Hiện em muốn đi nghĩa vụ quân sự để rèn luyện bản thân. Vậy cho em hỏi đối tượng, thủ tục cũng như điều kiện để tham gia? 

Em xin cảm ơn.!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê

 

Đối tượng tham gia lực lượng đặc công

Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự gọi 1900.6162  

Trả Lời

I. CỞ SỞ PHÁP LÝ:

-Luật nghĩa quân sự năm 2005

II. GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG

>> Xem thêm:  Có phải cận thị 6 độ mới được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Hồ sơ xin hoãn NVQS cần gì ?

Theo quy định tại điều 3, điều 12, điều 28 thì điều kiện sẽ đi nghĩa vụ quân sự  với nam:

Công dân việt nam, là nam, độ tuổi từ 18-25 và có đầy đủ sức khỏe.

Các trường hợp không được tham gia nghĩa vụ quân sự :

1- Người đang trong thời kỳ bị pháp luật hoặc Toà án nhân dân tước quyền phục vụ trong các lực lượng vũ trang nhân dân;

2- Người đang bị giam giữ.

Người được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

1- Người chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ.

Hàng năm, những người này phải được kiểm tra lại sức khoẻ, để hoặc gọi nhập ngũ, hoặc chuyển sang ngạch dự bị, hoặc miễn làm nghĩa vụ quân sự.

2- Người là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động mà không có nơi nương tựa.

3- Người con trai còn lại duy nhất của gia đình liệt sĩ.

>> Xem thêm:  Có được miễn hoặc hoãn nghĩa vụ quân sự đối với người là con một, bố mẹ đã già yếu ?

4- Người đang nghiên cứu công trình khoa học cấp Nhà nước được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng, hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận.

5- Người đang học ở trường phổ thông trung học, trường dạy nghề; người đang được đào tạo dài hạn ở trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng hoặc trường đại học.

Người tàn tật, người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính khác theo danh mục bệnh tật do Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ quốc phòng quy định thì được miễn làm nghĩa vụ quân sự.

Nếu em bạn không rơi vào các trường hợp cấm, miễn và hoãn nghĩa vụ quân sự thì em bạn có thể đăng ký tự nguyện đi nghĩa vụ quân sự.

Theo Điều 58 Luật Nghĩa vụ quân sự:

“Việc đăng ký quân nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ được tiến hành tại nơi họ cư trú theo hai cấp:

1- Đăng ký ở xã, phường, thị trấn do Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn phụ trách;

2- Đăng ký ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phụ trách”

Như vậy, nếu em bạn đáp ứng các điều kiện để đi nghĩa vụ quân sự và có nguyện vọng đi nghĩa vụ quân sự thì có thể làm đơn xin đi nghĩa vụ quân sự tại Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn. 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Hy vọng sẽ nhận được những câu hỏi tiếp theo của bạn trong thời gian tới!

>> Xem thêm:  Trốn tránh nghĩa vụ quân sự bị xử lý như thế nào? Trường hợp nào được tạm hoãn NVQS ?

Trân trọng,/.

BỘ PHẬN TƯ VẤN - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Bố mất sớm, một mình chăm sóc mẹ đã 55 tuổi có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ?