Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chứng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

I. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013 

II. Nội dung trả lời:

thưa luật sư. tôi có thắc mắc muốn luật sư giải đáp dùm.UBND cấp xã có thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm đất đai không( vi phạm chiếm đất nông nghiệp trồng cây hoa màu) thông tư 16/2010/TT-BTNMT hiện nay còn có hiệu lực không vì các căn cứ trong thông tư đã hết hiệu lực mà vẫn chưa có thông tư mới thay thế nên tôi rất mong luật sư hồi đáp sớm cho tôi. tôi xin cảm ơn.

THeo quy định tại Điều 10 và Điều 31 Nghị định 102/2014 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Điều 10. Lấn, chiếm đất

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất.

Theo quy định tại 

Điều 31. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

>> Xem thêm:  Thời hiệu khởi kiện chia thừa kế là bao lâu ? Hết thời hiệu chia thừa kế làm thế nào ?

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Hiện nay thì thông tư 16/2010 vẫn còn hiệu lực và thông tư này :Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thông tư trên chỉ quy định về trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, còn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì theo quy định tại Nghị định 102/2014

Nhà nước thu hồi tôi 119m2 đất nông nghiệp , để làm cống xả ,được bồi thường là 11 triệu, bồi thường như vậy có đúng không?

Như vậy nếu nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của bạn thì sẽ được bồi thường theo quy định

Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:
a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;
b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;
c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.

Về nguyên tắc bồi thường: Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. khoản 2 Điều 74

>> Xem thêm:  Thời hạn của loại đất quy định trong bảng giá đất ? Quy định về mua bán các loại đất

NHư vậy nếu bạn được bồi thường bằng tiền thì còn phải căn cứ vào gái đất cụ thể do ủy ban nhân dân tỉnh bạn quyết định. vì bạn không nói cụ thể bạn ở tỉnh nào nên chúng tôi không thể tính toán được số tiền cụ thể,bạn cần căn cứ vào quyết định của UBND tỉnh bạn để xác định

tôi có 100m2 đất nông nghiệp ( sổ đỏ hợp pháp) xen kẻ khu dân giá đất nhà nước là 4 triệu 500 đ/m2 nay nhà nước thu hồi. tôi nhận đền bồi thường như thế nào?

Số tiền bạn được bồi thường thì căn cú theo quy định tại Điều 77

"Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

> Như vậy nếu đất trong hạn mức giao đất thì bạn sẽ được bồi thường = giá đất x diện tích được bồi thường = 100 x 500

Ngoài ra nếu bạn có chi phí đầu tư vào đất thì sẽ được bồi thường khoản2 nghị định 47/2014 Quy định về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

2. Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

a) Chi phí san lấp mặt bằng;

b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

d) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

>> Xem thêm:  Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với từng loại đất theo quy định của pháp luật đất đai ?

Xin chào luật sư! Em đang có vấn đề thắc mắc mong luật sư giải đáp giúp em ạ. Hiện nay, do nhu cầu tách UBND huyện KA cũ thành huyện KA mới và thị xã KA mới. Trung tâm hành chính UBND huyện mới được đặt ở xã em, xã em lên thị trấn. Vì vậy, diện tích đất nông nghiệp gia đình em bị thu hồi (có sổ đỏ đầy đủ), diện tích đất ở vẫn được giữ nguyên. Diện tích đất ruộng nhà em có 9 sào, em muốn hỏi luật sư mức giá đền bù gia đình em được hưởng như thế nào ạ? Em ở Kỳ Anh-Hà Tĩnh Em xin chân thành cảm ơn!

Gia đình bạn sẽ được bồi thường về đất chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định tại Điều 77 Luật đất đai

"Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Về nguyên tắc bồi thường thì: Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Nếu bồi thường bằng tiền thì theo quyết định 94/2014 Quy định về bảng giá đất của UBNDT Hà Tĩnh

Theo quy định thì tại Kỳ Anh khu vực 1 và khu vực 2, 3 lần lượt là: là 46,9 ; 39.8 và 32,8

Và vị trí khu vực được quy định 

Điều 4 Vị trí đất nông nghiệp

1. Đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm) mỗi đơn vị hành chính cấp xã phân thành từ 01 đến 03 vị trí để xác định giá, cụ thể:

a) Vị trí 1: Gồm các thửa đất cách đường giao thông chính (đường liên xã, liên huyện, tỉnh lộ, quốc lộ) dưới 300m kể từ mặt tiếp giáp đường theo hướng vuông góc;

b) Vị trí 2: Gồm các thửa đất có khoảng cách đến đường giao thông chính từ 300m - 600m;

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn thủ tục tách sổ đỏ, tách thửa đất trực tuyến miễn phí

c) Vị trí 3: Gồm các thửa đất còn lại.

>. Như vậy bạn cần phải căn cứ vào diện tích đất bao gồm diện tích đất trong và vượt quá hạn mức và bạn thuộc khu vực nào đẻ xác định chính xác khoản tiền bồi thường

xin cty luật cho tôi hỏi một chút.vào tháng 12 năm 2015 tôi có mua một mảnh đất diện tích 100m2 nhưng là đất nông nghiệp gắn liền đất thổ cư hiện tại vẫn chưa có sổ riêng mà đang dùng sổ chung.cho tôi hỏi.khi mua bán chúng tôi gồm bên bán và bên mua đã thỏa thuận viết tay và hai bên nhờ người làm chứng .nhưng k lên xã để đóng dấu xác nhận vậy có hợp pháp k ạ. xin trả lời dùm tôi vì lần đầu mua đất nên tôi chưa hiểu rõ.xin quý cty tư vấn giúp tôi .tôi xin chân thành cám ơn!

Theo quy định của pháp luật thì những hượp đồng chuyenr nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực 

THeo quy định tại khoản 3a Điều 167 Luật đất đai năm 2013

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:
a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

Xin trình bày nội dung như sau: - gia đình tôi được cấp giây CNQSDĐ năm 2010. diện tích 1240m2 ( 400m2 thổ cư, 840m2 đất nông nghiệp) - trên diên tích đât này có một lối mòn đi lại làm rẫy ( vì gđ tôi chưa dùng đến ngay tại lối mòn) của người dân trong xóm.Đến nay gđ tôi có kế hoạch sử dụng chổ đất này .Thì bị người dân kéo nhau ra cản và nói đây là đường đi của họ từ trước tới nay, và không cho gđ tôi sử dụng. - Bên cạnh đó còn có các cán bộ xã ủng hộ và cùng với những người dân này ngăn cản việc làm của gđ tôi. Vây cho tôi hỏi: - Gđ tôi có được sử dụng diện tích đất chổ "lối mòn " đó không? - các cán bộ xã làm vậy đúng hay sai? - gđ tôi phải làm gì với vấn đề này? Rất mong sớm nhận được câu trả lời . Vì nhiều vấn đề đang gây tranh luận tại gđ và nơi cư trú hiện giờ của gđ tôi. Xin chân thành cảm ơn.

Lối đi là bất động sản do Nhà nước quản lý, tự phân ranh giới, không thuộc vào diện tích đất của gia đình bạn, gia đình bạn không thể đưa phần đất này vào phần diện tích trong sổ đỏ của gia đình mình được. Căn cứ Điều 265 Bộ luật dân sự năm 2005:
 
“Điều 265. Nghĩa vụ tôn trọng ranh giới giữa các bất động sản
 
1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thoả thuận của các chủ sở hữu hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ ba mươi năm trở lên mà không có tranh chấp.
 
2. Người có quyền sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới trong khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất liền kề của người khác.
Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Cũng theo quy dịnh tại Điều 275 BLDS

Điều 275. Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề 

1. Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thoả thuận khác.

>> NHư vậy theo quy định trên nếu gia đình bạn được cấp sổ đỏ cho lối đi chung đó thì gia đìn bạn sẽ có trách nhiệm để ra lối đi chung đó và nhũng ngừoi sử dụng lối đi đó sẽ bồi thường cho bạn

>> Xem thêm:  Bán đất đai thuộc sở hữu của công ty có cần đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản hay không ?

Kính chào luật sư! Em có 1 vấn đề muốn hỏi luật sư mong luật sư có thể bớt chút thời gian tư vấn giúp, em xin cảm ơn! Hiện nay gia đình em (quê ở Hà Nam) sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa thì số ruộng gồm mấy sào đã được chuyển về gần nhà, trong đó có gần 2 sào nằm đối diện nhà em đang ở( sát mặt đường làng), vậy cho em hỏi nếu gia đình em muốn chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở thì có được không ạ? Thủ tục chuyển đổi như thế nào và mức phí là bao nhiêu? Mong luật sư giải đáp giúp gia đình em. Em xin chân thành cám ơn! Mong phản hồi sớm từ luật sư!

 Về hồ sơ thủ tục theo: Điều 69 của Nghị định này quy định trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

. Về tiền thu khi chuyển mục địc sử dụng đất Theo quy định : Nghị định số 45/2014 Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Điểm b, khoản 2, Điều 5 Nghị định này quy định việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thưa luật sư, cho tôi hỏi tôi có mua 1 lô đất gồm 6 công đất mà đang là đất nông nghiệp. Tôi muốn chia 6 công đất ra làm 6 phần, mỗi phần 1 công, và xin cấp 6 cái sổ đỏ có được không? Vì tôi muốn phần đất đó dễ chuyển sang đất ở hay hình thức khác. Xin luật sư tư vấn trình tự thủ tục tôi cần xin với chính quyền địa phương. Xin cám ơn

về Điều kiện để dược tách thửa thì bạn phải tuâ theo quyết định của UBND tỉnh bạn về điều kiện để được tách thửa

Hồ sơ thủ tục xin phép tách thửa theo quy định tại điều 75 Nghị định 43/2014 Hướng dẫn luật đất đai

Điều 75 Trình tự thủ tụ thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa

1 Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Xin chào luật minh khuê tôi là bùi văn huấn ở xã mĩ tân huyện ngọc lặc tỉnh thanh hoá. Tôi có câu hỏi như sau: hiện nay có chương trình làm đường nông thôn mới.xã có đến đo và lấy đất gồm 2 mảnh 1manh nhà ở và 1 mảnh đất nông nghiệp của nhà tôi cụ thể là bao nhiêu tôi cũng không rõ nữa nhưng họ bảo là đất này ko phải đền bù. Trong khi đó đất nhà tôi có giấy chứng nhân quyền sử dụng đất được xã cấp. Vậy cho tôi hỏi khi xã lấy đất của tôi như vậy có đúng luật hay không. Và tôi được bồi thường như thế nào? Đã gửi từ iPhone của tôi

Trong trường hợp nhà nước thu hồi đất của gia đình bạn và gia đình bạn có sổ đỏ thì gia đình bạn sẽ được bồi thường theo quy dịnh tại

Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:
a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;
b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;
c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.

Và gia đình bạn được bồi thường về đất ở

Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:
a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;
b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.
2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.
3. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ nộp thuế khi xây dựng nhà ở tư nhân theo quy định mới 2020 ?

nhà tôi có một mảnh đất chiều dài 37m chiệu sâu 50m. ba mẹ cho ba anh em. diện tích mảnh đất đó là đất nông nghiệp tôi muốn tách thành 3 thửa. nhưng tôi không biết mỗi thửa tiêu chuẩn bao nhiêu m2 là à một bìa đất nông nghiệp. và nếu tôi muốn mua đất thổ chư tối thiếu một bìa đỏ phải cần bao nhiêu m2 đất thổ cư. nhà tôi ở xã cuwbao -thị xã buôn hồ - tỉnh đăklăl

 Bạn căn cú vào quy định dưới đây để xác định diện tích tối thiểu được tách thửa

Quyết định 36/2014 Quy định về diện tích tối thiểu tách thửa

Điều 7. Điều kiện về kích thước, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đối với một số loại đất

1. Đối với đất ở

a) Đối với các phường, thị trấn:

- Trường hợp tách thửa do thực hiện quy hoạch: Diện tích còn lại sau khi thực hiện quy hoạch được phép hình thành thửa đất mới phải đáp ứng điều kiện diện tích bằng hoặc lớn hơn 20m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m;

- Trường hợp tách thửa để thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng một phần thửa đất: Diện tích bằng hoặc lớn hơn 40m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m;

b) Đối với các xã: Diện tích bằng hoặc lớn hơn 60m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 4m.

2. Đối với đất sản xuất nông nghiệp: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 500m2.

3. Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất mà phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì hạn mức các thửa đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo diện tích bằng hoặc lớn hơn 40m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m đối với các phường, thị trấn; bằng hoặc lớn hơn 60m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 4m đối với các xã.

>> Xem thêm:  Tư vấn cách tính thuế xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp hoặc bạn có thể liên hệ với gmail :

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai

>> Xem thêm:  Tách thửa đất ở có đất trồng cây lâu năm được không ? nếu được thì thủ tục tách ra sao ?