>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự về xác nhận cha con trực tuyến, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đổi tên trên giấy khai sinh cho người lớn ? Cách thay đổi tên đệm trên giấy khai sinh ?

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON


Kính gửi (1):...................................................................... 
 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................ 

Dân tộc:...................................................Quốc tịch:............................................................ 

Nơi cư trú(2): ...................................................................................................................... 

Giấy tờ tùy thân (3):............................................................................................................. 

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con(4):............................................................................. 

Đề nghị Quý cơ quan công nhận người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:................................................................................................................. 

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đổi tên con sang họ của bố ? Tên là "Phạm Văn Cu" thì có thể đổi tên được không ?

Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................... 

Dân tộc:............................................................Quốc tịch:..................................................... 

Nơi cư trú (2):....................................................................................................................... 

Giấy tờ tùy thân (3):.............................................................................................

................... của người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ............................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................ 

Dân tộc:........................................................Quốc tịch:....................................................... 

Nơi cư trú(2): ....................................................................................................................... 

Giấy tờ tùy thân(3):............................................................................................................. 

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin xác nhận trùng tên với người trong dòng họ để làm thủ tục thay đổi tên ? Được đổi tên khi nào ?

Tôi cam đoan việc nhận.......................................nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Kính đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

                                                 Làm tại..........................................ngày ............tháng............năm............

                                                                                                    Người yêu cầu

                                                                                          (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

                                                                                          

                          

                                                                                                 ..............................                                                                                     

 

 Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha(5)                                   Ý kiến của người được nhận là cha, mẹ, con(6)

>> Xem thêm:  Thủ tục thay đổi họ của con từ của mẹ sang họ cha ? Làm lại giấy khai sinh sau khi thay đổi họ tên ?

 

 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 

Chú thích:

 

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký;

>> Xem thêm:  Không có hộ khẩu tại địa phương có đăng ký khai sinh cho con được không ? Làm giấy khai sinh ở đâu ?

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004);

(4) Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha/mẹ/con;

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, ghi ý kiến của người là cha nếu mẹ là người yêu cầu, ý kiến người mẹ nếu cha là người yêu cầu (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự);

(6) Chỉ cần thiết trong trường hợp người được nhận là trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận cha con mới nhất theo quy định của pháp luật ? Cần những giấy tờ gì để xác nhận cha con ?