Nhưng do không có hộ khẩu thường trú tại xã - nơi làm việc và sinh hoạt đoàn. Vì vậy tôi không được xét kết nạp Đảng. Như vậy đúng hay sai? 
Xin cảm ơn! 

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Chúng tôi. Vấn đề pháp lý bạn quan tâm xin được trao đổi cụ thể như sau:

Theo Khoản Ðiều 4 Điều lệ Đảng quy định:Thủ tục kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại) như sau, Người vào Ðảng phải:
- Có đơn tự nguyện xin vào Ðảng (Tham khảo: ).
- Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ;
- Ðược hai đảng viên chính thức giới thiệu.

Nơi có tổ chức Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Ðảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Ðảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Khoản 5.1 Điều 4 Quy định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 31 tháng 10 năm 2006 về thi hành Điều lệ Đảng thì:

- Người được xét kết nạp lại phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của người vào Đảng quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng.
b) Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự ở mức ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xoá án tích), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định.

c) Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các điểm 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng.

Như vậy, việc kết nạp Đảng không phụ thuộc vào việc có hay không có hộ khẩu thường trú tại nơi sinh hoạt Đoàn hoặc nơi công tác. Thực tế đã có nhiều Đoàn viên được kết nạp vào Đảng không có hộ khẩu tại nơi sinh hoạt hoặc nơi công tác. Ví dụ: Đoàn viên trong các trường Đại học, trong các cơ quan … và Đoàn viên đang sinh hoạt, công tác Đoàn tại các địa phương khác.

- Một số ý trao đổi cùng bạn. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với Chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư dân sự