Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn pháp luật dân sự chuyên trang www.luatminhkhue.vn 

Hỏi về phân chia di sản thừa kế theo pháp luật ?

>>Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến gọi: 19006162 

 

Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2005

2. Luật sư tư vấn:

Trước hết cần xác định số tài sản thuộc quyền sở hữu của ông A được coi là di sản của ông khi ông mất đó là : 600 triệu trong số tài sản chung 1,2 tỷ với bà B ; 200 triệu trong số tài sản chung 400 triệu với C tổng tài sản là 800 triệu.

TH1 : Ông A chết không để lại di chúc.

Trường hợp ông A chết không để lại di chúc trước hết gia đình có thể tự thỏa thuận phân chia tài sản nếu không thỏa thuận được sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật tại Điều 676 LDS :

"Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau."

Vậy những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của A sẽ bao gồm B, X, Y, Z, T. C không được coi là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất do chỉ sống chung chứ không phải là vợ hợp pháp theo quy định của luật hôn nhân. Mỗi người thuộc hàng thừa kế thứ nhất này sẽ được hưởng một phần bằng nhau trong số 800 triệu tài sản của A. Mỗi người (B, X, Y,Z, T ) sẽ được 160 triệu, tuy nhiên A mất vào thời điểm 2003 trong khi X mất vào thời điểm 2002 có con là X1 nên sẽ phát sinh thừa kế thế vị theo Điều 677 LDS :

"Điều 677. Thừa kế thế vị

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống."

Theo đó X1 sẽ được hưởng số 160 triệu mà X được chia như trên.

TH2 A để lại di chúc toàn bộ tài sản cho C và T:

Trường hợp này cần xác định di chúc của A có hợp pháp không nếu không hợp pháp thì sẽ thực hiện phân chia theo quy định của pháp luật như trên, trường hợp di chúc này hợp pháp thì sẽ được thực hiện theo di chúc trừ trường hợp quy định tại Điều 669 LDS về những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc :

'Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động."

Theo đó các con của A bao gồm X, Y, Z đề đã thành niên nên không thuộc trường hợp này, vợ của A là B là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc nên sẽ được hưởng ít nhất bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nghĩa là phải được ít nhất 2/3 của 160 triệu trên. Do đó nếu B yêu cầu phân chia di sản trong trường hợp này thì phải chia cho B nếu B không có yêu cầu gì thì việc chia di sản sẽ được thực hiện theo di chúc của A.

Tham khảo bài viết liên quan:

Phân chia di sản thừa kế?

Phân chia di sản thừa kế theo di chúc?

Phân chia di sản thừa kế không có di chúc ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật.