Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệpsở hữu trí tuệđầu tư nước ngoàithuếđất đai và tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

 

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

 

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH

Hợp đồng số … / HĐLCKTKT Ngày … tháng … năm

 

Hôm nay ngày ………….. tại …………………………………

Chúng tôi gồm có:

 

Bên A (Chủ đầu tư)

-          Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) …………………………….

-          Địa chỉ trụ sở chính ……………………………………………

-          Điện thoại: ……………………………………………………

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

-          Tài khoản số: …………………………………………………

Mở tại ngân hàng …………………………………………………

-          Đại diện là ông (bà) ……………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………

-          Giấy ủy quyền số ……. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng … năm …

Do ………………………….. Chức vụ ………………………… ký

 

Bên B (đơn vị khảo sát)

-     Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan)………………………………

-          Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại

-          Điện thoại: ………………………………………………………

-          Tài khoản số: ……………………………………………………

Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………

-          Đại diện là Ông (bà) ……………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………

-          Giấy ủy quyền số ……… (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng ….. năm ….

Do …………………………….. Chức vụ ……………………… ký

Hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau:

 

Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Bên A giao cho bên B lập:

 1. Luận chứng kinh tế - kỹ thuật  của công trình… phải quán triệt những số liệu do kết quả khảo sát địa điểm xây dựng công trình.
 2. Bên B phải bảo đảm viết luận chứng kinh tế - kỹ thuật cho công trình… được bên A chấp nhận và cấp trên của bên A đồng ý xét duyệt.

Điều 2: Thời hạn lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật

Bên B đảm bảo hoàn thành bản luận chứng kinh tế - kỹ thuật của công trình trong …. tháng. Sẽ giao cho bên A ngày … tháng … năm …

Điều 3: Trị giá hợp đồng

Bên A sẽ trả cho bên B sau khi bản luận chứng kinh tế - kỹ thuật của công trình …. được thẩm tra, xét duyệt và công nhận.

Tổng cộng là …… đồng

Điều 4: Phương thức thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho bên B theo phương thức: Trả toàn bộ bằng tiền mặt (hoặc chuyển khoản qua ngân hàng…)

Điều 5: Trách nhiệm bên A

 1. Cung cấp đầy đủ kết quả khảo sát địa điểm xây dựng công trình.
 2. Giao đầy đủ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình cho bên B.
 3. Sẵn sàng cung cấp những thông tin, số liệu đã có khi bên B yêu cầu.
 4. Thanh toán đủ số lượng và đúng thời hạn lệ phí hợp đồng cho bên B.

Điều 6: Trách nhiệm

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

 1. Viết đúng và đầy đủ nội dung, yêu cầu về quy hoạch, kế hoạch và mục tiêu xây dựng công trình mà bên A đặt ra.
 2. Khi có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hoặc viết lại thì bên B phải thực hiện cho tới khi được cấp xét duyệt chấp nhận.
 3. Phải bảo đảm hoàn thành khẩn trương, đúng thời hạn.

Điều 7: Điều khoản thi hành

 1. Hợp đồng này có giá trị từ ngày …. đến ngày ….
 2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.
 3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết.

Hợp đồng này được lập thành … bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ …. bản.

 

       ĐẠI DIỆN BÊN A                       ĐẠI DIỆN BÊN B

              Chức vụ                                        Chức vụ

  (Ký tên, đóng dấu)                               (Ký tên, đóng dấu)

 


 

--------------------------------------------------------

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ly hôn bản mới nhất năm 2020