>> Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Khoản 1 Điều 83 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về việc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết, như sau:
 “Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết”.
 Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch cũng quy định: “Trong trường hợp một người bị Toà án tuyên bố là đã chết, đã đăng ký khai tử, nhưng sau đó còn sống trở về, được Toà án huỷ bỏ quyết định tuyên bố chết, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai tử căn cứ vào quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, xoá tên người đó trong Sổ đăng ký khai tử và thu hồi lại Giấy chứng tử đã cấp”.
 Đối chiếu với các quy định trên thì ông C và gia đình có quyền yêu cầu Toà án nhân dân ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố ông đã chết; yêu cầu UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai tử xoá tên ông trong sổ đăng ký khai tử và thu hồi lại Giấy chứng tử đã cấp cho gia đình ông.

Các văn bản liên quan:

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

------------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;