Vậy cho tôi hỏi: 1. Văn bản nào quy định về việc huỷ hoá đơn? 2. Văn bản nào quy định về thời gian huỷ và thời gian kê khai điều chỉnh sau khi huỷ các hoá đơn? 3. Sau khi huỷ với lý do trên thì 2 DN có bắt buôc phải xuất hoá đơn điều chỉnh lại nữa không‎, không xuất HĐ nữa thì có vi phạm gì không? Xin cảm ơn! 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế công ty Luật Minh Khuê

Hỏi về vấn đề hủy hóa đơn GTGT ?

>> Luật sư tư vấn qua luật thuế trực tuyến, gọi:1900.6162

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Khuê. Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

 

I. Cơ sở pháp lý

Thông tư 39/2014/TT_BTC hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ_CP và Nghị định 04/2014/NĐ_CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

II. Nội dung phân tích

>> Xem thêm:  Cá nhân có phải xuất hóa đơn khi cho thuê nhà không?

- Theo quy định tại Điều 23 của Thông tư 39/2014/TT_BTC:

"Điều 23. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
1. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này); cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.
2. Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:
- Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.
- Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.
- Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.
- Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.
- Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn."

Theo như thông tin mà bạn cung cấp, hai doanh nghiệp này thực tế không có thực hiện việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo như hợp đồng trong 4 tháng trên mà vẫn tiến hành xuất hóa đơn do đó nội dung ghi trong hóa đơn là không có thực và thuộc trường hợp sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

- Điều 29 Thông tư 39/2014/TT_BTC quy định:

"2. Các trường hợp hủy hóa đơn
a) Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
c) Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
d) Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật."

Căn cứ vào quy định trên, đối với hóa đơn thuộc trường hợp sử dụng bất hợp pháp thì không được phép hủy theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng  cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email Tư vấn pháp luật qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./. 

Bộ phận tư vấn luật thuế

 

 

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc xuất hóa đơn khi tham gia đấu thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Làm mã số thuế cho hộ kinh doanh cá thể thì thủ tục thực hiện như thế nào ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Xuất hóa đơn sau khi nghiệm thu ? Cách xuất hóa đơn cho chi nhánh ?

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Xuất hóa đơn VAT 0% như thế nào ? Cách ghi hóa đơn chính xác