Hay chỉ cần ông tôi là đủ điều kiện rồi? (vì hiện nay nhà tôi chưa có chủ quyền mà ông tôi lại muốn làm giấy chủ quyền để cho tôi đứng tên).

Xin cám ơn luật sư!

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty luật Minh Khuê, về vấn đề của bạn, Luật sư xin được tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 631 Bộ luật dân sự 2005:

“Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật”.

Và theo quy định tại Điều 635 thì “Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc là cơ quan, tổ chức thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở thừa kế”.

Theo quy định tại Điềm a Khoản 1 Điều 676 Bộ luật dân sự 2005 thì “Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;. Như vậy, nếu ông bạn muốn lập di chúc thì những người kể trên (tức bao gồm bà của bạn và con của ông bạn) sẽ được quyền thừa kế căn nhà này như nhau.

Tuy nhiên, do ba bạn đã mất nên theo quy định tại Điều 677: “Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống” thì bạn (và có thể có những người anh chị em của bạn) sẽ được hưởng phần thừa kế của ba bạn theo quy định của pháp luật về thừa kế thế vị.

Như vậy, nếu ông bạn muốn để lại toàn bộ căn nhà cho bạn thì phải được sự đồng ý của những người đồng thừa kế nói trên. Việc đồng ý này có thể thể hiện qua việc từ chối nhận di sản thừa kế của những đồng thừa kế. Điều 642 Bộ luật dân sự 2005 quy định như sau:

>> Xem thêm:  Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế mới nhất năm 2020

Điều 642. Từ chối nhận di sản

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản.

3. Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế”.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Luật Thi hành án dân sự năm 2008 số 26/2008/QH12 của Quốc hội