UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/HD-SGDĐT

An Giang, ngày 15 tháng 11năm 2012

HƯỚNG DẪN

VỀVIỆC XẾP LOẠI PHÒNG HỌC BỘ MÔN TIN HỌC ĐẠT CHUẨN

Căn cứ vào Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bô Giáo dục và Đào tạo về việcban hành Quy định về phòng học bộ môn;

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giangban hành hướng dẫn đánh giá phòng học bộ môn Tin học đạt chuẩn tại các trườngTHCS và THPT áp dụng từ năm học 2012 - 2013 và những năm tiếp theo, như sau:

A. Tiêu chuẩn đánh giá

I. Quycách phòng bộ môn Tin học

1. Diện tích làm việc tối thiểucủa phòng bộ môn Tin học (tiêu chí 1)

Diện tích m việc tối thiểu của phòng học bộ môn Tin học được đánh giá dựatrên tiêu chí sau:

- Đối với trường được xây dựngtrước khi ban hành Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 thì diện tíchtối thiểu là 51.6 m2.

- Đối với trường được xây dựng saukhi ban hành Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 thì diện tích làm việctối thiểu đúng theo quyết định này.

2. Kích thước của phòng bộ mônTin học (tiêu chí 2)

- Đối với trường được xây dựngtrước khi ban hành Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008

Tiêu chí đánh giá

Trường Trung học cơ sở

Trường Trung học phổ thông

Chiều cao (tính từ sàn tới trần)

Từ 3.30 m trở lên

Từ 3.30 m trở lên

Chiu dài của phòng

Từ 8.6 m trở lên

Từ 8.6 m trở lên

Chiều ngang của phòng

Từ 6.0 m trở lên

Từ 6.0 m trở lên

- Đối vớitrườngđược xây dựng sau khi ban hành Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008

Tiêu chí đánh giá

Trường Trung học cơ sở

Trường Trung học phổ thông

Chiều cao (tính từ sàn tới trần)

Từ 3.30 m trở lên

Từ 3.30 m trở lên

Tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của phòng

Không lớn hơn 2

Không lớn hơn 2

Chiều ngang của phòng

Từ 7.2 m trở lên

Từ 7.2 m trở lên

II. Yêu cầu kỹ thuật của phòng bộ môn Tin học

1. Nền và sàn nhà của phòng học bộ môn (tiêu chí3)

Nền và sàn nhà đảm bảo dễ làm vệ sinh, không trơntrượt, chống được ẩm, tránh được hiện tượng ẩm ướt.

2. Cửa ra vào, cửa sổphòng học hộ môn (tiêu chí 4)

Cửa ra vào và cửa sổphải phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Phòng bộ môn Tinhọc phải bố trí 02 (hai) cửa ra vào phía đầu và cuối phòng chiều rộng đảm bảo yêucầu thoát hiểm.

3. Chiếu sáng tự nhiên trong phòng bộ môn Tinhọc (tiêu chí 5)

Phòng bộ môn Tin học phải được chiếu sáng tự nhiêntheo quy định về tiêu chuẩn chiều sáng hiện hành. Hướng lấy ánh sáng tự nhiêntừ phía tay trái khi học sinh ngồi hướng lên bảng. Các cửa phòng vừa phải đápứng yêu cầu chiếu sáng tự nhiên, thông gió thoángkhí cho phòng, vừa phải che chắn được gió lạnh, mưa hắt, nắng chiếu xuyênphòng, đồng thời đảm bảo thuận tiện, an toàn trong sử dụng, dễ làm sạch.

4. Bố trí bàn ghế trong phòng bộ môn Tin học(tiêu chí 6)

Bố trí bàn ghế theo hướng học sinh nhìn thẳng lênbảng, phải đảm bảo các quy định về góc nhìn bảng viết, khoảng cách giữa các dãybàn, hàng bàn, bảng viết và các tường bao quanh theo quy định, phù hợp với các hình thức tổ chức dạy học, (Cách bố tríbàn ghế trong phòng bộ môn Tin học đính kèm)

5. Trang bị nội thất của phòng bộ môn Tin học(tiêu chí 7)

- Có hệ thốngđiện đảm bảo an toàn bao gồm: Bộ lưu điện máy chủ, cầu dao chống chập - chốnggiật, ổ điện có nắp đậy được thiết kế giấu kín, dây điện đảm bảo tiêu chuẩn vàkhả năng truyền tải, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn.

- Hệ thống mạng, dây mạng, dây điện được bó cẩnthận có ốp che đảm bảo thẩm mỹ và an toàn. Mỗi đầu dây mạng được đánh số tươngứng với số thứ tự của máy trong phòng (đảm bảo dễ dàng khắc phục khi có sự cốvề mạng). Có bản vẽ sơ đồ mạng và lưu trữ cẩn thận.

- Có tủ chứa thiết bị và hồ sơ.

- Có tối thiểu 1 bình chữa cháy CO2.

- Hệ thống rèm cửa được bố trí đảmbảo vừa che được nắng vừa không bị mưa tạt.

- Hệ thống chiếu sáng nhân tạophải tuân thủ các yêu cầu quy định về tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành. Áp dụnghệ thống chiếu sáng hỗn hợp trong phòng học bộ môn (chiếu sáng đồng đều vàchiếu sáng cục bộ). Mật độ công suất chiếu sáng phải đảm bảo độ rọi trên mặtphẳng làm việc không dưới 300 lux.

6. Trang thiết bị dạy học của phòng hộ môn Tin học (tiêu chí 8)

Phòng bộ môn Tin học phải đượctrang bị nội thất đồng bộ bao gồm: bàn ghế đồng bộ, ít nhất 24 bộ máy vi tínhđồng bộ (cấu hình tương đương nhau và mỗi máy có dán số thứ tự), có hệ thống mạng nội bộ hoàn chỉnh, có ổn áp, cómáy chủ dùng để quản lý, máy chiều hoặc màn hình LCD 46 inch trở lên dùng thịphạm, phòng máy được kết nối internet bằng đường truyền cáp quang.

7. Yêu cầu an toàn và kỹ thuậtcủa phòng bộ môn Tin học (tiêu chí 9)

- Phòng bộ môn Tin học phải đạtyêu cầu an toàn và kỹ thuật; các trang thiết bị phòng chống cháy nổ được thiếtlập theo đúng quy định về tiêu chuẩn xâydựng và lắp đặt hiện hành.

- Có hệ thống cầu dao chống quátải, chống rò (chống giật).

- Tất cả nguồn điện sử dụng trongphòng phải qua ổn áp.

- Các máy phải có phần mềm chốngvirus và ngăn chặn Web xấu.

III. Quản lý và sử dụngphòng bộ môn Tin học

I. Quản lý và hoạt động củaphòng bộ môn Tin học (tiêu chí 10)

- Hiệu trưởng nhà trường chịutrách nhiệm chỉ đạo hoạt động phòng bộ môn Tin học ra quyết định phân công cán bộ, giáo viên trực tiếp phụ trách quảnlý phòng bộ môn Tin học.

- Viên chức phụ trách phòng bộmôn, Tổ trưởng chuyên môn là người giúp lãnh đạo nhà trường theo dõi hoạt độngcủa phòng bộ môn Tin học và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Cán bộ, giáo viên trực tiếp quản hoạt động của phòng bộ môn Tin họcphải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Có hệthống hồ sơ, sổ sách theo dõi việcsử dụng các trang thiết bị của phòng bộ môn Tin học (Theo mẫu hồ sơ sổ sáchquản lý phòng bộ môn Tin học đã hướngdẫn lại công văn số 1935/SGDĐT-TVTBCNTT ngày 29/12/2010 của Sở Giáo dục và Đàotạo An Giang).

- Có kế hoạch sử dụng phòng bộ mônTin học hằng tuần, tháng, học kỳ, năm học - được tổ trưởng chuyên môn và hiệutrưởng phê duyệt theo đúng quy định.

- Có bảng nội quy và lịch hoạtđộng thường xuyên của phòng bộ môn Tin học. (bố trí nơi dễ nhìn và đảm bảo chữto, rõ)

- Có biên bản bàn giao và nghiệmthu thiết bị đối với các thiết bị mới cấp (từ năm 2010 đến nay).

- Có biên bản bàn giao tài sản chocán bộ phụ trách.

- Có biên bản kiểm kê tài sản hằngnăm.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ cáctiết thực hành môn Tin học của học sinh theo nội dung, yêu cầu quy định trongchương trình môn học.

2. Yêu cầu đối với cán bộ, giáoviên trực tiếp quản lý phòng bộ môn Tin học (tiêu chí 11)

- Cán bộ, giáo viên trực tiếp quảnlý phòng bộ môn Tin học phải có trình độ chuyên môn về Tin học theo quy địnhcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Đối với các trường Trung học cơ sở tốt nghiệp Caođẳng chuyên ngành trở lên; Đối với các trường Trung học phổ thông tốt nghiệpĐại học chuyên ngành trở lên).

- Cán bộ, giáo viên trực tiếp quảnlý phòng bộ môn Tin học có trách nhiệm:

+ Cùng tổ chuyên môn và giáo viênbộ môn chuẩn bị thiết bị dạy học; hỗ trợ hướng dẫn học sinh trong giờ thực hành (nếu cần);

+ Cập nhật sổ sách, ghi nhật ký hoạt động, nhật ký sửa chữa, thay thế linh kiện,

+ Có kế hoạch kiểm tra định kỳ,bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh và quét virus máy tính. Đề xuất sửa chữa, mua sắmbổ sung, thay thế khi cần thiết;

+ Tham gia tập huấn, học tập, bồidưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

3. Sử dụng và bảo quản phòng bộmôn Tin học (tiêu chí 12)

- Phòng bộ môn Tin học được sửdụng để dạy vừa lý thuyết vừa thực hành Tin học hoặc hỗ trợ giảng dạy môn họckhác các tiết dạy cần có kế hoạch, thời gian và phải được phê duyệt của Hiệutrưởng (hoặc người ủy quyền).

- Việc bảo quản phòng bộ môn Tinhọc được tiến hành thường xuyên; các thiết bị linh kiện hư hỏng phải được khắcphục ngay để đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy học.

- Trong thời gian không sử dụngdài ngày (tối đa 15 ngày) nhà trường phải có kế hoạch vận hành máy vi tính tốithiểu 30 phút để chống ẩm.

- Hàng năm, thiết bị - linh kiện của phòng bộ môn Tin họcđược kiểm kê, thanh lý theo quy định của Nhà nước.

B. Hướng dẫn đánh giá, xếp loại

I. Quy trình đánh giá, xếploại

1. Bước 1

Nhà trường tự tổ chức kiểm tra vàđánh giá.

2. Bước 2

+ Đối với trường THCS, nếu trườngtự đánh giá đạt thì đăng ký để Phòng Giáo dục và Đào tạo đến thẩm tra kết quảtự đánh giá. Căn cứ kết quả thẩm định phòng GDĐT đề nghị Sở GDĐT thẩm định lạivà công nhận.

+ Đối với trường THPT căn cứ kếtquả tự tổ chức kiểm tra đánh giá của đơn vị. Hiệu trưởng báo cáo kết quả cho Sởvà đề nghị Sở GDĐT thẩm định để công nhận,

3. Trường được Phòng Giáo dục vàĐào tạo thẩm tra và đánh giá không đạt hoặc được Sở Giáo dục và Đào tạo kiểmtra và đánh giá không đạt, thì lần thẩm tra, kiểm tra kế tiếp là vào năm họcsau.

4. Phòng bộ môn Tin học đạt chuẩnsẽ được bảo lưu trong 3 năm học: năm được công nhận và 2 năm học kế tiếp. Nếuđã được công nhận đạt chuẩn mức 1, năm học sau được tiếp tục đề nghị kiểm tracông nhận đạt chuẩn mức 2 (nếu có yêu cầu).

5. Hồ sơ đề nghị kiểm tra, côngnhận đạt chuẩn gồm các phiếu kiểm tra theo từng tiêu chuẩn và bản đăng ký côngnhận phòng học bộ môn Tin học đạt chuẩn (đính kèm).

II. Cách xếp loại

- Phòng bộ môn đạt chuẩn mứcđộ 2 khi tất cả các tiêu chí nêu ở trên đều đạt. (12/12)

- Phòng bộ môn đạt chuẩn mứcđộ 1 khi 9 tiêu chí trởlên xếp loại đạt.

- Nếu chỉ đạt 8 tiêu chí trởlại thì phòng bộ môn xếp loại chưa đạt.

- Các trường căn cứ vào hướng dẫnnày để lập kế hoạch xây dựng các phòng học bộ môn của đơn vị sớm đạt chuẩn quốcgia theo Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐTngày16/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Nơi nhận:
- Ban Giám Đốc;
- Các Phòng, ban Sở;
- Các Phòng GD-ĐT;
- Trường THPT, TT.GĐTX;
- Lưu: VP, TVTB&CNTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lý Thanh Tú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đơn vị: ..................................
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BC-.........

.................., ngày tháng năm 201....

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA PHÒNG BỘ MÔN TIN HỌC ĐẠT CHUẨN

NĂM HỌC 20......- 20.….

Căn cứ hướng dẫn 53/HD-SGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xếp loại phòng bộmôn Tin học đạt chuẩn. Trường..................xin báo cáo tự kiểm tra phòng bộmôn Tin học như sau:

Tiêu chuẩn đánh giá

Kết quả đánh giá

Đạt

Không đạt

1.Quy cách phòng bộ môn Tin học

Phòng bộ môn được xây dựng (trước, sau).............. Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2013.

Tiêu chí 1: đạt diện tích tối thiểu.

Tiêu chí 2: kích thước.

(chiều cao, chiều dài, chiều ngang)

2. Yêu cầu kỹ thuật của phòng bộ môn Tin học

Tiêu chí 3: nền và sàn nhà.

Tiêu chí 4: Cửa ra vào, cửa sổ.

Tiêu chí 5: Chiếu sáng.

Tiêu chí 6: Bố trí bàn ghế.

Tiêu chí 7: Trang bị nội thất.

(Hệ thống điện, hệ thống mạng, tủ hồ sơ, bình chữa cháy, đèn...)

Tiêu chí 8: Trang thiết bị dạy học.

Tiêu chí 9: Yêu cầu an toàn và kỹ thuật.

(Cầu dao chống giật, ổn áp, phần mềm chống virus,...)

3. Quản lý và sử dụng phòng bộ môn Tin học

Tiêu chí 10: Quản lý và hoạt động.

(Quyết định phân công, báo cáo, hồ sơ sổ sách,kế hoạch hoạt động,..)

Tiêu chí 11: Yêu cầu đối với cán bộ, giáo viên trực tiếp quản lý.

(Trình độ chuyên môn cán bộ phụ trách, trách nhiệm cán bộ phụ trách)

Tiêu chí 12: Sử dụng và bảo quản.

XẾP LOẠI: Đạt............../12 tiêu chí. (Ghibằng chữ: Đạt............./Mười hai tiêu chí)

Cán bộ quản lý phòng

(Ký và họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)