảng 120m2. Trong số đất tôi mua có cả 1 phần nhà là 40m2. Như vậy tôi mua bây giờ thì tôi phải làm thủ tục như thế nào ? Đong thuế ra sao và hết bao nhiêu tiền để chuyển sang đất ở? Tôi mua đất ở xã dào san huyện phong thổ tỉnh lai châu. Hạn mức tối thiểu để tách thửa là như thế nào? Nếu là đất trồng cây hàng năm tôi có được xây nhà ở không, khi được ubnd xã cho phép. Đất hợp pháp.

Trường hợp của bạn sẽ nộp tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng theo quy định tại Thông tư 76/2015

Điều 5. Xác định tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở

2. Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

a) Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này là giá đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể:

a) Đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở, giá đất tính thu tiền sử dụng đất của mục đích trước và sau khi chuyển mục đích là giá đất quy định tại Bảng giá đất tương ứng với từng mục đích.

b) Đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở, giá đất tính thu tiền sử dụng đất của mục đích trước và sau khi chuyển mục đích là giá đất tương ứng với từng mục đích và từng trường hợp áp dụng các phương pháp định giá đất quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

c) Trường hợp chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở (đang sử dụng hoặc có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng) sang đất ở thì giá đất của loại đất trước khi chuyển mục đích là giá đất của loại đất phi nông nghiệp tương ứng theo quy định của Chính phủ về giá đất (đất thương mại dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất thương mại dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị).

Như vậy bạn sẽ được công nhận trong hạn mức đất nông nghiệp do ủy ban nhân dân tỉnh bạn quyết định về hạn mức công nhận đất ở, và bạn nôp tiền bằng 50 % chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Còn diện tich vượt hạn mức thì cần căn cú vào mục đích sử dụng đất của bạn để tính tiền sử dụng đất.

Theo quy định bảng giá đất trồng cây hàng năm ban hành kèm theo quyết định 43/2014 Quy định bảng giá đất tỉnh Lai Châu 

xã Dàn sao thì VT1,23, lần lượt có giá là 22,18 và 13 nghìn đồng /m2

và bảng giá đất ở tại nông thôn thì có 3 khu vực

khu vực 1 VT 1, VT 2, VT 3 là 290,170,115

khu vực 2 VT 1, VT 2, VT 3 là 190, 120

và khu vực 3 là 80

>> Bạn cần căn cú vào khu vực bạn ở và vị trí để xác định tiền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 7 Quyết định 35/2014 Quy định về hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, hạn mức tối thiểu tách thửa...

Điều 7. Kích thước, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phải phù hợp với quy định về xây dựng nhà ở.

a) Đối với đất ở tại đô thị thì các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo có diện tích tối thiểu là 80 m2 và kích thước chiều rộng tối thiểu của thửa đất là 04 mét (4m);

b) Đối với đất ở tại nông thôn thì các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo có diện tích tối thiểu là 120 m2 và kích thước chiều rộng tối thiểu của thửa đất là 05 mét (5m);

c) Trường hợp thửa đất xin tách thửa có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng đồng thời hợp với thửa đất khác để hình thành thửa đất mới mà đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu theo quy định tại các Điểm a và b Khoản này thì được phép tách thửa.

2. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thực hiện theo dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh được cấp thẩm quyền phê duyệt.

> bạn căn cứ vào quy định trên để xem trường hợp của bạn đã đủ diện tích tối thiểu để được phép tách thửa chưa.

Em chao anh chị a! Anh chị cho em hỏi một vấn đề về đất đai. Anh chị em muốn mua đất nhưng giờ anh của em do công tác ở ngoài đảo không có nhà ,chỉ có chị em ở nhà làm giấy tờ mua đất . .Em xin hỏi là khi chồng không có nhà như vậy thì cần những giấy tờ gì để đủ điều kiện làm giấy tờ mua đất ạ Em cảm ơn anh chị a!

TRường hợp này thì chị ban cứ thực hiên việc nhận chuyển nhượng quyền sử dung đất bình thường và sau đó thì đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có cả tên của hai vợ chồng theo quy định của Luật đất dai

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 98

Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.

Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu.

Trước tiên chị bạn là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công chứng hợp đồng đó tại ủy ban nhân dẫn xã phường tại phòng công chứng hoặc văn phòng công chúng theo quy địn tại điều 79 nghị định 43

Điều 79 Trình tự thủ tục chuyển nhượng.........

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng thì phải lập văn bản tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định.

Sau khi hoàn thành xây dựng công trình công cộng trên đất được tặng cho, Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ vào văn bản tặng cho quyền sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và hiện trạng sử dụng đất để đo đạc, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và thông báo cho người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để xác nhận thay đổi. Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận thì thu hồi Giấy chứng nhận để quản lý.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp hoặc bạn có thể liên hệ với gmail :

 công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai

>> Xem thêm:  Dịch vụ công chứng, tư vấn luật đất đai uy tín, chuyên nghiệp

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn xin cấp sổ đỏ (sổ hồng), sang tên nhà đất