1. Huyết áp loại 4 thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không ?

Thưa luật sư. Cho em hỏi huyết áp loại 4. Còn tất cả tình trạng sức khỏe điều loại 1 2 3 thì có bị gọi đi nghĩa vụ không ạ ?
Em cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Dựa trên thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn vấn đề của bạn như sau :

- Theo Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP Quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ quy định Tiêu chuẩn tuyển quân về Tiêu chuẩn sức khoẻ như sau :

Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Như vậy, Dựa theo tiêu chuẩn trên thì tình trạng sức khỏe loại 1,2,3 vẫn thuộc đối tượng gọi nhập ngũ. Tham khảo bài viết liên quan:Tiêu chuẩn đạo đức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự ?Tiêu chuẩn sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự đáp ứng điều kiện gì ?

>> Xem thêm:  Mất răng thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Quy định về độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự ?

2. Làm giám đốc có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Thưa luật sư, ví dụ đang làm một giám đốc của một công ty tư nhân thì có phải đi nghĩa vụ nữa không luật sư ?
Tôi xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về các trường hợp được tạm hoãn, được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

"1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên".

Với câu hỏi của bạn, người làm giám đốc không thuộc trường hợp Luật cho phép tạm hoãn hay miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Do đó, dù làm giám đốc của công ty thì người này cũng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tham khảo bài viết liên quan:Đối tượng nào được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?

>> Xem thêm:  Đã tách hộ khẩu và kết hôn có được miễn nghĩa vụ quân sự ? Mức phạt khi không nhập ngũ ?

3. Bị cận nặng cả hai mắt thì có phải đi nghĩa vụ quân sự ?

Em chào luật sư, xin hỏi: Năm nay em 21 tuổi (1999) bị cận mắt phải 7 độ, mắt trái 9,5 độ loạn 0,5 độ. Em đã hoàn thành học cao đẳng và có giấy nghĩa vụ quân sự. Em xin hỏi luật sư là em có nằm trong trường hợp bị đi nghĩa vụ không ?
Em cám ơn luật sư!
Người gửi: H.K

Cao 1m57 có được tuyển chọn đi nghĩa vụ quân sự không ?

Luật sư tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

"1. Các bệnh về mắt

TT

BỆNH TẬT

PHÂN LOẠI

1

Thị lực:

Thị lực mắt phải Tổng thị lực 2 mắt

10/10 19/10

1

10/10 18/10

2

9/10 17/10

3

8/10 16/10

4

6,7/10 13/10 -15/10

5

1, 2, 3, 4, 5/10 6/10 -12/10

6

2

Cận thị:

- Cận thị dưới -1,5 D

2

- Cận thị từ - 1,5 D đến dưới - 3 D

3

- Cận thị từ - 3 D đến dưới - 4 D

4

- Cận thị từ - 4 D đến dưới - 5 D

5

- Cận thị từ - 5 D trở lên

6

Điều 9 Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

Điều 9. Phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

1. Căn cứ phân loại sức khỏe

Theo tiêu chuẩn sức khỏe tại Bảng số 1, Bảng số 2 và Bảng số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cách cho điểm

Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám bác sỹ cho điểm chẵn từ 1 - 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:

a) Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

b) Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

c) Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

d) Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

đ) Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

e) Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

3. Cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự

a) Mỗi chuyên khoa, sau khi khám xét, bác sỹ sẽ cho điểm vào cột “Điểm”; ở cột “Lý do” phải ghi tóm tắt lý do cho số điểm đó; ở cột “Ký”, bác sỹ khám phải ký và ghi rõ họ tên;

b) Phần kết luận, Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe căn cứ vào điểm đã cho ở từng chỉ tiêu để kết luận, phân loại sức khỏe theo đúng quy định, ghi bằng số và chữ (phần bằng chữ để ở trong ngoặc đơn);

c) Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe có trách nhiệm ký vào phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự sau khi kết luận;

d) Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe được đóng dấu của cơ quan Chủ tịch Hội đồng; chữ ký của Chủ tịch Hội đồng khám phúc tra sức khỏe được đóng dấu của đơn vị quyết định thành lập Hội đồng khám phúc tra sức khỏe.

4. Cách phân loại sức khỏeCăn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

5. Một số điểm cần chú ý

a) Trường hợp đang mắc bệnh cấp tính, bệnh có thể thuyên giảm hay tăng lên sau một thời gian hoặc sau điều trị, thì điểm đó phải kèm theo chữ “T” bên cạnh (nghĩa là “tạm thời”). Người khám phải ghi tóm tắt bằng tiếng Việt tên bệnh bên cạnh (có thể ghi bằng danh từ quốc tế giữa hai ngoặc đơn). Khi kết luận, nếu chữ “T” ở chỉ tiêu có điểm lớn nhất, phải viết chữ “T” vào phần phân loại sức khỏe;

b) Trường hợp nghi ngờ chưa thể cho điểm ngay được, Hội đồng khám sức khỏe có thể gửi công dân tới khám tại một bệnh viện để kết luận chính xác hơn;

c) Trường hợp chưa kết luận được thì gửi công dân đó đến bệnh viện chuyên khoa gần nhất để khám và kết luận chẩn đoán. Thời gian tối đa từ 7 - 10 ngày phải có kết luận và chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết;

d) Những trường hợp phiếu sức khỏe có ghi chữ “T”, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có trách nhiệm hướng dẫn công dân đến các cơ sở y tế để điều trị.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn bị cận mắt phải 7 độ, mắt trái 9,5 độ loạn 0,5 độ nên thuộc loại sức khỏe loại 6, là loại sức khỏe được miễn làm nghĩa vụ quân sự. Như vậy trường hợp này bạn sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự.

>> Xem thêm:  Bao nhiêu tuổi thì phải đi nghĩa vụ quân sự ?

4. Bị viêm gan B có phải đi nghĩa vụ quân sự không ?

Xin chào luật sư, nhờ luật sư giải đáp cho em một câu hỏi ạ. Em bị viêm gan B có giấy xác nhận của bệnh viện thì em có phải đi nghĩa vụ quân sự không ạ ?
Em mong nhận được sự phản hồi sớm từ luật sư. Em xin cảm ơn!

Bị viêm gan B có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Luật sư tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Điểm a, khoản 1, điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe

Theo căn cứ trên thì nếu bạn sẽ bị tạm hoãn nhập ngũ trong trường hợp sức khỏe chưa đủ để phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

Bên cạnh đó, Bảng tiêu chuẩn đo thị lực các bệnh về gan được quy định tại Bảng số 2, Phụ lục ban hành ban kèm theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP như sau:

Bệnh gan:

- Viêm gan cấp

5T

- Viêm gan cấp đã lành trên 12 tháng, sức khỏe hồi phục tốt

3

- Viêm gan cấp đã lành trên 12 tháng nhưng hồi phục chưa tốt, thử HBsAg (+)

5

- Người lành mang vi rút viêm gan B hoặc C

3

- Viêm gan mạn tính thể tồn tại

4

- Viêm gan mạn tính thể hoạt động

6

Đồng thời điểm a, khoản 3, điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo căn cứ trên và do những tình tiết bạn cung cấp chưa đầy đủ nên chúng tôi xin chia thành các trường hợp sau:

- Nếu bạn là người lành mang virut viêm gan B hoặc C thì trong trường hợp này bạn đủ sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Nếu bạn bị viêm gan cấp hoặc viêm gan mạn tính thì bạn không đạt tiêu chuẩn sức khỏe mà pháp luật quy định. Nên sẽ được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Như vậy, bạn cần xác định được loại bệnh của mình để biết được mình có nằm trong đối tượng được miễn hay tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự không. Tuy nhiên, phải dựa trên kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ y khoa để biết chính xác bạn có đủ điều kiện sức khoẻ tham gia nghĩa vụ quân sự hay không. Bởi ngoài tiêu chuẩn về bệnh gan còn phải xem xét dựa trên các tiêu chuẩn khác như chiều cao, cân nặng. Do đó, khi có giấy báo khám sức khoẻ đi nghĩa vụ quân sự con bạn vẫn tham gia khám sức khoẻ để biết có đủ điều kiện về sức khoẻ tham gia nghĩa vụ quân sự hay không

>> Xem thêm:  Bị trĩ có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Cách tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự tự nguyện ?

5. Cao 1m57 có được tuyển chọn đi nghĩa vụ quân sự không ?

Chào luật sư, xin cho em hỏi: em sinh năm 2001 cao 1m57 nặng 52 kg thì có được đi nghĩa vụ quân sự không ạ ?
Mong được luật sư giải đáp.

Trả lời:

Căn cứ theo quy định khoản 3 điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP thì tiêu chuẩn tuyển quân đi nghĩa vụ quân sự hiện nay thì chỉ tuyển chọn công dân có sức khỏe loại 1,2,3. Cụ thể:

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Theo đó, theo quy định tại Mục I, Phụ lục I (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP của Bộ Quốc phòng-Bộ Y tế : Hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự về tiêu chuẩn phân loại thể lực như sau:

I. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THEO THỂ LỰC (Bảng số 1)

LOẠI
SỨC KHỎE

NAM

NỮ

Cao đứng (cm)

Cân nặng (kg)

Vòng ngực (cm)

Cao đứng (cm)

Cân nặng (kg)

1

Trên163

Trên 51

Trên 81

Trên 154

Trên 48

2

160 - 162

47 - 50

78 - 80

152 - 153

44 - 47

3

157 - 159

43 - 46

75 - 77

150 - 151

42 - 43

4

155 - 156

41 - 42

73 - 74

148 - 149

40 - 41

5

153 - 154

40

71 - 72

147

38 - 39

6

£ 152

£ 39

£ 70

£ 146

£ 37

Căn cứ theo bảng phân loại thể lực trên thì nếu bạn cao 1m57 ( thuộc sức khỏe loại 3) và nặng 52 kg ( thuộc sức khỏe loại 1) cho nên, chiều cao và cân nặng của bạn đủ điều kiện để tha gia nghĩa vụ quân sự.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục yêu cầu khám lại sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự ? Căn cứ hoãn nghĩa vụ quân sự là gì ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Quy định về trách nhiệm của các quân khu theo luật nghĩa vụ quân sự

Trả lời:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền thực hiện công tác tuyển quân theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự thực hiện công tác tuyển quân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng giao nhận quân.

- Hằng năm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị và trực tiếp tổ chức rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết công tác tuyển quân theo quy định.

Câu hỏi: Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

Trả lời:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyển quân; thường xuyên nắm chắc tình hình, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm cho địa phương, đơn vị thực hiện tuyển quân đúng quy định.

Câu hỏi: Quy định về tổ chức lễ giao quân

Trả lời:

- Bộ Tư lệnh các quân khu phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn quân khu, chỉ đạo thống nhất việc tổ chức lễ giao nhận quân cho các đơn vị Quân đội và Công an trong cùng 01 ngày.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức Lễ giao nhận quân đúng quy định, bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi của ngày hội giao quân; biên bản giao, nhận quân giữa địa phương và đơn vị được ký kết vào cuối chương trình buổi Lễ giao nhận quân.