Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật đất đai 2013

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

2. Nội dung tư vấn

Việc là năm 1990 nhà e có chuyển ra một mảnh đất hoang để làm nhà và sinh sống. Nhưng năm 2012 ở địa phương có làm sổ đỏ rồi yêu cầu nộp tiền sử dụng đất.Và hình như theo luật đất đai năm 2003 thì nếu đã ở trên mảnh đất đó trc ngày 15/10/1993 thì k phải nôp tiền sử dụng đất đúng k ạ. giờ gia đình e đang nộp đơn để mong muốn đc trả lại tiền mà cũng chưa rõ luật lắm, rất mong luật sư tư vấn dùm ạ

Khoản 4 Điều 50 Luật đất đai 2003 quy định: 4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Khoản 1 Điều 33 Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC quy định:

1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế.

>> Xem thêm:  Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân ? Thủ tục xin miễn thuế, giảm thuế

b) Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp nêu tại điểm a khoản này).​

Như vậy, bạn có thể làm thủ tục để được hoàn lại khoản tiền sử dụng đất đã nộp.

Trước năm 1993, gia đình tôi là công nhân nông trường chè và đã được phân chia cho một diện tích khoảng 500 m2 để ở và sản xuất nn và chỉ bẳng danh sách của Nông trường (k có quyết định và không đóng tiền gì hết). Gia đình tôi xay nhà và ở từ đó đến năm 2000 thì chuyển nhượng lại cho em trai sử dụng (chỉ bằng giấy tay k xác nhận địa phương). Gia đình em tôi ở liên tục trên nhà và đất trên. Xin hỏi trường hợp của em tôi có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hay không? Nếu được thì thu tiền sử dụng đất như thế nào?. Toi xin chân thành cám ơn

Điều 101 Luật đất đai 2013 quy định: 
Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nếu bạn đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ông A được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất từ năm 2004 với mục đích là đất ở. 2014 ông A chuyển nhượng thửa đất trên cho công ty B. 2015 công ty B xây dựng mặt bằng để kinh doanh ô tô xe máy. nhận xét về việc sử dụng đất của các đối tượng (có đúng với quy định không? có quyền nào phát sinh mà không bị pháp luật cấm? sử dụng đất có sai phạm không? nếu có thì đề xuất xử lí?)
Em có ông anh được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất từ năm 2004 với mục đích sử dụng là đất ở. Năm 2014 ông anh em chuyển nhượng thửa đất trên cho một công ty. năm 2015 công ty đó xây mặt bằng để kinh doanh ô to xe máy theo luật sư thì việc sử dụng đất của công ty đúng hay sai

Trường hợp này công ty đó phải đăng ký biến động đất đai theo điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT:
Điều 11. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;

b) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Ông bà tôi hiện tại là hộ nghèo thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Hiện tại ông bà được cho tặng một mảnh đất ở trong tỉnh nhưng lại khác huyện. Ông bà lại chưa được miễn giảm tiền sử dụng đất lần nào. Xin hỏi luật sư vơi đủ các hồ sơ miễn giảm nhưng đất lại ở nơi khác như trường hợp ông bà toi thi có được miễn giảm không? Đây là vấn đề mà cán bộ Thuế đang thắc mắc. Mong luật sư giải đáp. Tôi xin cảm ơn

Khoản 2 Điều 13 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định:
2. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

>> Xem thêm:  Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, thuế môn bài năm 2020 ?

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./. 

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật.

>> Xem thêm:  Các trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2020 ?