Bệnh viện nói Cha tôi sẽ được xạ trị miễn phí 30 lần, từ lần thứ 31 thì Gia đình tôi tự thanh toán chi phí. Kính nhờ Luật sư tư vấn, theo quy định hiện hành thì  trường hợp của Cha tôi sẽ được hưởng Bảo hiểm y tế như thế nào?

Chân thành cám ơn Luật sư.
 

Trả lời:

Chào Bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi cho Chúng tôi. Về câu hỏi của Bạ, chúng tôi xin trả lời như sau:

Tại tiểu mục  3 Mục I Phần II Thông tư Liên tịch số  21/2005/TTLT-BYT-BTC  hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm y tế bắt buộc có quy định như sau:

Người có thẻ BHYT khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

3.1. Được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí của dịch vụ kỹ thuật cao có mức phí dưới 7.000.000 đồng (bảy triệu).

3.2.Đối với dịch vụ kỹ thuật cao có mức phí từ 7.000.000 đồng (bảy triệu) trở lên được thanh toán như sau:

a) Đối với đối tượng là người hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên, người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên: Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí của dịch vụ.

b) Đối với người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (trừ đối tượng quy định tại tiết (a) nêu trên); người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người cao tuổi tàn tật không nơi nương tựa; người đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng và các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hàng tháng; người được hưởng chế độ KCB cho người nghèo: Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí của dịch vụ nhưng tối đa không quá 20.000.000 đồng (hai mươi triệu) cho một lần sử dụng dịch vụ đó.

c) Các đối tượng còn lại: Quỹ BHYT thanh toán 60% chi phí nhưng mức thanh toán tối đa không quá 20.000.000 đồng cho một lần sử dụng dịch vụ đó, phần còn lại do người bệnh BHYT tự thanh toán cho cơ sở KCB. Trường hợp 60% chi phí thấp hơn 7.000.000 (bảy triệu) đồng thì quỹ BHYT thanh toán bằng 7.000.000 (bảy triệu) đồng .

Truờng hợp của Ba bạn, BHYT chỉ thanh toán tối đa 20.000.000 đồng cho việc điều trị ung thư. Chi phí cho mỗi lần xạ trị cụ thể tuỳ thuộc vào phát đồ điều trị của bệnh viện.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật lao động