Hướng dẫn 855/HD-SGTVT 2015 xây dựng và quản lý bảo trì đường giao thông nông thôn Hà Tĩnh

HƯỚNG DẪN V/V PHÂN CẤP LOẠI ĐƯỜNG, QUY MÔ KỸ THUẬT, QUY TRÌNH THỰCHIỆN TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG GTNT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNHPHỤC VỤ CHƯƠNG ...

Hướng dẫn công tác nghiệm thu công trình xây dựng, cầu, đường, hạ tầng ?

Luật Minh Khuê giới thiệu một số công văn hướng dẫn quy định của pháp luật về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng, cầu đường bộ ... và công tác ...

Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại thu tiền sử dụng đất ? Đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất ?

Kiến nghị giải quyết vướng mắc cấp giấy chứng nhận thu tiền sử dụng đất ? Quy định thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ nhà đất đã Trích lục Sổ nghiệp chủ ...