Đến nay 21/2/2018 công ty vẫn chưa trả lương và khi hỏi thì công ty gửi cho em tin nhắn thế này: "Khoản 2 Điều 29 Bộ luật lao động năm 2016 quy định về việc kết thúc thời gian thử việc như sau: trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận ( có thể theo thoả thuận văn hoá công ty ). Như vậy, nếu những nhân viên đó tự ý bỏ việc, nghỉ việc không theo thông báo thời hạn theo tiêu chuẩn ( 7 -10 ngày đối với thử việc chưa vô hợp đồng, 30 - 45 ngày đối với hợp đồng có thời hạn ) trong thời gian thử việc thì công ty bạn không có nghĩa vụ phải đền bù bất kỳ khoản tiền nào cho họ. Thứ hai, đối với những nhân viên đã ký hợp đồng 1 năm, 3 năm, không thời hạn mà tự ý bỏ việc không báo trước (hoặc báo trước không theo tiêu chuẩn và chưa đáp ứng các văn bản chứng từ ) thì Điều 43 Bộ luật lao động quy định về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật như sau:

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động ?

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước ( 30 - 45 ngày ) thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước ?

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại điều 62 của bộ luật này. Theo đó, người lao động phải bồi thường cho công ty bạn nửa tháng lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước công với chi phí đào tạo cho người lao động".

Vậy cho em hỏi là em phải làm sao công ty mới trả lương cho em ạ. Em cám ơn.

 

Luật sư trả lời:

Theo thông tin dữ liệu bạn đưa ra chúng tôi có thể xác định được những điều khoản mà công ty bạn đưa ra là đúng theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012. Tuy nhiên những điều luật này quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng thử việc và hợp đồng lao động. Và trong nội dung của những điều khoản này không nói đến sẽ trừ trực tiếp tiền lương vào tiền bồi thường hay sẽ không trả lương cho người lao động. Do đó, đối chiếu theo quy định tại Điều 96 và Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 thì công ty bạn vẫn phải trả lương cho bạn.

Điều 96 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định:

"Điều 96. Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương."

Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định:

"Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán."

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê