Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

>>  Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi:  1900.6162  

 

Trả lời:

Kính chào bạn ! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội​. 

2. Nội dung phân tích:

Chúng tôi được bạn cho biết rằng, bạn và người anh  muốn góp vốn chung mở garage ô tô nhưng 2 anh em chỉ viết hợp đồng bằng tay giữa hai người. Hợp đồng này  không qua cơ quan chức năng có thẩm quyền công chứng. Vậy sau này khi có tranh chấp xảy ra, một trong 2 bên có quyền khởi kiện. 
 
Theo quy định tại Điều 388 BLDS 2005 quy định: " Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự." Và Điều 401 Bộ luật dân sự 2005 quy định  Hình thức hợp đồng dân sự như sau:

"1. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.

2. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.

Hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác"

Như vậy, hai anh em bạn thỏa thuận góp vốn và có hợp đồng bằng tay giữa hai bên, đã cấu thành nên hình thức của hợp đồng bằng văn bản. Mặt khác, Theo quy định của pháp luật hiện hành,  loại hợp đồng góp vốn duy nhất phải công chứng đó là hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Việc góp vốn chung mở gara ô tô là giao dịch dân sự giữa 2 anh em bạn vẫn có giá trị pháp lý. Nếu sau này các bên có tranh chấp xảy ra thì Tòa án sẽ tiến hành giám định chữ viết, chữ ký của các thành viên trong hợp đồng góp vốn viết bằng tay này. Bên cạnh đó, nội dung của hợp đồng viết tay này phải do các bên tự thỏa thuận, nội dung không trái với đạo đức xã hội , trái với pháp luật hiện hành.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty luật Minh Khuê.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê