Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp - 1900.6162?

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

1. Thẩm quyền giải quyết:          

 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

2. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

3. Hồ sơ tạm ngừng  kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh;

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh:

- Của Chủ Doanh nghiệp tư nhân;

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- Của Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên;       

- Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần;

- Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh;

- Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Ban quản trị hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên đối với Hợp tác xã.

4. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

- 05  ngày làm việc  kể từ ngày Phòng ĐKKD nhận được hồ sơ

Khi đến nhận Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới, Doanh nghiệp nộp lại bản Giấy chứng nhận ĐKKD cũ;

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.
BỘ PHẬN LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP  - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

-------------------------------------------------

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại