Hiện tại cây cối trên đó đã được kiểm đêm nhưng không thấy đền bù mà chỉ thấy cán bộ xã tới vận động hiến đất nhưng gia đình không có điều kiện hiến. Và cán bộ xã đưa cho giấy Tạm chưa sử dụng tới đất của gia đình yêu cầu kí vào đó.

Vậy luật sư cho tôi hỏi đất và cây trồng trên mảnh đất đó có được đền bù không ? Mà ngày 23/5/2015 này bắt đầu khởi công xây dựng đập chính rồi ! Rất mong nhận được tư vấn của luật sư để giúp đỡ gia đình tôi và nhiều hộ dân khác!

Tôi xin chân thành cảm ơn

Người gửi: Hung

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của anh. Cảm ơn anh đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của anh chúng tôi giải đáp như sau:

 

>> Xem thêm:  Thời hạn của loại đất quy định trong bảng giá đất ? Quy định về mua bán các loại đất

Căn cứ pháp lý

Luật đất đai 2013; 

Nội dung phân tích

- Thứ nhất: Diện tích đất nông nghiệp của gia đình anh  được bồi thường về đất và các chi phí đầu tư vào đất.

Căn cứ vào quy định tại  khoản 2 điều 77 Luật đất đai 2013 quy định:

Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

"2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này".

Do diện tích đất này của gia đình anh không được nhà nước giao mà là tự khai hoang và đưa vào sử dụng nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ được bổi thường các chi phí đầu tư vào đất khi nhà nước tiến hành thu hồi đất đối với hạn mức sử dụng đất, còn ngoài hạn mức sử dụng đất thì sẽ không được bồi thường các chi phí đầu tư vào đất. Hạn mức giao đất nông nghiệp cụ thể là đất trồng cây hằng năm được quy định tại khoản 2 điều 129 luật đất đai 2013 như sau:

"Điều 129. Hạn mức giao đất nông nghiệp

2. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi".

>> Xem thêm:  Tư vấn chính sách hỗ trợ việc làm khi bị nhà nước thu hồi đất ?

Như vậy, hiện nay đất của gia đình anh đang sử dụng không vượt hạn mức do đó gia đình anh sẽ được bồi thường các chi phí đầu tư vào đất. Muốn được đầu tư vào đất thì gia đình anh sẽ phải đưa ra các giấy tờ chứng minh các chi phí gia đình anh đã bỏ ra để đầu tư vào đất cũng như gia đình anh đã bỏ ra để cải tạo là tăng độ màu mỡ, phì nhiêu về đất. 

Thứ hai: Gia đình anh sẽ được bồi thường các tài sản gắn liền với đất.

Căn cứ vào khoản 1 điều 90 Luật đất đai 2013, gia đình anh sẽ được bồi thường tài sản gắn liền với đất như sau:

"Điều 90. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;

b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;

d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng."

Như vậy, khi tiến hành kiểm đếm tài sản xong thì phía bên cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất sẽ phải lập phương án bồi thường, hỗ trợ và đưa ra mức bồi thường hỗ trợ cụ thể, quyết định bồi thường sẽ được niêm yết tại nơi sinh hoạt tập thể của nơi có đất bị thu hồi và giao đất về cho từng người dân.

>> Xem thêm:  Mở rộng thêm ao khi được đền bù có lỗ không?

Như vậy, gia đình anh sẽ được bồi thường các tài sản gắn liền với đất cũng như các chi phí mà gia đình anh đã tiến hành đầu tư vào đất.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về đất đai và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai.

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn hành vi sử dụng đất sau khi nhà nước đã thu hồi ?

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc thành lập văn phòng tuyển dụng ?