Và với trường hợp của tôi là trưởng đại diện văn phòng, phải cung cấp giấy tờ gì khi thành lập văn phòng đại diện, đóng thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội tuân theo những quy định nào ? 

Xin trân trọng cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp trực tuyến, gọi:  1900.6162

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

2. Nội dung tư vấn.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện trong phạm vi do pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích của pháp nhân. Việc thành lập, chấm dứt văn phòng đại diện của pháp nhân phải được đăng ký theo quy định của pháp luật và công bố công khai. Đối với Văn phòng đại diện của nước ngoài, phải được thành lập và hoạt động phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Viêt Nam.

Điều 3 Nghị định 07/2016/NĐ-CP cho phép thương nhân nước ngoài được thành lập Văn phòng đại diện của tại Việt Nam.

1. Thương nhân nước ngoài được thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Một thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn một Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh có cùng tên gọi trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định tại điều này, chỉ đối với những công ty mang quốc tịch của nước mà đã tham gia các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì mới được mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam. Đồng thời một thương nhân nước ngoài chỉ được thành lập một văn phòng đại diện  có cùng tên gọi trong phạm vi 1 tỉnh hoặc 1 thành phố trực thuộc trung ương. Thương nhận này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời tuân thủ đúng và đủ pháp luật của Việt Nam với toàn bộ vấn đề liên quan mà pháp luật Việt Nam có điều chỉnh.

Để thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài, pháp luật Việt Nam quy định về điều kiện để thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài như sau:

Điều kiện;

Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

- Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

- Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

- Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành)

Nếu như đối với Văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam, pháp luật không giới hạn thời gian hoạt động, việc hoạt động hay chấm dứt của Văn phòng đại diện phụ thuộc vào nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp cũng như việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Còn đối với doanh nghiệp nước ngoài, pháp luạt Việt Nam ấn định thời hạn hoạt động cho Văn phòng đại diện là 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn. Tuy nhiên, khi hết thời hạn được cấp giấy phép, Văn phòng đại diện phải làm thủ tục gia hạn hoặc cấp lại Giấy phép hoạt động củ Văn phòng đại diện.

Hồ sơ cấp giấy phép của văn phòng đại diện:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của Văn phòng đại diện

- Bản sao giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài.

- Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

- Bản sao báo cáo tài chính của nhà đầu tư nước ngoài 

- Bản sao Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đứng đầu Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

- Tài liệu về dự kiện đặt trụ sở của Văn phòng đại diện nước ngoài 

Tất cả các giấy tờ đều phải được dịch ra tiếng Việt và được pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thẩm quyền cấp giấy phép cho Văn phòng đại diện: Sở công thương - Nơi Chi nhánh dự định đặt trụ sở chính.

Thời hạn cấp: Cơ quan có thảm quyền cấp giấy phép hoạt động cho Văn phòng đại diện xem xét về tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày và bổ sung 1 lần duy nhất. 

Tổng 07 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoạt động Văn phòng đại diện cho thương nhân. Nếu cơ quan có thẩm quyền không cấp thì phải báo cho thương nhân được biết và nêu rõ lý do.

Đối với mọi hoạt động của Văn phòng đại diện đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam về mọi lĩnh vực mà Văn phòng đại diện hoạt động trong đó có cả việc tổ chức nhân sự, vấn đề về lao động cũng như các chính sách khác của doanh nghiệp.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê