Chào Luật Minh Khuê, tôi có một câu hỏi muốn nhờ Luật Minh Khuê tư vấn giúp tôi. Trước đây tôi đã gửi đóng bảo hiểm xã hội được 4 năm 2 tháng (tính đến thời điểm hiện tại). Do tôi chuyển chỗ ở nên không đóng gửi ở chỗ đó nữa mà cắt luôn để chuyển lên chỗ ở mới để đóng. Hiện tại tôi chưa có việc làm nếu tôi làm hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp thì có được không và sau khi hưởng thất nghiệp mà muốn đóng tiếp bảo hiểm thì thời gian tôi đóng trước đó là 4 năm 2 tháng có được cộng dồn vào thời gian đóng bảo hiểm của tôi không.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội

Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội : Luật việc làm

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 46 của Luật Việc làm thì:

"Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập."

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật tư vấn pháp luật miễn phí tại Tuyên Quang

Và Điều 49 Luật này quy định:

"Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;"

Như vậy, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn phải đảm bảo đủ các điều kiện như trên: về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, thời gian nộp hồ sơ, lý do chấm dứt Hợp đồng lao động. 

Về cách tính thời gian đóng BHTN, khoản 4 Điều 53 Luật này quy định:

>> Xem thêm:  Người lao động huỷ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội ? Thủ tục gộp sổ BHXH

"Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp."

Nếu bạn đã được nhận trợ cấp thất nghiệp thì thời gian tính hưởng trước đây không được tính cộng dồn vào thời gian để hưởng trợ cấp thất nghiệp sau này.

Thưa luật sư! Em đã làm hồ sơ BHTN tại Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Bến Tre và đi trình diện việc làm vào ngày 16/09/2015. Sau đó e mang sổ BHXH và quyết định hưởng trợ cấp BHTN về bưu điện huyện Mỏ Cày Nam nộp. Nhưng nhân viên nói e chưa có trong danh sách hưởng BHTN và bảo chờ điện thoại khi có tiền! Vậy thời gian chi trả BHTN lần một của em là bao lâu khi em nộp quyết định và sổ BHXH tại Bưu điện ạ? Mong sớm được hồi đáp của luật sư! Em cảm ơn!

Theo quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP xác định thì:

"a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;"

Như vậy, nếu bạn đã nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trong vòng 05 ngày bạn phải được chi trả trợ cấp thất nghiệp. Vì vậy, nếu bạn vẫn chưa có tên trong danh sách, bạn cần liên hệ tới cơ quan BHXH để xác định sai sót trên, bảo vệ quyền lợi cho mình.

Kính gửi: Công ty luật Minh Khuê Xin cho tôi hỏi như sau: Kể từ 01/01/2015, đối tượng tham gia BHTN bao gồm cả lao động mùa vụ từ đủ 3 tháng trở lên. Vậy trường hợp ký 2 lần hợp đồng mùa vụ 1 năm (lần 1: 02 tháng; lần 2: 02 tháng; hai lần ký cách nhau 1 tháng) thì có phải đóng BHTN không? Xin cảm ơn!

Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì những đối tượng bắt buộc phải tham gia BHTN bao gồm:

"Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

>> Xem thêm:  Thời gian thực hiện nghĩa vụ công an có được cộng dồn bảo hiểm xã hội khi làm việc không?

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp."

Như vậy, trường hợp của bạn không bắt buộc phải đóng BHTN theo quy định.

Trước đây em lam việc ở tinh Bình Dương và có tham gia BHXH,BHTN nay em đã nghỉ và em muốn rút BHXH ,BHTN một lần ở tinh khác thì có được không và phải lam những thủ tục gi.

Theo quy định của Luật việc làm, để được hưởng BHTN thì bạn có thể đến Trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn muốn hưởng, tuy nhiên, bạn cần phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương để làm theo mẫu đơn 01a - xác nhận về việc chưa được hưởng BHTN tại Bình Dương. 

Còn về trợ cấp BHXH một lần thì bạn cần về nơi bạn đăng ký thường trú để được giải quyết.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn Pháp luật lao động

>> Xem thêm:  Người lao động có thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội với công ty thì bị xử phạt như thế nào?