Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật dân sự năm 2005

- Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

- Luật hộ tịch năm 2014

Nội dung phân tích

Quyền thay đổi họ, tên được quy định tại điều 27 và điều 28 Bộ luật dân sự năm 2005 như sau:

Điều 27. Quyền thay đổi họ, tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

>> Xem thêm:  Gia đình nhà nội có quyền thay đổi tên của cháu mà không có sự đồng ý của người trực tiếp nuôi dưỡng có được không?

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ."

Theo đó, điều kiện cải chính hộ tịch được quy định tại Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

>> Xem thêm:  Quyền nhân thân là gì ? Tư vấn pháp luật về bảo vệ quyền nhân thân ?

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch."

Thủ tục cải chính hộ tịch được thực hiện theo quy định tại điều 28 Luật hộ tịch như sau:

Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch."

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh và cải chính giấy khai sinh ?

Kính thưa luật sư em có một vấn đề cần luật sư tư vấn giúp là. Vợ em có một người con riêng giờ em muốn thay đổi họ của cháu (cháu họ Nguyễn )sang họ của em (em họ Bùi ) có được không? thủ tục pháp lý như thế nào?em phải chuẩn bị những giấy tờ gì? thay đổi như vậy hồ sơ học bạ đi học của cháu có cần thay đổi theo không?thủ tục như thế nào Kính mong luật sư bớt chút thời gian tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn!

 Trong trường hợp này, nếu người con riêng chưa đủ 18 tuổi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của bé, hoặc nếu con đã đủ 9 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của con. Nếu đảm bảo điều kiện cải chính hộ tịch bạn có thể thực hiện nộp tờ khai, giấy khai sinh cũ, văn bản thể hiện sự đồng ý của cha mẹ đẻ hoặc sự đồng ý của bé trên 9 tuổi tại UBND cấp xã nơi đăng khai sinh trước đó. Khi giấy khai sinh được thay đổi bạn chỉ cần xin xác nhận của cơ quan công an về việc thông tin cũ trong giấy khai sinh đã được thay đổi hợp pháp.

Xin luật sư tư vấn giúp cháu trường hợp này: Sau khi sinh ra thì chú của cháu được một gia đình nhận nuôi và đã mang họ của gia đình nhận nuôi chú, giờ chú đã có vợ và một con, chú muốn đổi họ của chú và con gái (5 tuổi ) thành họ của bố đẻ chú ( ông nội cháu). Thủ tục để tiến hành đổi họ như thế nào ạ, xin luật sư tư vấn, cháu cảm ơn.

Trong trường hợp này, người chú phải thực hiện xác nhận quan hệ cha con với ông nội bạn theo quy định tại điều 19 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau:

" Điều 19. Đăng ký nhận cha, mẹ, con

1. Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã đó với công dân của nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam, tiếp giáp với xã ở khu vực biên giới của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú.

2. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này và trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã; hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha - con hoặc quan hệ mẹ - con;

c) Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, chứng minh nơi thường trú ở khu vực biên giới của công dân nước láng giềng.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra hồ sơ, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 12 ngày làm việc.

Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung vào Sổ hộ tịch, cùng người có yêu cầu ký, ghi rõ họ tên vào Sổ hộ tịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký cấp cho mỗi bên 01 bản chính trích lục hộ tịch."

>> Xem thêm:  Tư vấn đổi họ cha sang họ mẹ khi chưa đăng ký kết hôn ?

Sau khi xác nhận quan hệ cha con bạn làm thủ tục cải chính hộ tịch theo quy định đã hướng dẫn.

Thưa Luật sư, Chông tôi là giáo viên, tôi không có nghề khi bị thu hồi đất có được hỗ trợ chuyển đổi học nghề hay không?

 Điều kiện được hỗ trợ chuyển đổi nghề khi bị thu hồi đất được quy định tại Điều 84 Luật đất đai năm 2013 như sau:

Điều 84. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

Trường hợp người được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong độ tuổi lao động có nhu cầu được đào tạo nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề; được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ mà nguồn thu nhập chính là từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh; trường hợp người có đất thu hồi còn trong độ tuổi lao động thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

3. Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tổ chức lấy ý kiến và có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của người có đất thu hồi."

Như vậy, nếu đáp ứng được yêu cầu trên gia đình bạn sẽ được Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất.

Cho em hỏi em sống cùng mẹ từ nhỏ và giờ mẹ em đã mất.Em về sống cùng Bố ở một nơi khác,em cũng đổi họ theo Bố,khác so với tên họ ở hộ khẩu khi ở cùng mẹ e. vậy thủ tục chuyên nhượng quyền sử dụng đất trong trường hợp của em có khó không ạ.Em xin cám ơn!

Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc về chủ sở hữu. Trong trường hợp này, quyền sử dụng đất này nếu là tài sản của cha mẹ thì chỉ cần cha mẹ bạn định đoạt chuyển nhượng cho bạn, hoặc nếu mẹ bạn đã mất phần tài sản thuộc sở hữu của mẹ bạn được xác định là di sản thừa kế thì bạn được nhận toàn bộ phần tài sản này nếu được sự đồng ý của các đồng thừa kế khác thuộc hàng thừa kế thứ nhất của mẹ bạn ( nếu không có di chúc). Theo đó, việc đổi họ tên không chấm dứt quan hệ cha-mẹ-con. Vì vậy, bạn chỉ cần có căn cứ chứng minh bạn có quan hệ huyết thống với người để lại di sản này là mẹ bạn để được nhận quyền thừa kế.

>> Xem thêm:  Thủ tục cải chính hộ tịch được thực hiện như thế nào ?

Hàng thừa kế theo pháp luật được quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email luatsu@luatminhkhue.vn hoặc qua tổng đài 1900.6162 Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

>> Xem thêm:  Đổi tên cho con thực hiện như thế nào khi đã ly hôn ? Có cần sự đồng ý của cả hai cha mẹ không ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự. 

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ cấp dưỡng và quyền đổi họ cho con chưa thành niên ?