Hết 5 tháng A đã không trả được nợ cho B . B đã đề nghị thanh toán bằng vốn góp vào công ty nhưng  A ko chấp nhận. A đã đề nghị công ty mua lại vốn góp của mình nhưng công ty từ chối . Tháng 4/ 2004, A đã khởi kiện công ty tại tòa án có thẩm quyền. Vậy A có thể thực hiện được yêu cầu của mình hay không?
Em cảm ơn!   

 

Luật sư trả lời:

Chào bạn , cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến luật Minh Khuê , vấn đề của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và trả lời như sau :

   Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 , hợp đồng giữa A và B ddowcj coi kaf hợp đồng vay tài sản ( cụ thể là vay 100 triệu ) , hai bên không thỏa thuận về việc nếu A không trả tiền mặt cho B đúng thời hạn hai bên giao kết thì sẽ trả bằng số vốn góp . Chính vì không có thỏa thuận này nên B không có quyền yêu cầu A phải trả nợ bằng phần vốn góp mà chỉ có quyền yêu cầu trả nợ bằng tiền .

  Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 về vấn đề trách nhiệm mua lại phần vốn góp:

Điều 52. Mua lại phần vốn góp

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

 Vậy việc A chỉ có quyền  yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình khi công ty có cam kết về việc mua lại phần vốn góp của A  hoặc thuộc trường hợp quy định tại điều 52 nêu trên , nếu công ty không đồng ý với việc mua lại phần vốn góp của A thì A có quyền chuyển nhượng lại phần vốn này cho một cá nhan hoặc tổ chức khác  .

 Vậy nếu công ty cam kết mua lại phần vốn góp của A thì A mới có quyền khởi kiện và khả năng giành được quyền lợi mới cao.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại số1900.6162 để được giải đáp.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về công ty TNHH một thành viên

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần làm như thế nào ? Hồ sơ, thủ tục tăng vốn