Luật sư trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

2. Nội dung tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động  không xác định thời hạn và bạn đang có nhu cầu muốn chấm dứt hợp đồng.

Bạn đã gửi đơn xin nghỉ việc và nghỉ việc sau 3 ngày kể từ ngày nộp đơn, có nghĩa trường hợp bạn đang thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

Theo quy định của Bộ luật lao động, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải thực hiện nghĩa vụ sau:

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Căn cứ quy định trên, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn người lao động cần phải thông báo trước 45 ngày; sau thời hạn 45 ngày mới có thể nghỉ việc.

Trường hợp của bạn, bạn nghỉ việc khi chưa hết thời hạn 45 ngày vì thế được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, khi chấm dứt trái luật thì trách nhiệm đặt ra với người lao động như sau:

>> Xem thêm:  Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện như thế nào ?

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

(căn cứ điều 43 Bộ luật lao động năm 2012)

Vậy nghĩa vụ đặt ra với bạn khi chấm dứt hợp đồng trái luật là phải thực hiện việc bồi thường nửa tháng lương cho công ty và bồi thường tiền lương những ngày không báo trước. 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật lao động về chấm dứt hợp đồng lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ? Mức bồi thường