Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Che-do-nghi-om

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn công ty Luật Minh Khuê xin hỗ trợ như sau.

1. Căn cứ pháp lý.

Luật viên chức 2010

2. Nội dung trả lời.

Về các khoản phí thì theo quy định của luật viên chức 2010 không có quy định nào quy định trực tiếp ( điều luật liên quan) về các khoản thu phí này và các khoản phí này sẽ do cơ quan, đơn vị nơi mà bạn đang công tác sẽ có nội quy và danh sách những khoản phí, mức thu cụ thể, và những mức phí này sẽ đóng theo tháng hay theo năm. Nếu như khoản phí này đóng theo tháng và khoản phí này dùng hàng tháng để đảm bảo những lợi ích của viên chức và trong tháng khoản tiền anh đóng góp anh bị bệnh khoản tiền không phục lợi ích của anh thì anh có thể có ý kiến với cơ quan về khoản phí trong tháng anh đóng đó để cơ quan giải quyết cho mình. 

Đối với trường hợp anh cung cấp thông tin là anh nghỉ ốm 10 ngày và sau 10 ngày anh trở lại công tác bình thường thì các khoản phí mà anh đóng góp anh vẫn sẽ được phục vụ lợi ích chung của toàn thể nhân viên tại đơn vị của anh( trong đó có anh ) cho nên anh sẽ không được trả lại khoản phí này. 

Vấn đề này thuộc về phần nghĩa vụ của viên chức khi tham gia công tác quy định cụ thể tại điều 16 của luật Viên Chức 2010

" Điều 16.Nghĩa vụ chung của viên chức.

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản được giao.

5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức."

Việc bạn sẽ thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, cơ quan nơi anh đang công tác.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê