ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 142/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘINĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động vì người cao tuổiViệt Nam; Hướng dẫn số 77/HD-HNCT ngày 24/3/2016 của Ban Thường vụ Trung ươngHội Người cao tuổi Việt Nam hướng dẫn thực hiện “Tháng hành động vì người caotuổi Việt Nam” năm 2016, UBND Thành phố ban hành

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CHỈ TIÊUTHỰC HIỆN

1. Mục đích

- Phát huy truyền thống “Uống nướcnhớ nguồn”, “Kính lão trọng thọ” của con cháu với bố mẹ,ông bà.

- Thu hút sự quan tâm của tổ chức, cánhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm sóc,phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi, đặc biệt, vận động các nguồnlực xã hội chăm sóc người cao tuổi cô đơn, có hoàn cảnhđặc biệt khó khăn.

2. Yêu cầu

- Tăng cường tuyên truyền các hoạtđộng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, nâng cao nhận thức của cáccấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng xã hội, các cán bộ, hội viên người caotuổi, triển khai thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò ngườicao tuổi trên địa bàn Thành phố.

- Thực hiện tốt vai trò tham mưu vớicác cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan triển khai Thánghành động vì người cao tuổi Việt Nam bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

3. Chỉ tiêu

Đảm bảo từ 80 - 100% người cao tuổicô đơn, không nơi nương tựa được thăm hỏi, tặng quà (tối thiểu500.000đồng/người) và được trợ giúp thông qua các hình thức khác.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chủ đề Tháng hành động vì ng

“Chung sức vì người cao tuổi côđơn, không nơi nương tựa”

2. Từ 25/9 đến 31/10/2016

3. Nội dung

a) Công tác tuyên truyền

- Tăng cường hoạt động tuyên truyềntrên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Người cao tuổi, Quyết định số 544/QĐ-TTg

- Tuyên truyền các hoạt động củaTháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam với chủ đề “Chung sức vì người caotuổi cô đơn, không nơi nương tựa”; các gương điển hình tiêu biểu, các mô hìnhcủa cộng đồng trong công tác chăm sóc người cao tuổi; vận động các nguồn lực hỗtrợ, chăm lo đời sống người cao tuổi cô đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổchức các hoạt động thăm hỏi, động viên người cao tuổi trong sự nghiệp chăm sócvà phát huy vai trò người cao tuổi.

- Tuyên truyền vận động ủng hộ QuỹChăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn Thành phố.

b) Tổ chức vận động các nguồn lực hỗtrợ, cải thiện đời sống cho người cao tuổi cô đơn, có hoàncảnh đặc biệt khó khăn

- Vận động các nguồn lực hỗ trợ, chămlo đời sống người cao tuổi trên địa bàn Thành phố; phấn đấu 80% trở lên ngườicao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa được thăm hỏi, tặng quà (mức tối thiểu 500.000 đồng/người) vàtrợ giúp thông qua các hình thức khác.

- Khuyến khích các địa phương vận độngđược nhiều nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương khó khăn có đông người cao tuổicô đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua Ban đại diệnHội Người cao tuổi thành phố Hà Nội.

- Vận động gia đình người cao tuổithực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc, thăm hỏi, tặng quà, lập sổ tiếtkiệm phụng dưỡng ông bà, cha mẹ.

c) Tổ chức hoạt động chăm sóc sứckhỏe người cao tuổi

- Triển khai thực hiện tốt việc khámsức khỏe định kỳ và lập sổ quản lý sức khỏe cho người cao tuổi ở các xã,phường, thị trấn quy định tại Thông tư số 35/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Ytế, đặc biệt quan tâm khám, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cô đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Tháng hành động vìngười cao tuổi Việt Nam. Tư vấn, động viên, hướng dẫn người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa vào các Trung tâm Bảo trợ xã hội của Thành phố.Khuyến khích các cơ quan, đoàn thể, các gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, sứckhỏe yếu, không tự phục vụ trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên ngườicao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa nhân dịp ngày lễ, tết, ngày Quốc tế Ngườicao tuổi 01/10.

- Lập kế hoạch, tổ chức các chươngtrình tư vấn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn khám và chữa mắt cho ngườicao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi cóhoàn cảnh khó khăn.

d) Tổ chức các hoạt động văn hóa, vănnghệ, thể dục thể thao

Gắn hoạt động “Tháng hành động vìngười cao tuổi Việt Nam” với chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng 8, Quốckhánh 02/9, kỷ niệm 25 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10, 62 năm ngày Giảiphóng Thủ đô 10/10, tổ chức các hoạt động liên hoan văn nghệ, giao lưu thơ, ca,đồng diễn thể dục thể thao, thi đấu cờ tướng, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóngbàn... thu hút đông đảo người cao tuổi và nhân dân tham gia.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao độngThương binh và Xã hội

- Là cơ quan thường trực, chịu tráchnhiệm toàn diện triển khai, thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp các Sở, ngành, hội, đoànthể liên quan tuyên truyền phổ biến và vận động nhân dân thựchiện tốt Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp Ban đại diện Hội Người caotuổi thành phố Hà Nội tổ chức thăm hỏi, động viên người cao tuổi cô đơn, khôngnơi nương tựa nhân dịp ngày lễ, tết, ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10.

- Tổng hợp tình hình thực hiện côngtác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi và Kế hoạch thực hiện “Tháng hànhđộng vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn Thành phố, báo cáo Bộ Lao độngThương binh và Xã hội, ười cao tuổi Việt Nam và UBND Thành phố theo quy định.

2. Sở Y tế

Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tếtrực thuộc, trạm y tế xã, phường, thị trấn triển khai, thực hiện tốt Thông tưsố 35/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện chăm sóc sứckhỏe người cao tuổi, tổ chức ưu tiên khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, lậphồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi; phổ biếnnhững kiến thức về tự chăm sóc nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật, tưvấn, hướng dẫn phương pháp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và gia đìnhngười cao tuổi.

3. Sở Văn hóa vàThể thao

- Phối hợp các cơ quan thông tin đạichúng của Thành phố thông tin tuyên truyền về Luật Người cao tuổi; Quyết địnhsố 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện người caotuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

- Xây dựng các chương trình, cácchuyên đề dành riêng cho người cao tuổi. Phối hợp Ban đại diện Hội Người cao tuổi

4. Sở Nội vụ

- Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thịxã thành lập Ban Công tác người cao tuổi.

- Phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn cácxã, phường, thị trấn thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ Chăm sóc và phát huy vaitrò người cao tuổi.

5. Sở Tài chính

- Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thịxã quản lý, sử dụng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

- Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thịxã bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách, hỗ trợ các hoạt động “Tháng hànhđộng vì người cao tuổi Việt Nam”.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đạichúng Thành phố dành thời lượng tuyên truyền Luật Người cao tuổi trước, trongTháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam; ác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn Thành phố.

7. Đề nghị chỉ đạo các đơn vịthành viên hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam; tổ chức phátđộng thi đua thực hiện tốt Luật Người cao tuổi và vận động người dân, hội viên,tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

8. Ban đại diện Hội Người cao tuổithành phố Hà Nội

- Phối hợp Sở Lao động Thương binh vàXã hội, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan triển khai thực hiện

- Hướng dẫn Hội Người cao tuổi cáccấp triển khai các hoạt động thực hiện

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiệncông tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi và Tháng hành động vì ngườicao tuổi Việt Nam với

9. BáoHà Nội Mới, Báo Kinh tế và Đô thị, TTXVN-Phân xã HàNội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xây dựngchuyên mục tuyên truyền về Luật Người cao tuổi, các chương trình hưởng ứngTháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

10. UBND cácquận, huyện, thị xã

- Căn cứ Kế hoạch của Thành phố, xâydựng và triển khai thực hiện

- Bố trí kinh phí hỗ trợ các hoạtđộng của Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận, huyện, thị xã và Hội Người caotuổi xã, phường, thị trấn. ốt các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấnchủ trì, phối hợp Hội Người cao tuổi, các tổ chức đoàn thể tại địa phương vàgia đình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi ViệtNam.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiệnKế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn theo quy định.

UBND Thành phố đề nghị ổi


- Bộ LĐTB&XH;
- VPUB: CVP, PCVP N.N.Kỳ, P.C.Công, phòng KGVX, NC, TH, TKBT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCHNgô Văn Quý