Rất mong nhận được hướng dẫn từ phía công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: P.N

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của Công ty luật Minh Khuê,

Hỏi về thủ tục xin phát hành hóa đơn VAT ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

>> Xem thêm:  Viết hóa đơn chưa có giá trị sử dụng có bị xử phạt không?

Nội dung tư vấn:

Theo nội dung thư mà bạn gửi cho chúng tôi, bên bạn đã làm các thủ tục và nhận thông báo của chi cục thuế về việc đủ điều kiện được sử dụng hóa đơn đặt in.Theo qui định tại điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, việc thông bào và phát hành hóa đơn của doanh nghiệp sẽ được tiến hành như sau:

"1. Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị."

Sau khi thông báo phát hành hóa đơn và được cơ quan thuế chấp thuận,công ty bạn có thể đưa hóa đơn đã đăng kí vào sử dụng theo như qui định của Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính :
"Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.
Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu."

Như vậy,khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục thông báo phát hành hóa đơn và được chấp thuận, công ty bạn có thể đưa hóa đơn vào sử dụng. Trên thông báo phát hành hóa đơn có ghi rất rõ " Ngày bắt đầu sử dụng" và các bạn đưa hóa đơn vào sự dụng kể từ ngày này. Nếu có bất cứ sự thay đổi nào thì công ty bạn phải thông báo cho cơ quan thuế.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn. 

Trân trọng!
BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT

>> Xem thêm:  Dịch vụ đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), phát hành hóa đơn điện tử