Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH12

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội

Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội : Luật việc làm

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm

2. Nội dung tư vấn

Em đã làm xong thủ tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Em nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 22/7/2016 sau bao lâu em mới nhận được tiền ah. Em cảm ơn.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì:

"2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo."

Như vậy, trong ngày thứ 05 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn sẽ được nhận khoản tiền này.

Vâng cho em hỏi giám đốc và phó giám đốc một công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

Theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm năm 2013 thì:

"Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này."

Như vậy, đối với chức danh giám đốc Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ thì thuộc vào đối tượng phải đóng Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 3 điều luật này, còn đối tượng là phó giám đốc công ty TNHH này nếu có ký HĐLĐ xác định thời hạn thì thuộc vào đối tượng phải đóng tại khoản 1 Điều luật này.

E có câu hỏi mong luật sư tư vấn va giải đáp giùm e:e làm ct đa đc 8 năm va tham gia đóng bảo hiểm thất nghiep đầy đủ cũng đa dc 8 năm.nay e co công việc ở quê phải nghi gấp.ct đa ki cho e nghi khi e bồi thương hơp đồng vậy e có đc hưởng bảo hiểm thất nghiệp ko?neu ko thì ví sao a...?e cảm ơn

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm thì:

"Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại Điều 46 Luật này."

Như vậy, nếu xác định trường hợp này là bạn đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì bạn không được hưởng. Còn nếu bạn thỏa thuận được với công ty về vấn đề chấm dứt HĐLĐ, thì bạn vẫn thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu bạn đáp ứng được các điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều luật này.

Tư vấn giúp tôi ạ. Tôi đi khai báo việc làm tại tt dịch vụ việc làm dc 2 lần. Đã nhận tiền trợ cấp được 2 lần. Đến lần thứ 3 tôi sinh em bé nên không thể đi được. Vậy tôi phải làm sao để khai báo với trung tâm và nhận tiền trợ cấp lần t3 ạ.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì:

"4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn."

Như vậy, trong trường hợp này, bạn có thể làm văn bản ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp này, và kèm theo giấy xác nhận của cơ sở y tế về việc bạn đang trong thời gian nghỉ thai sản (hoặc giấy chứng sinh theo quy định).

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn Luật Lao động