BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1065/KH-BYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1836/QĐ-TTG NGÀY 29/10/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA TRC THUC BY TẾ

Ngày 29/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1836/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa trực thuộc Bộ Y tế, trên cơ sở Phân viện phía Nam trực thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Đtriển khai thực hiện Quyết định trên, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. T CHỨC PHỔ BIN QUÁN TRIỆT QUYT ĐỊNH

1. Mc tiêu:

Giúp cho các cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Y tế, đặc biệt là các bệnh viện, các trường đại học, các Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực, các Bệnh viện tâm thần tỉnh (những tỉnh có bệnh viện tâm thần), các cơ quan điều tra, tố tụng, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án... và nhân dân biết được một tổ chức mới được thành lập của Bộ Y tế.

>> Xem thêm:  Phân định, phân loại chất thải y tế theo quy định mới

2. Nội dung thực hiện:

Sao gửi Quyết định trên tới tất cả các vụ, cục, tổng cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và sở Y tế các tỉnh thành phố.

Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2015.

II. TỔ CHỨC CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH.

1. Bổ nhim cán b lãnh đo Vin.

Hoàn thành quy trình bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng gồm:

- Viện trưởng, Phó Viện trưởng;

- Kế toán trưởng.

Thời gian hoàn thành trong tháng 11 năm 2015.

2. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện.

>> Xem thêm:  Kê khai giá trang thiết bị y tế thực hiện như thế nào?

Thời gian hoàn thành trong tháng 11 năm 2015.

3. Tiến hành các thủ tục làm con dấu, mở tài khoản.

Thời gian hoàn thành: trong tháng 11 năm 2015

4. Công bố Quyết định.

a) Thời gian: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến 31/12/2015.

b) Địa điểm: Tại Hội trường Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Nội dung chương trình:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa;

- Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về bổ nhiệm Lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa trực thuộc Bộ và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Lãnh đạo Viện;

>> Xem thêm:  Quy định về người mất năng lực hành vi dân sự? Người bị tâm thần đánh người thì có bị xử phạt hay không?

- Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế và giao nhiệm vụ cho Lãnh đạo Viện;

- Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Bộ Tư pháp, phát biểu của Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

- Phát biểu của Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa;

- Gắn biển tên Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

d) Thành phần đại biểu mời dự Lễ:

Dự kiến số Đại biểu mời

• Trung ương:

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm y tế (BHYT) ở một tình khác có được khám, chữa bệnh tại Sài Gòn không?

- Ủy ban Tư pháp Quốc Hội;

- Văn phòng Chính phủ (Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc);

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Bộ Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp;

- Bộ Công an, Viện Khoa học hình sự;

- Bộ Quốc phòng, Viện Pháp y Quân đội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bộ Nội vụ;

>> Xem thêm:  Quy định về xin giấy chuyển viện để hưởng Bảo hiểm y tế đúng tuyến ?

- Bộ Kế hoạch - Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Lãnh đạo Bộ Y tế;

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ thuộc Bộ Y tế;

- Đại diện Lãnh đạo các Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2; Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai; Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 05 Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y Quốc gia, Báo Sức khỏe và Đời sống; Báo Gia đình xã hội; Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.

• Địa phương:

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, UBND thành phố Biên Hòa, đại diện Lãnh đạo các Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

• Truyền hình, Báo chí:

- Đài truyền hình Việt Nam (VTV1);

- Truyền hình Quốc hội;

>> Xem thêm:  Mua bảo hiểm y tế trong thời gian bao lâu mới được thanh toán?

- Truyền hình ANTV;

- Báo Nhân dân;

- Báo Công an nhân dân;

- Báo Quân đội nhân dân;

- Báo Sức khỏe và Đời sống;

- Báo Gia đình xã hội;

- Báo Sài gòn giải phóng;

- Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh;

- Báo Tiền phòng;

- Đài truyền hình tỉnh Đồng Nai.

>> Xem thêm:  Quy định đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT

III. T CHỨC BÀN GIAO.

1. Nguyên tác bàn giao.

- Bàn giao nguyên trạng Phân viện phía Nam thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương về tổ chức, nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, kinh phí, hoạt động chuyên môn và các hồ sơ tài liệu liên quan tại thời đim bàn giao theo quy định hiện hành của nhà nước đối với từng nội dung bàn giao;

- Bảo đảm việc duy trì liên tục, có hiệu quả các hoạt động chuyên môn của Phân viện đáp ứng kịp thời theo nhu cầu của các cơ quan trưng cầu giám định.

2. Nội dung bàn giao:

- Công tác Tổ chức

- Công tác cán bộ, nhân lực

- Công tác Tài chính - Tài sản - Công sản

- Công tác Giám định pháp y tâm thn

- Các công tác khác (công tác Đảng, Công đoàn,...)

>> Xem thêm:  Người tâm thần giết người xong có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không ?

3. Thời điểm bàn giao.

- Chốt số liệu đbàn giao về công tác Tổ chức cán bộ từ ngày 31/12/2015;

- Chốt số liệu để bàn giao về công tác Tài chính, tài sản, công sản tại thời điểm bàn giao.

Thời gian hoàn thành công tác bàn giao của Phân viện trước ngày 31/12/2015. Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa trực thuộc Bộ Y tế sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

IV. TỔ CHỨC THC HIỆN.

1. V Tổ chức cán b:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ sao gửi Quyết định;

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Y tế Trình Bộ trưởng thành lập Tổ công tác bàn giao nguyên trạng Phân Viện pháp y phía Nam thuộc Viện Pháp y tâm thn Trung ương theo đúng quy định. Thành phần Tổ công tác gm: Đại diện Lãnh đạo Bộ làm Ttrưởng. Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của các Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Trang thiết bị và công trình Y tế, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Phân viện phía Nam thuộc Viện;

- Hướng dẫn Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Phân viện lập hồ sơ bàn giao về công tác tổ chức, công tác cán bộ, nhân lực (các quyết định về tổ chc, biên chế, nhân sự, danh sách công chức, viên chức, hợp đồng lao động hiện đang công tác tại Phân Viện pháp y tâm thần phía Nam thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương). Tổ chức bàn giao công tác tổ chức, công tác cán bộ, nhân lực, hoàn thiện biên bản bàn giao theo đúng quy định;

- Trình Bộ trưởng ký Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, công nhận công chức, viên chức từ Phân vin thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương trên cơ sở số lượng người làm việc của Viện đã được Bộ trưởng Bộ Y tế giao năm 2011;

>> Xem thêm:  Cơ sở y tế nào đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy?

- Trình Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa theo đúng trình tự, thủ tục quy định;

- Phối hợp với Phân Viện, Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các Vụ, Cục, Viện có liên quan thuộc Bộ Y tế xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa;

- Hướng dẫn Viện sắp xếp, bố trí nhân sự cho phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của viên chức theo Luật Viên chức và Bộ Luật lao động và đảm bảo các chính sách chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động.

2. V Kế hoạch - Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Viện Pháp y tâm thần Trung ương hướng dẫn Phân viện lập hồ sơ bàn giao về công tác tài chính, tài sản, công sản (các quyết định về đất đai, các dự án đầu tư xây dựng, danh mục tài sản trang thiết bị, kinh phí....)

- Trình các cấp có thẩm quyền ghi tăng vốn ngân sách nhà nước của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật;

- Trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt và cấp kinh phí hoạt động thường xuyên cho Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kể từ ngày 01/01/2016;

- Hướng dẫn Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa lập dự toán kinh phí hoạt động trong đó có kinh phí chi cho lễ ra mắt Viện; công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất theo đúng quy định;

- Trình Bộ trưởng giao Kế hoạch giường theo dõi giám định, giường bệnh cho Viện Pháp y tâm thn Trung ương Biên Hòa trên cơ sở sgiường bệnh giao cho Viện Pháp y tâm thần Trung ương đtheo dõi các đối tượng trước, trong và sau khi giám định pháp y tâm thần.

3. Vụ Trang thiết bị Công trình y tế:

>> Xem thêm:  Mua bảo hiểm y tế cho một người trong gia đình có được không?

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các cơ quan có liên quan, hướng dẫn Phân viện Pháp y phía Nam và Viện Pháp y tâm thần Trung ương thực hiện việc lập hồ sơ bàn giao, tiếp nhận trang thiết bị và cơ sở vật chất theo đúng quy định của pháp luật;

- Chủ trì hướng dẫn Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa trong công tác đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, dự trù, mua sm trang thiết bị đáp ứng nhu cu giám định pháp y tâm thần trong khu vực được phân công phụ trách;

- Hướng dẫn Viện trong việc quản lý sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo đúng quy định.

4. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh:

- Chủ trì, phối hợp Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bàn giao các hồ sơ đã giám định pháp y tâm thần đang lưu trữ tại Phân viện và bàn giao hồ sơ cùng các đối tượng đang tiến hành giám định pháp y tâm thần;

- Chỉ đạo, hướng dn Viện thực hiện các hoạt động chuyên môn giám định pháp y tâm thần trong khu vực được phân công phụ trách theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo duy trì liên tục các hoạt động giám định.

5. Vụ Pháp chế:

- Phối hợp với Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Phân viện phía Nam quản lý, sử dụng con dấu của Phân viện trước, trong và sau khi bàn giao;

- Hướng dẫn Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa làm thủ tục khắc dấu mới để Viện có đủ tư cách pháp nhân hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

6. Phân viện Pháp y phía Nam thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

>> Xem thêm:  Thông tư số 04/2010/TT-BYT của Bộ Y tế : Hướng dẫn việc lấy mẫu thuốc để xác định chất lượng    

Phối hợp với các Vụ, Cục, Viện Pháp y tâm thần Trung ương, các cơ quan chức năng có liên quan thuộc cơ quan Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố nơi đặt trụ sở để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động, xây dựng đề án vị trí việc làm, trình cấpthẩm quyền phê duyệt và trin khai kiện toàn tổ chức của Viện, btrí sắp xếp nhân lực của Viện, bảo đảm duy trì liên tục hoạt động giám định pháp y tâm thần theo nhu cầu của cơ quan trưng cầu giám định.

- Hoàn thiện các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc bàn giao, tiếp nhận về công tác tổ chức, cán bộ, nhân lực, tài sản, tài chính, hoạt động giám định của các Phân Viện theo yêu cầu của Tổ Công tác bàn giao, tiếp nhận;

- Thực hiện các thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng, sinh hoạt công đoàn cho các viên chức là đảng viên, đoàn viên công đoàn theo Điều lệ Đảng và các quy định hiện hành;

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến buổi lễ ra mắt của Viện vào trung tuần tháng 12 năm 2015.

7. Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Phối hợp với Phân viện, các Vụ, Cục có liên quan thuộc cơ quan Bộ Y tế để thực hiện công tác bàn giao theo đúng tiến độ.

Bộ Y tế đề nghị các Vụ, Cục và các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Công an;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Các Thứ trư
ng (để biết);
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, TTr Bộ;
- VP Đảng ủy BYT (để ph/hợp);
- Tổng cục Dân số - KHHGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- UBND t
nh Đồng Nai,
- Sở Y tế các t
nh/thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT
, TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến