Luat Minh Khue
Đang mang thai 4 tháng, muốn ly hôn có được không ?

Đang mang thai 4 tháng, muốn ly hôn có được không ?

Ly hôn khi vợ đang mang thai được xem là một trong những trường hợp ly hôn khá đặc biệt mà người chồng bị hạn chế quyền ly hôn nhằm bảo đảm những quyền lợi căn bản của đứa trẻ. Luật sư tư vấn và phân tích những quy định pháp lý liên quan:

Dịch vụ nổi bật