NỘI DUNG TƯ VẤN:​

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê của chúng tôi, để giải quyết vấn đề của mình bạn có thể tham khảo nội dung mà chúng tôi cung cấp phía dưới đây:

1. Cở sở pháp lý:

Thông tư 111/2013/TT-BTC

Thông tư 92/2015/TT-BTC

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

2. Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

Bạn muốn biết chắc chắn rằng bạn có phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân hay tổ chức trả thu nhập sẽ phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho bạn, bạn có thể đối chiếu trường hợp của bản thân với hai trường hợp dưới đây để chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ đầy đủ:

2.1 Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế thì tổ chức trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân được trả thu nhập đó tại hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống. Trường hợp tổ chức trả thu nhập đã quyết toán thuế TNCN trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì không xử lý hồi tố.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế TNCN theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và tổ chức trả thu nhập mới thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức trả thu nhập cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

2.2 Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

3. Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân do cá nhân tự quyết toán:

+ Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu tờ khai được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2015).

+ Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (bản sao - cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó).

+ Các hóa đơn, chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có - bản sao).

+ Trường hợp cá nhận nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán hoặc thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã chi trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

4. Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ. Trường hợp cá nhân khai và nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại trang web https: //canhan.gdt.gov.vn thì hệ thống có chức năng hỗ trợ xác định cơ quan thuế quyết toán dựa trên thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm do cá nhân kê khai.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân được xác định cụ thể như sau:

4.1 Đối với tổ chức trả thu nhập nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.

4.2 Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế:

- Trường hợp 1: Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơithuộc diện tự khai thuế trong năm nộp hồ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

- Trường hợp 2: Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

- Trường hợp 3: Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việctại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

5. Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

Căn cứ Quy định tại điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội quy định thời hạn khai, nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN như sau:

- Đối với tổ chức trả thu nhập: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

- Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

6. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng phần mềm HTKK kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và nhập thông tin:

+ Nhập mã số thuế thu nhập cá nhân -> nhấn đồng ý (nếu mã số thuế chưa có trong hệ thống thì chọn mã số thuế mới sau đó nhập thông tin người nộp thuế.

+ Nhập thông tin người nộp thuế: Điền các thông tin bắt buộc có dấu (*), ngày bắt đầu năm tài chính nhập 01/01.

Sau khi nhập thông tin vào bảng thông tin người nộp thuế thì nhấn nút Ghi để lưu lại thông tin sử dụng cho các tờ khai lần sau. Trường hợp quyết toán thuế có thừa thuế mà người nộp thuế muốn hoàn thuế thì ghi rõ số tài khoản (ghi rõ 3 cấp: Tên ngân hàng, chi nhánh, thành phố chi nhánh trực thuộc).

Bước 2: Phần kê khai:

Đề vào mục tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Vào Quyết toán thuế thu nhập cá nhân -> Chọn tờ khai 02/QTT-TNCN -> Chọn chính thức cho tờ khai đầu, vào phần nhập tờ khai. Tại phần nhập tờ khai, điền số liệu vào tờ khai theo trình tự như sau:

Phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN, nhập thông tin theo mẫu vào phần I nếu người phụ thuộc đã có mã số thuế hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu ( Nếu chưa có mã số thuế hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu thì nhập vào phần II).

Tờ khai 02/QTT-TNCN, nhập các chỉ tiêu nếu phát sinh như sau:

Tổng số thu nhập phát sinh tại Việt Nam vào chỉ tiêu {23}; tổng số thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam vào chỉ tiêu {26}; Các khoản được giảm trừ: Từ thiện nhân đạo, khuyến học vào chỉ tiêu {31}; các khoản đóng bảo hiểm được trừ vào chỉ tiêu {32}; khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ vào chỉ tiêu {33}; Số thuế đã khấu trừ vào chỉ tiêu {37}; đã tạm nộp vào chỉ tiêu {38}; đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ vào chỉ tiêu {39}; đã khấu trừ hoặc đã tạm nộp trùng do quyết toán vào chỉ tiêu {40}. Nếu có số thuế nộp thừa: Cá nhân có yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân vào chỉ tiêu {47}. Nếu muốn bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác thì nhập vào chỉ tiêu {48}.

Sau khi hoàn chỉnh tờ khai thì nhấn nút Ghi, nếu phần mềm hiển thị ghi thành công thì kết xuất file, còn nếu lỗi thì xem lại lỗi sẽ báo màu hồng và người nộp thuế sửa lại cho hoàn chỉnh.

Bước 3: Kết xuất và gửi File

Kết xuất: Sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin và số liệu cho các biểu mẫu, bấm nút ghi để hoàn tất phần kê khai -> bấm nút in tờ khai 2 bản. Sau đó, bấm nút Kết xuất XML để lưu file điện tử này (không thay đổi tên file).

Gửi file: Gửi file dữ liệu quyết toán thuế đến cơ quan thuế.

Truy cập website: canhan.gdt.gov.vn, sau đó ấn Đăng nhập, cá nhân điền đầy đủ thông tin hiện thị -> ấn vào mục Quyết toán thuế, cá nhân tiếp tục điền đầy đủ thông tin và phần chọn tệp, cá nhân tìm file cần gửi file XML (đã được kết xuất ở bước 2).

Trường hợp muốn gửi lại tờ khai mà file đã phê duyệt thì phải lập tờ khai điều chỉnh, kèm mẫu 01/KHBS.

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hàng còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email [email protected] để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê