CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

 

Hôm nay, ngày ... tháng .... năm 20...

Tại : VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Địa chỉ: 214/B11 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 

 

Chúng tôi gồm:

Bên A : Bên uỷ quyền

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

Ông NGUYỄN KẾ H.
Địa chỉ : xxx Bàu Cát, Phường 14, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 0903807xxx

 

Bên B : Bên nhận uỷ quyền

Ông TRẦN HỒNG PHONG, luật sư
Là giám đốc công ty Luật Hợp Danh Ecolaw – Đoàn luật sư TP.HCM
Địa chỉ: 843 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 3862 2279 - Fax : 3862 2278

 

Bằng văn bản này, bên A ủy quyền cho bên B như sau:

 

Nội dung ủy quyền:

1. Ông Trần Hồng Phong là người đại diện theo uỷ quyền, thay mặt và nhân danh bên A liên hệ với Công ty CP Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Chi nhánh của SeABank tại TP.HCM và các cá nhân, tổ chức có liên quan để giải quyết những vấn đề tồn đọng liên quan đến “Hợp đồng mua bán chứng khoán” số 4xx/2007/SeABank-REPO/01 giữa bên A và SeABank – chi nhánh HCM.
 

2. Trong phạm vi uỷ quyền, ông Trần Hồng Phong được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến vụ việc, lập và kí tên các giấy tờ, tài liệu, thư trao đổi, biên bản làm việc … trong việc đề nghị SeABank/SeABank-HCM giải quyết quyền lợi của bên A.
 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp mới nhất năm 2020

3. Ông Trần Hồng Phong cũng có quyền liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để yêu cầu thực hiện các biện pháp tư pháp, khẩn cấp tạm thời … liên quan đến vụ việc – trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho bên A.
 

4. Trong phạm vi uỷ quyền của mình, ông Trần Hồng Phong được quyền uỷ quyền cho nhân viên của công ty luật hợp danh Ecolaw thay mặt và nhân danh mình liên hệ với công ty SeABank/SeABank-HCM và các cơ quan hữu quan để giải quyết vụ việc trên.
 

5. Thời hạn uỷ quyền: kể từ ngày ký Hợp đồng uỷ quyền này cho đến khi vụ việc được giải quyết xong hoặc khi hợp đồng uỷ quyền chấm dứt theo quy định của pháp luật.

 

Bên A cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do bên B nhân danh bên A thực hiện trong phạm vi uỷ quyền trên đây.
 

Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 4 bản, có giá trị như nhau, bên A giữ 1 bản, bên B giữ 3 bản.
Bên nhận uỷ quyền Bên ủy quyền

 

                                               (Đã ký)                                             (Đã ký)

 

 

>> Xem thêm:  Trường hợp nào Nhà nước sẽ trả lại tài sản khi thi hành án ?