1. Nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng?

Chào luật sư, Em muốn được tư vấn về tài sản chung của vợ chồng. trước khi lấy em mẹ ảnh có để lại di chúc thừa hưởng căn nhà cho ảnh khi mẹ ảnh mất. Sau khi lấy em về chung sống, khi mẹ ảnh mất thì căn nhà có thuộc tài sản chung của vợ chồng không ạ. Nếu không thì làm sao trở thành tài sản chung giữa 2 vợ chồng và thủ tục cần những giấy tờ gì ạ ?
Xin tư vấn giúp em. Em cám ơn luật sư.

>> Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân trực tuyến, gọi:1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 của Quốc hội thì:

"Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này."

Theo như quy định trên, đối với tài sản mà vợ, chồng có đươc trước khi kết hôn thì được xác định là tài sản riêng của vợ, chồng. Trong trường hợp của bạn, chồng bạn được thừa kế quyền sử dụng đất trước khi kết hôn với bạn, đây được xác định là tài sản riêng của chồng bạn.

Theo đó, để tài sản này trở thành tài sản chung thì vợ chồng bạn phải tiến hành thủ tục nhập tài sản riêng vào tài sản chung, dựa theo quy định tại Điều 46 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

"Điều 46. Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung

1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.

2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.

3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác."

Theo như quy định trên, để quyền sử dụng mảnh đất trên được nhập vào tài sản chung thì bạn va chồng bạn cần lập văn bản thỏa thuận về việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, sau đó, văn bản này vơ chồng bạn mang đi công chứng tại tổ chức, cơ quan công chứng nơi có mảnh đất trên. Sau đó, bạn có thể tiến hành thủ tục bổ sung thêm tên của mình vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng

 

2. Cách xác định chế độ tài sản riêng của vợ chồng ?

Thưa luật sư, tôi kết hôn được 1 năm thì bố mẹ tôi sang tên cho tôi ngôi nhà và chỉ mình tôi đứng tên thôi. Vậy khi ly hôn tôi có phải chia 1/2 giá trị ngôi nhà cho chồng tôi không? Nếu phải chia thì tôi phải làm sao để chứng minh đó là tài sản riêng bố mẹ tôi cho tôi?
Tôi xin cảm ơn!
Người gửi: [email protected]

 

Trả lời

Khoản 1 Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản riêng của vợ, chồng như sau:

"Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng".

Theo thông tin bạn cung cấp thì ngôi nhà đó được bố mẹ bạn sang tên riêng cho bạn cho nên có thể hiểu đó là tặng cho riêng bạn trong thời kỳ hôn nhân. Trong trường hợp này, ngôi nhà đó được xác định là tài sản riêng của bạn. Và theo quy định của luật hiện hành, đã là tài sản riêng thì bạn có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản đó và khi ly hôn sẽ không phân chia 1/2 giá trị ngôi nhà đó cho chồng.

Về trường hợp chứng minh đó là tài sản riêng thì có thể căn cứ vào hợp đồng tặng cho riêng quyền sở hữu nhà giữa bố mẹ bạn với bạn làm căn cứ để Tòa án giải quyết thỏa đáng.

 

3. Chứng minh tài sản riêng khi ly hôn như thế nào ?

Chào văn phòng luật sư! Tôi có câu hỏi mong luật sư giải đáp. Tôi sắp ra tòa ly hôn, mảnh đất tôi đang ở là của mẹ tôi mua cho tôi và đứng tên tôi. Mua sau khi tôi đã lấy chồng. Bây giờ ra tòa liệu có phải chia đất không? Hay làm thế nào để không bị chia đất? Tôi thấy bảo đây là tài sản sau khi kết hôn nên vẫn tính là tài sản chung, trừ khi chứng minh được là tài sản riêng. Nếu chứng minh thì chứng minh bằng cách nào?
Mong luật sư giải đáp rõ! Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Luật sư tư vấn:

Điều 43 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về vấn đề: Tài sản riêng của vợ, chồng

"1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này."

Như vậy, tuy là tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân nhưng nếu bạn chứng minh được mẹ bạn cho riêng bạn thì đó được coi là tài sản riêng của ban. Chứng minh có thể là văn bản chuyển quyền sử dụng đất từ mẹ bạn sang bạn. Trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn có thể có văn bản tặng cho của mẹ bạn chỉ ghi tên bạn...

 

4. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng ?

Kính chào Luật sư công ty Tư vấn Luật Minh Khuê, cho tôi hỏi hiện nay pháp luật Việt Nam quy định về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của vợ chồng?

Trả lời:

Cản ơn bạn đã gửi tin tưởng Công ty chúng tôi, vấn đề của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

Hiện nay pháp luật Việt Nam quy định về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của vợ chồng cụ thể:

Căn cứ theo quy định tại Điều 44. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

2. Vợ, chồng tự quản lý tài sản riêng; trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không uỷ quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó.

3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng cũng được sử dụng vào các nhu cầu thiết yếu của gia đình trong trường hợp tài sản chung không đủ để đáp ứng.

5. Trong trường hợp tài sản riêng của vợ hoặc chồng đã được đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản riêng đó phải được sự thoả thuận của cả vợ chồng.

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý: Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án

 

5. Chứng minh tài sản riêng khi được tặng cho nhà đất ?

Chào Luật Minh Khuê, Vợ chồng em đã kết hôn được hai năm nhưng đang ở cùng bố mẹ chồng. Mẹ đẻ em có muốn tặng cho em căn hộ chung cư nhưng chỉ muốn em là chủ sở hữu duy nhất mà không mang tên chồng em có được không? Nếu tặng cho riêng thì em phải đóng thuế và phí gì ạ? Em xin cảm ơn rất nhiều!

 

Luật sư tư vấn:

Khi thực hiện thủ tục tặng cho nhà ở là căn hộ chung cư phải đóng các loại thuế sau: Thuế thu nhập cá nhân, Lệ phí trước bạ, Chi phí đo đạc địa chính,...

Căn cứ Điểu d) Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:

"d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau."

Khoản 10 Điều 4 Nghị định 45/2011/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 23/2013/NĐ-CP như sau:

"10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

Như vậy, nếu mẹ bạn tặng cho bạn tài sản hình thành trong tương lai là căn hộ chung cư thì sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. Bạn sẽ không phải đóng các loại thuế này.

Căn cứ Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định tài sản riêng của vợ, chồng như sau:

"1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này."

Như bạn trình bày, bạn đã lập gia đình, để xác định là tài sản riêng của bạn thì mẹ bạn lập hợp đồng tặng cho riêng đối với bạn và nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu chỉ đứng tên mình bạn mà không có tên của chồng bạn.

Nếu bạn không chứng minh được số tiền này là tài sản riêng của bạn thì sẽ được coi là tài sản chung của hai vợ chồng.