Căn cứ pháp lý 

- Bộ luật dân sự 2015

- Luật công chứng 2014 

Theo quy định tại Điều 51 quy định về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng công chứng như sau : 

Điều 51. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.

Như vậy, khi các bên trong hợp đồng muốn hủy bỏ hợp đồng công chứng, thì việc hủy bỏ chỉ có hiệu lực khi tất cả các bên trong hợp đồng đã thỏa thuận, cam kết đồng ý về việc hủy bỏ đó. Trường hợp một bên trong hợp đồng muốn đơn phương hủy bỏ hợp đồng công chứng thì quyền đơn phương này chỉ có hiệu lực, khi các bên đã thỏa thuận về điều kiện đơn phương hủy bỏ hợp đồng, và khi điều kiện đó phát sinh dẫn đến hệ quả là một bên trong hợp đồng phát sinh quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng. 

Như vậy, đối với hợp đồng công chứng, quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng chỉ phát sinh khi trong hợp đồng có những điều khoản quy định về sự kiện pháp lý nhất định mà khi sự kiện đó xảy ra thì một bên trong hợp đồng có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng. 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162  để được giải đáp.

Trân trọng ./.