Thưa luật sư cho em hỏi em muốn làm giá đỗ ,rau mầm sạch bằng công nghệ cao sau đó đóng thành mỗi gói nhỏ khi làm ra thành phẩm bán ra thị trường sẽ lấy tên cho mỗi gói được gắn 1 tờ giấy lấy tên là: Rau, giá sạch Tuấn Thảo vậy để đăng ký tên như vậy thì em phải đăng ký ở đâu và những cơ quan nào cho đúng pháp luật. em đang sống tại Đà Nẵng em xin chân thành cảm ơn luật sư Mong nhân được câu trả lời sớm của luật sư

1. Đăng ký kinh doanh cho sản phẩm giá đỗ, rau mầm sạch.

Dựa theo luật, cụ thể điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP về hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh có nêu rõ:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, một số từ ngữ được hiểu như sau:

1. Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại sau đây:

a) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các thương nhân được phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;

b) Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định;

c) Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, nước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;

d) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ;

đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy tờ khai thuế thu nhập cá nhân (cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài) (Mẫu số 04/NNG-TNCN)

e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.

2. Kinh doanh lưu động là các hoạt động thương mại không có địa điểm cố định.”

Dựa vào quy định trên thì thấy hoạt động kinh doanh giá đỗ và rau mầm sạch của bạn không thuộc đối tượng không phải đăng ký kinh doanh, vì thế nếu bạn muốn thực hiện các hoạt động kinh doanh giá đỗ và rau mầm sạch thì bạn cần phải đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền.

Bạn kinh doanh theo hộ gia đình nên bạn có thể đăng ký kinh doanh với hình thức kinh doanh cá thể.

2. Dán nhãn cho sản phẩm giá đỗ, rau mầm sạch

Về việc dán nhãn cho sản phẩm giá đỗ, rau mầm sạch thì Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 về nhãn hàng hóa, theo điều 11 và điều 12 của nghị định này, nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa bao gồm:

Nhãn hàng hoá bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

a) Tên hàng hoá;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá;

c) Xuất xứ hàng hóa;

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

d) Định lượng;

đ) Ngày sản xuất;

e) Hạn sử dụng;

f) Thành phần hoặc thành phần định lượng;

g) Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn;

h) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

Ngoài ra, trong quá trình sản xuất, kinh doanh giá đỗ, rau mầm sạch bạn phải tuân thủ các quy định kiểm tra, giám sát, vệ sinh thú y đối với sản xuất kinh doanh giá đỗ và rau mầm sạch bạn cần phải xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. 

Cho em hỏi!. Em muốn làm nghề Cắt Tóc trên vỉa hè nhưng không phải trên đường trung tâm Thành Phố thì em phải gặp cơ quan nào để đăng ký? em có phải đăng ký kinh doanh hay không?

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP quy định:

“1. Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại sau đây:

a) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các thương nhân được phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;

b) Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định;

c) Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, nước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;
d) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ;

>> Xem thêm:  Các hoạt động kinh doanh như thế nào phải chịu thuế?

đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;
e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác

Bạn muốn làm nghề cắt tóc trên vỉa hè thuộc danh mục nghành ghề quy định tại điểm đ, khoản 1 điều 3 nghị định 39/2007/NĐ-CP cho nên bạn không phải đăng ký kinh doanh

Xin luật sư cho tôi hỏi, tôi có kinh doanh hàng thực phẩm đóng gói. Chỉ làm nhỏ thôi, hiện tôi muốn ghi địa chỉ rõ ràng, không biết có cần đăng ký gì không ?. xin luật sư tư vấn giúp tôi.

 Dựa theo luật, cụ thể điều 3 Nghị định 39/2007 về hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh có nêu rõ:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, một số từ ngữ được hiểu như sau:

1. Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại sau đây:

a) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các thương nhân được phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;

b) Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định;

c) Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, nước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;

>> Xem thêm:  Thời hạn và thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH như thế nào ?

d) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ;

đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;

e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.

2. Kinh doanh lưu động là các hoạt động thương mại không có địa điểm cố định.”

Dựa vào quy định trên thì thấy hoạt động kinh doanh thực phẩm đóng gói của bạn không thuộc đối tượng không phải đăng ký kinh doanh, vì thế nếu bạn muốn thực hiện các hoạt động kinh doanh thực phẩm đóng gói thì bạn cần phải đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền.

Bạn kinh doanh theo hộ gia đình nên bạn có thể đăng ký kinh doanh với hình thức kinh doanh cá thể.

2. Dán nhãn cho thực phẩm đóng gói

Về việc dán nhãn cho sản phẩm giá đỗ, rau mầm sạch thì Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 dvề nhãn hàng hóa, theo điều 11 và điều 12 của nghị định này, nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa bao gồm:

Nhãn hàng hoá bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

a) Tên hàng hoá;

>> Xem thêm:  Xuất hóa đơn không thuộc ngành nghề đăng ký kinh doanh như thế nào ?

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá;

c) Xuất xứ hàng hóa;

d) Định lượng;

đ) Ngày sản xuất;

e) Hạn sử dụng;

f) Thành phần hoặc thành phần định lượng;

g) Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn;

h) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

Bạn cho mình hỏi giờ mình muốn đăng ký giấy phép kinh doanh thì có cần liên quan đến sổ đỏ không ?

Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh, trường hợp đăng ký kinh doanh theo loại hình Hộ kinh doanh cá thể thì cần sổ đỏ địa điểm mà bạn đăng ký kinh doanh, nếu không có sổ đỏ thì cần có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng mảnh đất đó ( trường hợp của bạn cần hợp đồng cho thuê đất của hợp tác xã có chứng thực). Nếu đăng ký kinh doanh theo loại hình Công ty TNHH hay Cổ phần thì không cần giấy tờ đất chứng minh địa điểm kinh doanh. 

cho e hỏi. E muốn mở cửa hàng điện lạnh chuyên mua bán, sửa chữa, lắp đặt e phải đăng ký kinh doanh ở ủy ban Quận hay Phường ạ ? Hồ sơ thế nào ạ? Chỉ là cửa hàng thôi ạ. Tư vấn giúp e nha. Cám ơn Công ty nhiều ạ.

Bạn chỉ mở cửa hàng thì bạn có thể đăng kí theo loại hình kinh doanh hộ gia đình

>> Xem thêm:  Có thể đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú hay không ?

Bước 1: Hồ sơ:

Giấy đề nghị đăng kí hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở

Chứng minh nhân dân có công chứng

Địa chỉ: nạp lên phòng tài chính kế hoạch trực thuộc ủy ban nhân dân cấp quận, huyện

Sau 3 ngày, nhận được hồ sơ hợp lệ thì sẽ được cáp giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh

Bước 2: Nạp thuế

Chuẩn bị mẫu 03 nạp lên chi cục thuế cấp quận, huyện:

Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của hộ kinh doanh

Bản sao chứng minh nhân dân của chủ hộ

>> Xem thêm:  Trích lục giấy chứng nhận kết hôn ở đâu ?

Chào công ty luật Minh Khuê. Tôi muốn mở một phòng thu âm (nhỏ) vậy có cần đăng ký giấy phép kinh doanh không? và có cần những thủ tục gì không? Xin chân thành cám ơn!

 Dựa theo luật, cụ thể điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP về hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh có nêu rõ:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, một số từ ngữ được hiểu như sau:

1. Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại sau đây:

a) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các thương nhân được phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;

b) Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định;

c) Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, nước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;

d) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ;

đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;

e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.

>> Xem thêm:  Đăng ký kết hôn khi một bên không đồng ý: Được hay không?

2. Kinh doanh lưu động là các hoạt động thương mại không có địa điểm cố định.”

vì vậy hoạt động kinh doanh phòng thu nhỏ không thuộc trường hợp không phải đăng ký kinh doanh nên bạn cần phải làm thủ tục đăng kí kinh doanh

bạn mở một phòng thu nên bạn có thể đăng kí theo hình thức kinh doanh cá thể

Hồ sơ bao gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài

Bộ phận luật sư doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Các vấn đề về đăng ký kinh doanh trực tuyến?