Cơ sở pháp lý liên quan và được sử dụng trong bài viết: 

Luật bảo hiểm xã hội 2014 

Khách hàng: Luật sư cho e hỏi ,hiện tại e đang mang thai được 3 tháng nhưng do e ốm nghen lên không tiếp tục làm việc ở cty nữa ,mà bảo hiểm của e đóng từ tháng 9/2011 đến tháng 1/2015 ,từ tháng 2/2015 đến tháng 2/2016 e ko tham ra đóng bảo hiểm nữa,tháng 3/2016 e đóng đến tháng 6/2016 ,dự kiến sinh của e vào tháng 11/2016, vậy cho e hỏi sau khi e nghỉ việc ở nhà dưỡng thai có chỉ định của cơ sở y tế có thẩm quyền thì e có được hưởng chế độ thai sản ko? và cần làm những thủ tục gì?

Em xin chân thành cảm ơn luật sư.

1. Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản sau khi sinh con 

" Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

=> Theo đó nếu bạn phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở ý tế thì bạn phải đóng bảo hiểm đủ 3 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Trường hợp của bạn dự kiện sinh vào tháng 11/2016 thì bạn phải chú ý như sau:

- Nếu bạn sinh từ ngày mùng 1 đến ngày 14 thì tháng sinh của bạn không được tính vào khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh, do đó khoảng thời gian này được tính như sau: từ tháng 11/2015 đến hết tháng 10/2016 trong khoảng thời gian này thì bạn đóng bảo hiểm được 3,4,5,6 năm 2016 thì đủ 3 tháng bảo hiểm nên bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản.

- Nếu bạn sinh từ ngày 15 trở đi thì thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được tính tháng 12/2015 đến hết tháng 11/2016 trong khoảng thời gian này bạn cũng đóng đủ bảo hiểm của tháng 3,4,5,6 nên bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản.

2. Xác định thời gian nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản

Khách hàng: Kính gửi chuyên gia, Tôi có 1 thắc mắc mong chuyên gia giải đáp giúp tôi ạ. Tôi làm việc tại tphcm và đã nghỉ làm nhưng đủ điều kiện hưởng thai sản. Tôi sinh em bé vào tháng 3/2016 sau đó tôi có cầm hồ sơ tới trung tam bhxh tại huyện nơi tôi sinh để hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên bên bảo hiểm xã hội trả lời là: chưa giải quyết giờ, 6 tháng sau hãy tới. Lúc đó mới xem xét hồ sơ. Chuyên gia cho tôi hỏi, họ trả lời vậy đúng không? Tôi có cần phải đợi 6 tháng sau không? Tôi xin chân thành cảm ơn!!! 

Theo " Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơquy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội."

=> Do đó tại thời điểm nay bạn đã có thể tiến hành nộp hô sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội rồi mà không cần phải chờ đến 6 tháng sau nữa, hiện tại quy định của pháp luật không có quy định như vậy.

3. Chế độ hưởng thai sản 

Khách hàng: Em đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2015 - 4/2016 là được 7 tháng, em dự sinh vào 12/5/2016, như vậy em có được hưởng chế độ thai sản không thưa luật sư ? Xin chân thành cảm ơn Luật sư. 

Trả lời: 

Bạn dự tính sinh vào 12/5/2016 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được xác định là từ tháng 5/2015 đến hết tháng 4/2016 trong thời gian này bạn vẫn đóng bảo hiểm được tháng 10,11,12 năm 2015 và tháng 1,2,3,4 năm 2016 nên bạn đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thai sản.

4. Điều kiện hưởng chế độ thai sản 

Tình huống 01: Khách hàng: Tôi đã đóng bảo hiểm từ tháng 9/2013 đến tháng 2/2015 rồi tôi nghỉ làm ở công ty sau đó gần một năm tôi không đóng bảo hiểm nữa, và đến tháng 3/2016 tôi xin được công việc mới và bắt đầu nối sổ BHXH đóng tiếp BHXH. Mà ngày dự kiến sinh em bé của tôi là tháng 7/2016. Xin hội luật sư cho tôi hỏi tôi đóng bảo hiểm như vậy thì có được hưởng chế độ thai sản hay không. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: 

Bạn dự kiến sinh vào tháng 7/2016 vậy thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được xác định theo hướng dẫn như trên, trường hợp thứ nhất là từ tháng 7/2015 đến hết tháng 6/2016, trường hợp thứ hai là từ tháng 8/2015 đến hết tháng 7/2016. Trong khoảng thời gian này thì bạn đóng bảo hiếm được tháng 3,4,5,6 hoặc tháng 3,4,5,6,7 thôi nên bạn không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản, trừ trường hợp trong thời gian mang thai mà bạn có quyết định của cơ sở y tế yêu cầu bạn phải nghỉ để dưỡng thai nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi thì bạn chỉ cần đóng đủ bảo hiểm 3 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Tình huống 02: Bạn cho mình hỏi như sai: Mình không tham gia BHXH chỉ có chồng tham gia BHXH, m mới sinh e bé 8/3/2016. bạn cho mình hỏi thủ tục hưởng trợ cấp 2 tháng cho chồng khi mình sinh em bé ạ. Cảm ơn!

=> Trường hợp vợ không tham gia bảo hiểm xã hội mà chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội thì khi vợ sinh con chồng được hưởng trợ cấp thai sản như sau:

Thứ nhất là về thời gian chồng bạn được nghỉ khi bạn sinh con được quy định như sau:

" 2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."

Về mức trợ cấp mà bạn nhận được như sau:

" Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

=> Theo đó chồng bạn sẽ được hưởng trợ cấp thai sản một lần với mức hưởng là 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con, hiện tại mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng.

Bạn chuản bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con, bản sao giấy khai sinh của hai vợ chồng bạn, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

5. Thời gian bao lâu mới được hưởng chế độ thai sản?

Tình huống 01: Khách hàng: Xin chào Luật Sư, em hiện nay đang mang thai được 9 tuần, dự sinh vào ngày 03/10/2016. Em vào làm việc cho công ty và bắt đầu đóng bảo hiểm từ 07/09/2015. Em dự định sẽ nghỉ việc hẳn ở công ty vào khoảng cuối tháng 4/2016 để về quê dưỡng thai. Em muốn hỏi nếu em nghỉ việc thời điểm đó thì em có được hưởng chế độ thai sản không? Tại vì em thấy có mục ghi là thời gian nghỉ trước khi sinh không được quá 2 tháng, như vậy có nghĩa là phải mang thai đến cuối tháng thứ 7 thì nghỉ việc mới được hưởng chế độ thai sản hay sao ạ? Mong nhận được hồi đáp tư vấn từ Luật Sư. Em cảm ơn!

 Việc bạn đã nghỉ việc không ảnh hưởng gì đến việc hưởng trợ cấp thai sản hết chị cần bạn đáp ứng được các điều kiện như quy định trên thì bạn vẫn được hưởng trợ cấp thai sản. Theo đó bạn sinh vào ngày 3/10/2016 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh được xác định từ tháng 10/2015 đến hết tháng 9/2016, trong khoảng thời gian này bạn đóng bảo hiểm được tháng 10,11,12 năm 2015 và tháng 1,2,3,4 năm 2016 như vậy bạn đóng được 7 tháng bảo hiểm xã hội trong thời gian 12 tháng trước khi sinh nên bạn đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thai sản.

Tình huống 02: Xin Luật sư cho em hỏi. em tham gia đóng BHXH Từ T4/2013 đến thang 5/2014 thì ngưng đóng tới T5/2015 em tiếp tục đóng tới giờ,em dự sinh vào t6/2016, tới T5 này em đinh viết đơn thôi việc tại công ty, vậy em có được hưởng chế độ thai sản hay không, và nếu được thì nộp giấy tờ thủ tục ở đâu, mong nhận được sự giúp đỡ từ phía Luật sư. Em xin chân thành cảm ơn!

=> Bạn dự định sinh vào tháng 6/2016 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được xác định như quy định trên bạn, nếu bạn tiếp tục đóng bảo hiểm từ tháng 5 năm 2015 đến thời điểm bạn nghỉ hưởng trợ cấp thai sản thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư hôn nhân gia đình.