Người gửi : Vanducpxck@Gmail.Com

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến luật Minh Khuê, câu hỏi của bạn đã được chúng tôi  nghiên cứu và xin được trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật lao động năm 2012

Luật việc làm năm 2013

2. Luật sư tư vấn

Căn cứ theo quy định tại điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng như sau:

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Như vậy, theo quy định trên thì pháp luật quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động về việc chi trả tiền lương và những giấy tờ khác trong đó bao gồm thủ tục chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Theo đó, pháp luật không quy định hạn chế việc trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, cho nên trong trường hợp bạn nghỉ không lý do thì sau khi  bạn nghỉ việc công ty vẫn phải thực hiện thủ tục chốt sổ và trả sổ bảo hiểm cho bạn theo quy định.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

>> Xem thêm:  Người sử dụng lao động đóng bảo hiểm bắt buộc như thế nào, từ bao giờ ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Vợ sinh con thứ 3 có được hưởng chế độ thai sản không?