BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1774/HD-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2010

Kínhgửi: Các đơn vị sử dụng lao động

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội từngày 01/7/2010 (thay thế quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007). Bảo hiểm xã hộithành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người lao động, thân nhân người lao động, ngườisử dụng lao động quy trình thủ tục hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH từ ngày01/7/2010 như sau:

I. CHẾ ĐỘ ỐMĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC – PHỤC HỒI SỨC KHỎE:

1. Hồ sơ hưởngchế độ ốm đau:

1.1. Hồ sơ giảiquyết chế độ ốm đau:

- Giấy ra viện (bản chính hoặc bảnsao) nếu điều trị nội trú hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội(mẫu số C65-HD) nếu điều trị ngoại trú do cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữabệnh BHYT cấp.

1.2. Hồ sơ giảiquyết chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày:

- Giấy ra viện (bản chính hoặc bảnsao) thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày và thời giannghỉ việc để điều trị bệnh.

- Nếu không điều trị nội trú thì sửdụng Phiếu hội chẩn (bản sao) hoặc Biên bản hội chẩn (bản sao) của bệnh việnthể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gianphải nghỉ việc để điều trị.

Lưu ý: Trường hợp Phiếu hộichẩn và Biên bản hội chẩn không thể hiện thời gian nghỉ việc để điều trị bệnhthì có thêm xác nhận của cơ sở y tế đang điều trị cho người lao động về thờigian nghỉ việc để điều trị.

1.3. Hồ sơ giảiquyết chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc để chăm sóc con ốm:

- Giấy ra viện (bản chính hoặc bảnsao), hoặc Sổ y bạ của con (bản chính hoặc bản sao)

- Giấy ra viện hoặc Sổ y bạ của cáccon ốm bị ốm đau đối với trường hợp người lao động có từ 02 con trở lên cùng ốmđau mà trong đó có thời gian các con ốm đau không trùng nhau. Nếu nộp bản saoGiấy ra viện hoặc bản sao Sổ y bạ của con thì xuất trình kèm theo bản chính chongười sử dụng lao động.

1.4. Hồ sơ giảiquyết chế độ ốm đau đối với trường hợp người lao động nghỉ việc để chăm sóc conốm đau khi người trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định:

- Giấy ra viện hoặc sổ y bạ của con(bản chính hoặc bản sao);

- Giấy xác nhận về nghỉ việc đểchăm sóc con ốm đau (mẫu 5B-HSB) của người sử dụng lao động nơi người lao độngnghỉ việc trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định.

1.5. Hồ sơ giảiquyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài:

- Bản dịch tiếng Việt (được côngchứng) giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp;

- Giấy xác nhận của một cơ sở y tếtrong nước về trường hợp bệnh tật và quá trình điều trị hoặc xác nhận của mộtcơ sở y tế tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương về tình trạng bệnh tật và hướngđiều trị đối với trường hợp ra nước ngoài khám, chữa bệnh;

- Đối với trường hợp cử đi học tập,làm việc, công tác ở nước ngoài phải nghỉ việc để khám, chữa bệnh tại nướcngoài thì hồ sơ gồm:

+ Bản dịch tiếng Việt (được côngchứng) giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp;

+ Quyết định (bản chính hoặc bảnsao) của cấp có thẩm quyền cử đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài.

2. Hồ sơ hưởngchế độ thai sản:

a. Hồ sơ hưởngchế độ thai sản khi đi khám thai:

- Sổ khám thai (bản chính hoặc bảnsao) hoặc Giấy khám thai (bản chính hoặc bản sao). Lưu ý cần ghi rõ tình trạngcủa thai (thai không bình thường hoặc thai có bệnh lý …).

b. Hồ sơ hưởngchế độ thai sản khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu:

- Giấy ra viện (bản chính hoặc bảnsao) hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (theo mẫu số C65a-HD)ghi rõ biện pháp kế hoạch hóa dân số, đặt vòng tránh thai, triệt sản, sảy thai.

Lưu ý: phải ghi rõ tuổi củathai để xác định thời hạn được hưởng trợ cấp. Trường hợp không ghi rõ,tính theo mức thấp nhất (10 ngày). Thời gian nghỉ được thanh toán phải theo quyđịnh của Luật Bảo hiểm Xã hội và số ngày thực nghỉ để điều trị, không căn cứvào ngày nghỉ chỉ định của bác sĩ điều trị.

c. Hồ sơ hưởngchế độ thai sản sau khi sinh con hoặc nhận con nuôi sơ sinh:

- Bản sao giấy khai sinh hoặc bảnsao giấy chứng sinh của con.

- Nếu sau khi sinh mà con chết thìcó thêm bản sao Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử của con. Trường hợp con chếtngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng bệnh án (bảnsao) hoặc giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao) có ghi con chết.

- Bản sao giấy chứng nhận thươngtật hoặc Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giámđịnh y khoa đối với người bị tàn tật, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệphoặc thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ21% trở lên.

- Bản sao Quyết định công nhận việcnuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền.

d. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinhcon người mẹ chết, cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con đến khi đủ 4 thángtuổi:

- Trường hợp cả cha và mẹ đều thamgia BHXH đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản:

+ Sổ BHXH của mẹ (để giải quyết trợcấp một lần khi sinh con và trợ cấp thai sản cho thời gian hưởng khi người mẹcòn sống);

+ Sổ BHXH của cha (để giải quyết trợcấp cho thời gian hưởng của người cha sau khi người mẹ chết);

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bảnsao Giấy chứng sinh của con;

+ Bản sao Giấy chứng tử của ngườimẹ.

- Trường hợp chỉ có người mẹ thamgia BHXH đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thai sản: người cha hoặc người trựctiếp nuôi dưỡng con nộp cho người sử dụng lao động nơi người mẹ đóng BHXH khicòn sống hồ sơ sau:

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bảnsao Giấy chứng sinh của con;

+ Bản sao Giấy chứng tử của ngườimẹ;

+ Đơn của người cha hoặc người trựctiếp nuôi dưỡng con (mẫu số 11A-HSB).

- Trường hợp chỉ có người cha thamgia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản:

+ Sổ BHXH của cha;

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bảnsao giấy chứng sinh của con;

+ Bản sao Giấy chứng tử của mẹ;

e. Người laođộng thôi việc trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi:

- Người lao động sinh con:

+ Sổ BHXH;

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bảnsao Giấy chứng sinh của con;

+ Đơn của người lao động nữ sinh con(mẫu số 11B-HSB).

- Người lao động nhận nuôi con nuôi:

+ Sổ BHXH;

+ Bản sao Quyết định công nhận việcnuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền;

+ Đơn của người lao động nhận nuôicon nuôi (mẫu số 11B-HSB).

3. Hồ sơ hưởngchế độ Nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe:

- Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấpdưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau là Danh sách người lao động đề nghịhưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau (mẫu số C68a-HD).

- Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấpdưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản là Danh sách người lao động đề nghịhưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản (mẫu số C69a-HD).

- Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấpdưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp làDanh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏesau điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (mẫu số C70a-HD).

4. Trách nhiệmcủa người lao động:

4.1. Chế độ ốmđau: Nộp cho người sử dụng lao động nơi đang làm việc các giấy tờ theo quyđịnh như sau:

+ Giấy ra viện (bản chính hoặc bảnsao) nếu điều trị nội trú hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội(mẫu số C65-HD)

+ Giấy ra viện (bản chính hoặc bảnsao) thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày và thời giannghỉ việc để điều trị bệnh.

+ Nếu không điều trị nội trú thì sửdụng Phiếu hội chẩn (bản sao) hoặc Biên bản hội chẩn (bản sao) của bệnh việnthể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gianphải nghỉ việc để điều trị.

+ Giấy ra viện hoặc sổ y bạ của con(bản chính hoặc bản sao);

+ Bản dịch tiếng Việt (được côngchứng) giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp;

+ Giấy xác nhận của một cơ sở y tếtrong nước về trường hợp bệnh tật và quá trình điều trị hoặc xác nhận của mộtcơ sở y tế tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương về tình trạng bệnh tật và hướngđiều trị đối với trường hợp ra nước ngoài khám, chữa bệnh;

+ Bản dịch tiếng Việt (được côngchứng) giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp;

4.2. Chế độ thaisản: Nộp cho người sử dụng lao động nơi đang làm việc các giấy tờ theo quyđịnh như sau:

a. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khiđi khám thai:

- Sổ khám thai (bản chính hoặc bảnsao) hoặc Giấy khám thai (bản chính hoặc bản sao).

b. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khisẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu:

- Giấy ra viện (bản chính hoặc bảnsao) hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (theo mẫu sốC65a-HD) ghi rõ biện pháp kế hoạch hóa dân số, đặt vòng tránh thai, triệt sản,sảy thai.

c. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản saukhi sinh con hoặc nhận con nuôi sơ sinh:

- Bản sao giấy khai sinh hoặc bảnsao giấy chứng sinh của con hoặc Bản sao Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử của conhoặc bệnh án (bản sao) hoặc giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao)có ghi con chết.

- Bản sao giấy chứng nhận thươngtật hoặc Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động có tỷ lệ thương tậttừ 21% trở lên.

- Bản sao Quyết định công nhận việcnuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền.

d. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đốivới trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết, cha hoặc người trực tiếp nuôidưỡng con đến khi đủ 4 tháng tuổi:

- Người cha nộp cho người sử dụnglao động nơi người mẹ đóng bảo hiểm xã hội (để giải quyết trợ cấp một lần khisinh con và trợ cấp cho thời gian hưởng khi người mẹ còn sống) và cho người sửdụng lao động nơi người cha đóng bảo hiểm xã hội (để giải quyết trợ cấp chothời gian hưởng của người cha sau khi người mẹ chết) các giấy tờ theo quy địnhkhông bao gồm Sổ bảo hiểm xã hội của cha và mẹ.

- Người cha hoặc người trực tiếpnuôi dưỡng con (kể cả trường hợp người cha có tham gia bảo hiểm xã hội nhưngkhông đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản) nộp cho người sử dụng lao động nơingười mẹ đóng bảo hiểm xã hội khi còn sống hồ sơ quy định không bao gồm Sổ bảohiểm xã hội của người mẹ.

- Người cha nộp cho người sử dụnglao động nơi người cha đóng bảo hiểm xã hội hồ sơ theo quy định không bao gồmSổ bảo hiểm xã hội của người cha.

e. Người lao động thôi việc trướckhi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 04 tháng tuổi nộp cho cơ quan BHXHnơi cư trú:

+ Sổ BHXH;

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bảnsao Giấy chứng sinh của con hoặc Bản sao Quyết định công nhận việc nuôi connuôi của cấp có thẩm quyền.

+ Đơn theo mẫu số 11B-HSB.

5. Trách nhiệmcủa người sử dụng lao động:

- Hướng dẫn người lao động, thânnhân người lao động lập hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ từ người lao động hoặc từngười cha, người nuôi dưỡng đối với trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết.

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệcác giấy tờ do người lao động hoặc thân nhân người lao động chuyển đến. Nếu đủđiều kiện theo quy định, thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản cho người laođộng, thân nhân người lao động trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngàynhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Khi giải quyết trợ cấp ốm đautrong trường hợp người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau, nếu người laođộng nộp bản sao Giấy ra viện hoặc bản sao Sổ y bạ của con thì xác nhận “Đãthanh toán BHXH” vào bản chính do người lao động xuất trình và trả lại chongười lao động.

- Hàng tháng hoặc hàng quý lập 03bản danh sách theo mẫu số C66a-HD, C67a-HD, C68a-HD, C69a-HD, C70a-HD, kèm theohồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản của từng người lao động cùng toàn bộdữ liệu phần mềm của số đối tượng đã giải quyết trong tháng hoặc trong quý nộpcho cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội để xét duyệt vàthực hiện quyết toán theo từng quý chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức,phục hồi sức khỏe.

- Lưu trữ hồ sơ ốm đau, thai sản củatừng người lao động; danh sách đề nghị theo mẫu số C66a-HD, C67a-HD, C68a-HD,C69a-HD, C70a-HD; danh sách người lao động đã được cơ quan bảo hiểm xã hộiduyệt theo mẫu số C66b-HD, C67b-HD, C68b-HD, C69b-HD, C70b-HD và Thông báo quyếttoán chi các chế độ BHXH tại đơn vị sử dụng lao động (mẫu số C71-HD).

- Phối hợp với Ban chấp hành Côngđoàn cơ sở (nếu có) hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời (nếu có), căn cứ vàohồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN để quyết định về số người laođộng, số ngày và hình thức nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thaisản, TNLĐ, BNN và chi trả trợ cấp.

Lưu ý:

- Bản sao quy định tại văn bản này làbản sao được chứng thực cấp từ sổ gốc hoặc từ bản chính.

- Đối với trường hợp người lao độnglàm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ 3ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên người sử dụnglao động phải ghi rõ trên danh sách theo mẫu số C66a-HD, C67a-HD, (tại cột điềukiện tính hưởng).

- Ghi ngày nghỉ ốm, thai sản, dưỡngsức theo chứng từ y tế tại cột ghi chú của mẫu số C66a-HD, C67a-HD, C68a-HD,C69a-HD, C70a-HD.

- Nếu nghỉ dưỡng sức sau khi điềutrị bệnh dài ngày, ốm có phẫu thuật hoặc ốm bình thường thì đề nghị ghi rõ tạicột “điều kiện tính hưởng” của mẫu số C68a-HD.

- Trường hợp người lao động sinhđôi, sinh con phẫu thuật, sinh con bình thường hoặc sẩy thai mà nghỉ dưỡng sức,phục hồi sức khoẻ thì đề nghị đơn vị ghi rõ tại cột “Điều kiện tính hưởng” củamẫu số C69a-HD.

- Căn cứ biên bản giám định khảnăng lao động của Hội đồng Giám định y khoa, ghi tỷ lệ suy giảm khả năng laođộng vào cột “Mức suy giảm khả năng lao động do TNLĐ-BNN” trên mẫu số C70a-HD.

- Nếu có nhu cầu xác định mức suy giảmkhả năng lao động thì người sử dụng lao động lập hồ sơ giới thiệu người laođộng đi giám định y khoa.

- Điều kiện và đối tượng được nghỉdưỡng sức phải đúng theo quy định tại Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày23/9/2008.

III. CHẾ ĐỘTAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP:

1. Tai nạn laođộng, bệnh nghề nghiệp lần đầu hoặc giám định tổng hợp:

1.1. Tai nạn laođộng:

1.1.1 Trách nhiệm của người laođộng:

Cung cấp cho người sử dụng lao độngcác giấy tờ:

+ Giấy ra viện (bản chính hoặc bảnsao) sau khi đã điều trị thương tật tai nạn lao động ổn định. Nhập viện nhiềulần thì nộp giấy ra viện lần đầu và lần cuối cùng. Trường hợp xuất viện mà còntái khám, nộp bổ sung chứng từ kèm theo sổ khám chữa bệnh hoặc đơn thuốc;

+ Biên bản tai nạn giao thông (nếubị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động) (bản chính hoặc bảnsao)

+ Nếu bị tai nạn trên đường đi vàvề thì nộp thêm bản sao hộ khẩu hoặc bản sao giấy đăng ký tạm trú. (bản sao)

+ Giấy chứng nhận thương tích do cơsở y tế (nơi cấp cứu, điều trị cho người lao động) cấp theo quy định của Bộ Ytế (bản sao);

1.1.2. Trách nhiệm của người sửdụng lao động:

- Lập biên bản điều tra TNLĐ khingười lao động đang làm việc bị TNLĐ

+ Biên bản TNLĐ phải ghi rõ thờigian, địa điểm nơi xảy ra TNLĐ, mô tả TNLĐ. Nếu tai nạn giao thông được xácđịnh là TNLĐ thì căn cứ vào biên bản tai nạn giao thông để lập biên bản TNLĐ,ghi đầy đủ thời gian, tuyến đường nơi xảy ra tai nạn.

+ Xác định rõ tuyến đường đi làmviệc và về nhà hoặc được cử đi công tác của người lao động; thời gian, diễnbiến vụ tai nạn giao thông phải trùng khớp với biên bản tai nạn giao thông docông an cung cấp.

- Sau khi điều trị ổn định thươngtật, giới thiệu người lao động đang đóng BHXH ra Hội đồng giám định y khoa đểgiám định mức suy giảm khả năng lao động. Hồ sơ gồm:

+ Giấy giới thiệu (theo mẫu phụ lụcsố 1 ban hành kèm theo thông tư 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế).

+ Biên bản điều tra TNLĐ. Nếu tainạn giao thông được xác định là TNLĐ thì có thêm bản sao biên bản công an giaothông.

+ Giấy ra viện (bản chính hoặc bảnsao) sau khi điều trị thương tật ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú.

+ Giấy chứng nhận thương tích do cơsở y tế (nơi cấp cứu, điều trị cho người lao động) cấp theo quy định của Bộ Ytế (bản sao).

- Khi có biên bản kết luận mức suygiảm khả năng lao động từ 5% trở lên, lập hồ sơ chuyển đến cơ quan bảo hiểm xãhội nơi đóng bảo hiểm xã hội. Hồ sơ gồm:

+ Sổ BHXH đã ghi nhận thời gianđóng bảo hiểm xã hội đến tháng trước khi bị TNLĐ.

+ Văn bản đề nghị theo mẫu số05A-HSB (bản chính).

+ Biên bản điều tra TNLĐ. Nếu tainạn giao thông được xác định là TNLĐ thì có thêm bản sao biên bản công an giaothông.

+ Giấy ra viện (bản chính hoặc bảnsao) sau khi đã điều trị thương tật ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú.

+ Nếu bị tai nạn trên đường đi vàvề thì nộp thêm bản sao hộ khẩu hoặc bản sao giấy đăng ký tạm trú. (bản sao)

+ Biên bản giám định mức suy giảmkhả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa. (bản chính)

- Nhận lại 01 bộ hồ sơ từ cơ quanBHXH và giao cho người lao động để liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội ghi trênquyết định để nhận trợ cấp.

1.2. Bệnh nghềnghiệp (BNN):

1.2.1. Trách nhiệm của người laođộng:

- Giấy ra viện (bản chính hoặc bảnsao) đối với trường hợp điều trị nội trú sau khi điều trị BNN ổn định. Trườnghợp không điều trị tại bệnh viện thì phải có giấy khám BNN (bản chính hoặc bảnsao) hoặc phiếu hội chẩn (bản chính hoặc bản sao). Giấy ra viện hoặc giấy khámbệnh phải thể hiện điều trị thuộc danh mục BNN do Bộ Y tế và Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội ban hành.

1.2.2. Trách nhiệm của người sửdụng lao động:

Sau khi người lao động điều trị BNNổn định thì giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa để giám định tỷ lệ suy giảmsức khỏe tại. Hồ sơ gồm:

+ Giấy giới thiệu (theo mẫu phụ lụcsố 1 ban hành kèm theo thông tư 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế).

+ Bản chính hoặc bản sao Giấy raviện nếu điều trị nội trú. Nếu không điều trị nội trú là giấy khám BNN hoặcphiếu hội chẩn (bản chính hoặc bản sao).

+ Biên bản đo đạc môi trường có yếutố độc hại trong thời gian quy định do cơ quan có thẩm quyền lập (bản sao).Trường hợp biên bản xác định môi trường lao động cho nhiều người lao động thìhồ sơ của từng người kèm bản trích sao biên bản;

- Khi có biên bản kết luận suy giảmkhả năng lao động từ 5% trở lên, lập hồ sơ chuyển đến cơ quan bảo hiểm xã hộinơi đóng bảo hiểm xã hội. Hồ sơ gồm:

+ Sổ BHXH đã ghi nhận đóng bảo hiểmxã hội đến tháng trước khi bị BNN.

+ Văn bản đề nghị theo mẫu số05A-HSB (bản chính).

+ Biên bản đo đạc môi trường laođộng có yếu tố độc hại (bản sao)

+ Giấy ra viện (Bản chính hoặc bản sao)nếu điều trị nội trú. Nếu không điều trị nội trú là giấy khám BNN hoặc phiếu hộichẩn (bản chính hoặc bản sao).

+ Biên bản giám định mức suy giảmkhả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (bản chính).

- Nhận lại 01 bộ hồ sơ từ cơ quanBHXH và giao cho người lao động để liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội ghi trênquyết định để nhận trợ cấp.

Lưu ý:

- Kết quả xác định môi trường laođộng có giá trị trong 24 tháng kể từ ngày biên bản được ký (Thông tư số 12/2006/TT-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Y tế).

- Người sử dụng lao động giới thiệungười lao động đang đóng BHXH bị TNLĐ, BNN lần đầu ra Hội đồng giám định y khoađể giám định mức suy giảm khả năng lao động làm căn cứ hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN(kể cả những người đã nghỉ việc nhưng trong thời gian làm việc bị TNLĐ, BNN).

2. Tai nạn laođộng, bệnh nghề nghiệp tái phát:

2.1. Tráchnhiệm của người lao động

Nếu đang hưởng trợ cấp TNLĐ, BNNhàng tháng: nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội quận (huyện) nơi đang chi trảtrợ cấp. Nếu đã hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN một lần: nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểmxã hội quận (huyện) nơi cư trú, gồm:

- Hồ sơ đã hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN.

- Giấy ra viện (bản chính hoặc bảnsao) sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh nghề nghiệp cũ tái phát đối vớitrường hợp nội trú. Trường hợp không điều trị nội trú là giấy tờ khám, điều trịthương tật, bệnh tật tái phát (bản chính hoặc bản sao).

Lưu ý: BHXH thành phố Hồ ChíMinh sẽ giới thiệu người lao động đi giám định y khoa đối với trường hợp giámđịnh tổng hợp hoặc giám định lại do thương tật, bệnh nghề nghiệp tái phát.

3. Người bịTNLĐ, BNN thuộc đối tượng được cấp tiền để mua các phương tiện trợ giúp sinhhoạt và dụng cụ chỉnh hình:

3.1. Trách nhiệm của người laođộng:

Nếu còn đang làm việc nộp cho ngườisử dụng lao động, nếu đã nghỉ việc nộp cho bảo hiểm xã hội quận (huyện) nơi cưtrú hồ sơ gồm:

+ Chỉ định của cơ sở chỉnh hình vàphục hồi chức năng thuộc ngành Lao động – Thương binh và xã hội hoặc của bệnhviện cấp tỉnh trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do tai nạnlao động, bệnh nghề nghiệp. Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì cóthêm chứng từ lắp mắt giả (bản chính hoặc bản sao);

+ Vé tàu, xe đi và về (nếu có).

3.2. Trách nhiệm của người sửdụng lao động

- Tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho bảohiểm xã hội nơi đóng bảo hiểm xã hội.

- Nhận lại kết quả từ cơ quan bảohiểm xã hội để trả cho người lao động.

IV. CHẾ ĐỘHƯU TRÍ

1. Hưu trí:

1.1. Người đangđóng bảo hiểm xã hội đủ điều kiện nghỉ hưu:

1.1.1. Trách nhiệm của người sửdụng lao động:

Người sử dụng lao động lập hồ sơhưu trí và chuyển đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đóng bảo hiểm xã hội các giấytờ sau:

+ Sổ BHXH ghi đầy đủ diễn biến tiềnlương và quá trình tham gia bảo hiểm xã hội.

+ Quyết định nghỉ việc để hưởng chếđộ hưu trí (theo mẫu của Bộ LĐTBXH)

+ Biên bản giám định y khoa kếtluận suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên (nếu có).

+ Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDSdo rủi ro nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) (bản chính hoặc bảnsao).

+ Bản sao Danh sách người lao độngnghỉ hưu trước tuổi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định (sử dụngchung cho hồ sơ của một đợt giải quyết).

+ Văn bản xác nhận điều kiện làmviệc của người lao động có yếu tố nặng nhọc, độc hại nếu sổ BHXH chưa thể hiệnrõ (nếu có).

- Nhận lại 01 bộ hồ sơ để giao chongười lao động để đăng ký hưởng lương hưu tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận,huyện ghi trên quyết định.

Lưu ý:

- Sĩ quan quân đội hoặc công anchuyển ngành, ngoài hồ sơ theo quy định, cần bổ sung quyết định chuyển ngành vàcác quyết định phong quân hàm của 5 năm cuối (1 bản chính hoặc bản sao).

- Để người lao động được hưởnglương hưu đúng thời điểm quy định khi đủ điều kiện, người sử dụng lao động cótrách nhiệm chuyển hồ sơ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội trong tháng trước liền kềvới tháng người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

1.2. Người thamgia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắtbuộc và người tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội bắt buộc:

1.2.1. Trách nhiệm của người laođộng: Nộp cho bảo hiểm xã hội quận (huyện) nơi cư trú hồ sơ gồm:

+ Sổ BHXH.

+ Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trítheo mẫu số 12-HSB hoặc giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí đối với ngườilao động nghỉ việc chờ đủ điều kiện về tuổi đời.

+ Người lao động thuộc diện phảigiám định y khoa mới đủ điều kiện nghỉ hưu thì có đơn đề nghị giám định y khoatheo mẫu hoặc biên bản giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động từ61% trở lên.

+ Đối với người chấp hành xong hìnhphạt tù trong trường hợp không được hưởng án treo thì ngoài giấy tờ nêu trênphải có thêm Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (bản sao);

- Nhận lại hồ sơ hưu trí từ bảohiểm xã hội quận (huyện). Trường hợp người lao động xin giám định y khoa, nhậnlại hồ sơ theo phiếu hẹn của Hội đồng Giám định y khoa thành phố.

1.3. Hồ sơ giảiquyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với ngườichấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp,người được Tòa án tuyên bố mất tích trở về:

1.3.1. Trách nhiệm của người laođộng

Người chấp hành xong hình phạt tù,người xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án tuyên bố mấttích trở về nộp cho bảo hiểm xã hội quận (huyện) nơi trả lương hưu, trợ cấphàng tháng trước khi bị tù hoặc xuất cảnh hoặc mất tích hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị hưởng tiếp lương hưu,trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng (mẫu số 13-HSB);

+ Giấy chứng nhận chấp hành xonghình phạt tù (bản sao) hoặc Quyết định trở về nước định cư hợp pháp (bản sao)hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích trở về (bản sao);

+ Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấpbảo hiểm xã hội hàng tháng (nếu có).

2. Trợ cấpBHXH một lần:

2.1. Tráchnhiệm của người lao động:

Nộp cho bảo hiểm xã hội quận (huyện)nơi cư trú: Sổ BHXH và giấy tờ (01 bản) cho từng trường hợp như sau:

a. Trường hợp hết tuổi lao độngnhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH: nộp Quyết định nghỉ việc (bản chính hoặc bảnsao) hoặc quyết định thôi việc (bản chính hoặc bản sao) hoặc văn bản chấm dứthợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn (bản chính hoặc bản sao).

b. Trường hợp phục viên, xuất ngũ,thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu: nộp Quyết định phục viên, xuấtngũ (bản chính hoặc bản sao);

c. Trường hợp suy giảm khả năng laođộng từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH: nộp Biên bản giám định mức suygiảm khả năng lao động của HĐGĐYK;

d. Trường hợp ra nước ngoài định cư(đối với người đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện) nộp: Bản dịch tiếng Việtcó công chứng của bản sao thị thực nhập cảnh được lưu trú dài hạn hoặc thẻthường trú hoặc giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền nước sởtại cấp;

e. Trường hợp người tham gia BHXHtự nguyện (kể cả bảo lưu thời gian đóng BHXH), người đóng BHXH bắt buộc sau mộtnăm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảohiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội nộp: Đơn đềnghị hưởng BHXH 1 lần (mẫu số 14-HSB).

Lưu ý: Trường hợp chấp hànhxong hình phạt tù không phải án treo thì ngoài các giấy tờ nêu trên phải nộpthêm giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (bản sao).

V. CHẾ ĐỘ TỬTUẤT

1. Chế độ tuấthàng tháng:

1.1. Đối vớingười đang đóng bảo hiểm xã hội:

1.1.1. Trách nhiệm của thân nhânngười chết:

Nộp cho người sử dụng lao động cácgiấy tờ sau:

+ Bản sao Giấy chứng tử hoặc Bảnsao giấy báo tử hoặc Bản sao quyết định của Tòa án tuyên bố người lao động đãchết.

+ Tờ khai hoàn cảnh gia đình theomẫu số 09A-HSB.

+ Đối với trường hợp chết do tainạn giao thông được xác định là tai nạn giao thông thì kèm theo bản sao Biênbản tai nạn giao thông; đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp thì có thêmbản sao Bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp.

+ Bản sao hộ khẩu thường trú hoặcbản sao giấy đăng ký tạm trú.

+ Giấy chứng nhận còn đi học củanhà trường nơi con của người chết đang học đối với trường hợp từ đủ 15 tuổi đếndưới 18 tuổi (nếu có).

+ Biên bản giám định mức suy giảmkhả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa nếu con đủ 15 tuổi trở lên, vợhoặc chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng hoặc người khác mà ngườichết khi còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng chưa đủ 60 tuổi đối với nam, chưađủ 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (nếu có).

1.1.2. Trách nhiệm của người sửdụng lao động:

Nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơiđơn vị đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ gồm:

+ Sổ BHXH

+ Biên bản điều tra TNLĐ, BNN (nếuchết do TNLĐ, BNN, kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu).

+ Giấy tờ do thân nhân người chếtnộp (như đã nêu tại điểm 1.1.1 phần V).

- Nhận lại 01 bộ hồ sơ từ cơ quanBHXH trả thân nhân người chết để đăng ký hưởng trợ cấp tuất hàng tháng tại cơquan bảo hiểm xã hội ghi trên quyết định.

1.2. Người đanghưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng chết:

1.1.1. Trách nhiệm của thân nhânngười lao động:

Thân nhân nộp cho cơ quan bảo hiểmxã hội quận (huyện) nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàngtháng trước khi chết, hồ sơ gồm:

+ Bản sao Giấy chứng tử hoặc Bảnsao giấy báo tử hoặc Bản sao quyết định của Tòa án tuyên bố người lao động đã chết.

+ Tờ khai hoàn cảnh gia đình củathân nhân người chết theo mẫu số 09A-HSB.

+ Thân nhân người chết suy giảm khảnăng lao động từ 81% trở lên mà người chết khi còn sống có trách nhiệm nuôidưỡng hoặc con từ 15 đến đủ 18 tuổi còn đang đi học: hồ sơ giống như hướng dẫntại mục 1.1.1 phần V.

- Nhận lại 01 bộ hồ sơ từ cơ quanBHXH trả thân nhân người chết để đăng ký hưởng trợ cấp tuất hàng tháng tại cơquan bảo hiểm xã hội ghi trên quyết định.

1.3. Đối vớingười lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, người tựđóng tiếp bảo hiểm xã hội bắt buộc, người chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởngchế độ hưu trí, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết:

1.3.1. Trách nhiệm của thân nhânngười lao động:

Thân nhân nộp cho bảo hiểm xã hộiquận (huyện) nơi người lao động cư trú trước khi chết, hồ sơ gồm:

+ Sổ BHXH.

+ Bản sao Giấy chứng tử hoặc Bảnsao giấy báo tử hoặc Bản sao quyết định của Tòa án tuyên bố người lao động đãchết.

+ Tờ khai hoàn cảnh gia đình củathân nhân người chết theo mẫu số 09A-HSB.

+ Thân nhân người chết suy giảm khảnăng lao động từ 81% trở lên mà người chết khi còn sống có trách nhiệm nuôidưỡng hoặc con từ 15 đến đủ 18 tuổi còn đang đi học: hồ sơ giống như hướng dẫntại mục 1.1.1 phần V.

Nhận lại 01 bộ hồ sơ để đăng kýhưởng trợ cấp tuất hàng tháng tại cơ quan bảo hiểm xã hội ghi trên quyết định.

2. Chế độ tuấtmột lần:

2.1. Người đangđóng bảo hiểm xã hội bị chết:

2.1.1. Trách nhiệm thân nhânngười chết:

Thân nhân nộp cho người sử dụng laođộng:

+ Bản sao giấy chứng tử hoặc Bảnsao giấy báo tử hoặc Bản sao quyết định của Tòa án tuyên bố người lao động đãchết.

2.1.2. Trách nhiệm của người sửdụng lao động:

Nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơiđơn vị đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ gồm:

+ Sổ BHXH của người lao động đã xácnhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

+ Đối với trường hợp chết do tainạn lao động thì có thêm Biên bản điều tra tai nạn lao động (trường hợp tai nạngiao thông được xác định là tai nạn lao động thì kèm theo bản sao Biên bản tainạn giao thông); đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp thì có thêm bảnsao Bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp.

+ Giấy tờ do thân nhân người chếtnộp (như đã nêu tại điểm 2.1.1 phần V).

- Nhận lại 01 bộ hồ sơ từ cơ quanBHXH trả cho thân nhân người chết để nhận trợ cấp tại cơ quan bảo hiểm xã hộighi trên quyết định.

2.2. Người đanghưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng chết:

2.2.1. Trách nhiệm của thân nhânngười lao động:

Thân nhân nộp cho cơ quan bảo hiểmxã hội quận (huyện) nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàngtháng trước khi chết hồ sơ gồm:

+ Bản sao Giấy chứng tử hoặc Bảnsao giấy báo tử hoặc Bản sao quyết định của Tòa án tuyên bố người lao động đãchết.

+ Tờ khai hoàn cảnh gia đình củathân nhân người chết theo mẫu số 09A-HSB.

- Nhận lại 01 bộ hồ sơ từ cơ quanBHXH trả cho thân nhân người chết để nhận trợ cấp tại cơ quan bảo hiểm xã hộighi trên quyết định.

2.3. Đối vớingười lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, người tựđóng tiếp bảo hiểm xã hội bắt buộc, người chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởngchế độ hưu trí, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết:

2.3.1. Trách nhiệm của thân nhânngười lao động:

Thân nhân nộp cho bảo hiểm xã hộiquận (huyện) nơi người lao động cư trú trước khi chết, hồ sơ gồm:

+ Sổ BHXH.

+ Bản sao Giấy chứng tử hoặc Bảnsao giấy báo tử hoặc Bản sao quyết định của Tòa án tuyên bố người lao động đãchết.

+ Tờ khai hoàn cảnh gia đình củathân nhân người chết theo mẫu số 09A-HSB.

- Nhận lại 01 bộ hồ sơ từ cơ quan BHXHtrả cho thân nhân để hưởng trợ cấp tại cơ quan bảo hiểm xã hội ghi trên quyếtđịnh.

Lưu ý:

- Người sử dụng lao động nộp hồ sơvới số lượng là: Sổ bảo hiểm xã hội và 02 bản cho mỗi loại giấy tờ theo quyđịnh khi đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần (BHXH thành phố, người lao độnghoặc thân nhân người lao động lưu trữ); Sổ bảo hiểm xã hội và 03 bản cho mỗiloại giấy tờ theo quy định đối với hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàngtháng (BHXH Việt Nam, BHXH thành phố, người lao động hoặc thân nhân người laođộng lưu trữ).

- Từ ngày 01/7/2010, Bảo hiểm xãhội thành phố không tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH 1 lần(bảng kê 608) và sau khi giải quyết xong chế độ hưu trí, chế độ tử tuất cơ quanbảo hiểm xã hội không trả sổ BHXH cho người lao động, thân nhân người lao động(sổ BHXH được lưu giữ cùng hồ sơ gốc tại BHXH thành phố).

Đề nghị vào trang web của bảo hiểmxã hội thành phố tại địa chỉ http://www.bhxhtphcm.gov.vn (mục văn bản chínhsách và biểu mẫu chính sách) để tải văn bản hướng dẫn, biểu mẫu và thông tinđến người lao động biết. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị phảnánh về BHXH/TP để được xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến