ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/KH-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014

Năm học 2012-2013 công tác y tế họcđường trên địa bàn Thành phố Hà Nội thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận: 100% trường học triển khai khám sức khỏe cho họcsinh với 98,5% học sinh được khám, các hoạt động chăm sóc mắt học đường, nhahọc đường được đẩy mạnh, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được tăngcường, hoạt động vệ sinh môi trường phòng chng dịch, côngtác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai tốt.

Đtiếp tục thựchiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe học sinh trong năm học 2013-2014 góp phầnvào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ đô, UBND Thành phxây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC TIÊU

Nâng cao năng lực thực hiện công tácy tế trường học; Tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh trong các cơ sởgiáo dục của Thành phố Hà Nội. Bảo đảm cho học sinh được phát triển toàn diệnvề thể chất, tinh thần và trí tuệ; Giảm tỉ lệ mắc bệnh, tật và nâng cao sứckhỏe của học sinh.

II. CHỈ TIÊU

- 100% trường mầm non, tiểu học,THCS, PTTH có cán bộ y tế; 100% trường có phòng/góc y tế (80% trường có phòng ytế theo quy định).

- 100% trường mầm non, phổ thông tổchức khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh với 98,5% học sinh được khám; 100% cáctrường hợp mắc bệnh được thông báo cho gia đình để phihợp chuyển tuyến điều trị.

- 100% trường học được kiểm tra vệsinh học đường tối thiểu 1 lần/năm.

- 100% quận, huyện, thị xã tiếp tụctriển khai mô hình điểm về truyền thông nâng cao sức khỏe,phòng chống bệnh tật trong trường, từng bước góp phần giảm tỷ lệ mắc tật khúcxạ, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, giun sán và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởngđến sức khỏe trong trường học.

- Không xảy ra dịch bệnh lớn và ngộđộc thực phẩm tại trường học.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Y tế họcđường các cấp, Ban chỉ đạo Y tế học đường các cấp xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

2. Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác y tế trường học.

3. Đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiếtbị y tế, thuốc thiết yếu, các điều kiện cần thiết khác để triển khai hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của học sinhtheo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Đẩy mạnh hoạt động truyền thônggiáo dục sức khoẻ cho học sinh, nhất là tuyên truyền về phòng chống bệnh dịch,các bệnh thường gặp ở lứa tuổi học sinh. Tiếp tục triển khai xây dựng các môhình điểm về truyền thông học đường.

5. Nâng cao chất lượng các hoạt độngchăm sóc sức khoẻ cho học sinh: khám sức khoẻ định kỳ, sơ cấpcứu ban đầu, súc miệng sát khuẩn, phòng chống cận thị họcđường, hen phế quản,... thông báo các trường hợp mắc bệnhcho gia đình để phối hợp điều trị.

6. Đảm bảo chất lượng hoạt động củacác mô hình điểm về mắt học đường, nha học đường. Đẩy mạnh hoạt động phòngchống tai nạn thương tích học đường, đặc biệt là phòng tainạn đuối nước.

7. Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấpcơ sở hạ tầng các trường học theo chuẩn: Phòng học, các phòng chức năng, bànghế, bảng, đồ dùng trang thiết bị dạy và học; đảm bảo vệ sinh môi trường trongtrường học, hệ thống cung cấp nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn theo quy địnhcủa Bộ Y tế và BGiáo dục và Đào tạo.

8. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra côngtác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học:bếp ăn bán trú, căng tin, cơ sở cung cấp suất ăn cho họcsinh, nước uống cho học sinh. Tăng cường kiểm tra các hàng, quán bán thực phẩmkhu vực xung quanh các trường học.

9. Tổ chức và đảm bảo công tác y tếcho các kỳ thi trong năm.

10. Tăng cường kiểm tra việc triểnkhai công tác y tế học đường: Ban chỉ đạo YTHĐ Thành phốtổ chức kiểm tra việc chỉ đạo triển khai công tác y tế họcđường của Ban chỉ đạo YTHĐ các quận, huyện, thị xã. Banchỉ đạo YTHĐ các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra việcthực hiện của các trường học trên địa bàn.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Y tế (Thường trực BCĐ)

- Chủ động phối hợp với các sở, ngànhThành phố, UBND các quận, huyện, thịxã và các đơn vị liên quan tổ chức, triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác y tế học đường trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạoxây dựng kế hoạch liên ngành về công tác YTHĐ; triển khai thí điểm mô hình điểm về truyền thông nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật trong trườnghọc.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho cánbộ y tế trường học về công tác chuyên môn nghiệp vụ y tếtrong trường học.

- Chỉ đạo các Bệnh viện Thành ph, Trung tâm Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn,hướng dẫn các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông trên địa bàn Thành phốthực hiện các hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phòngchng dịch bệnh và các bệnh thường gặp cho học sinh tạinhà trường: sơ cấp cứu ban đầu, khám sức khoẻ định kỳ, nha học đường, phòng chống các bệnh về mắt, hen phế quản họcđường, gù vẹo cột sống, thông qua các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, duytrì và mở rộng các mô hình điểm về Nha học đường, Mắt học đường,xây dựng trường học an toàn.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ và kiểmtra, đánh giá các trường về các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu vệsinh, công tác vệ sinh học đường, thực hành rửa tay của học sinh, hướng dẫn côngtác vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng trong trường học.

- Triển khai điều tra thực trạng mộtsbệnh thường gặp của học sinh phổ thông và hoạt độngYTHĐ tại các trường phổ thông Hà Nội.

- Duy trì hoạt động của các mô hìnhđiểm và tiếp tục nhân rộng mô hình điểm về YTHĐ tại các trường học.

- Tổ chức đảm bảo công tác y tế phụcvụ các kỳ thi.

- Phối hợp với các sở, ngành kiểmtra, giám sát công tác YTHĐ trên địa bàn Thành phố; chú trọng kiểm tra các nộidung xây dựng trường hc an toàn, đảmbảo vệ sinh an toàn thc phẩm, đảm bảo dinh dưỡng tại các trường có tổ chức bếp ăn bán trú cho học sinh.

- Thường trực tổng hợp kết quả hoạtđộng y tế học đường báo cáo UBND Thành phố, Ban chỉ đạo Ytế học đường Thành phố, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo việc củng cố và tăng cườnghoạt động của Ban chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại trường học.

- Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫnquận, huyện, thị xã bố trí đủ cán bộ chuyên trách công tác y tế học đường theoquy định. Đảm bảo chế độ và tạo điều kiện làm việc thuận lợi để cán bộ y tếtrường học thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Chỉ đạo các trường bố trí diện tíchcho phòng y tế nhà trường với trang thiết bị y dụng cụ và thuốc thiếtyếu theo quy định.

- Chỉ đạo triển khai các nội dungchăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh tại trường học (khám sức khoẻ định kỳ,sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống các bệnh về mt, hen phế quản học đường, gù vẹo cột sng, nha học đường,...). Đưa y tế học đường vào các chỉ tiêu thi đua củangành giáo dục và đào tạo.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyềngiáo dục sức khoẻ cho học sinh thông qua các hoạt động giảng dạy chính khóa,ngoại khóa. Sắp xếp lịch học tập vui chơi giải trí hợp lý,hợp vệ sinh, phù hợp với sức khoẻ, độ tuổi và giới tính.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cácquận, huyện xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiếtbị đảm bảo theo quy định phục vụ công tác dạy và học cũng như công tác chăm sócsức khoẻ ban đu cho học sinh.

- Phi hợp vớiBảo hiểm xã hội Hà Nội thực hiện tốt bảo hiểm y tế học sinh,xã hội hóa, huy động cộng đồng và các tổ chức phi chínhphủ tham gia công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh.

- Phối hợp với UBND quận, huyện, thịxã kiểm tra, rà soát công tác y tếhọc đường trong toàn bộ các trường, học, chú trọng cáctrường mầm non, cơ sở nhóm trẻ, đảm bảo các điều kiện công tác y tế học đường.

- Tham gia đoàn liên ngành kiểm tra,giám sát hoạt động y tế học đường tại các quận, huyện, thị xã.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiệncông tác YTHĐ của ngành về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND Thành ph, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

3. SởNội vụ

Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan, UBNDquận, huyện, thị xã tham mưu cho UBND Thành phố thực hiện định mức biên chế vàchính sách đối với cán bộ y tế trong các trường học.

4. SởKế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

- Đảm bảo bố trí kinh phí thực hiệntốt công tác chăm sóc sức khoẻ học sinh theo quy định.

- Hướng dẫn các sở, ngành, các quận,huyện, thị xã xây dựng dự toán kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác y tếhọc đường theo đúng các quy định.

- Tham gia các đoàn liên ngành kiểmtra, giám sát công tác YTHĐ tại các quận, huyện, thị xã.

5. Bảohiểm xã hội Thành phố

- Tăng cường tuyên truyền vận độnghọc sinh tham gia bảo hiểm y tế; quản lý tốt hoạt động Bảohiểm y tế học sinh.

- Hướng dẫn và tạo điều kiện thuậnlợi trong thực hiện bảo him y tế chohọc sinh.

- Tham gia kiểmtra định kỳ công tác Y tế học đường.

6. HộiChữ Thập đỏ Hà Nội

- Chỉ đạo các cấp hội phối hợp vớingành Y tế và ngành Giáo dục và Đào tạo trong các hoạtđộng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh; đẩy mạnh phong trào học sinh thamgia công tác chữ thập đỏ.

- Tham gia các đoàn liên ngành kiểmtra, giám sát công tác Y tế học đường trên địa bàn Thành phố.

- Báo cáo kết quả hoạt động của HộiChữ Thập đỏ trong công tác YTHĐ gửi về Sở Y tế để tổng hợp.

7. UBNDcác quận, huyện, thị xã

- Củng cố và tăngcường hoạt động của Ban chỉ đạo YTHĐ.

- Xây dựng kế hoạch triển khai côngtác YTHĐ trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp vớiPhòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục tuyểndụng cán bộ làm công tác y tế học đường cho các trường họctrên địa bàn.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiếtbị cho các trường theo phân cấp quản lý, đảm bảo các quy định về vệ sinh trườnghọc, vệ sinh an toàn thực phẩm... trong nhà trường.

- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả hoạtđộng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh trên địa bàn (từ học sinh mẫu giáođến trung học phổ thông).

- Chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Bệnh viện đa khoa trênđịa bàn triển khai các hoạt động chuyên môn: tập huấn chuyên môn cho cán bộYTHĐ, triển khai các chương trình y tế trong trường học, khám sức khoẻ toàndiện cho học sinh hàng năm.

- Định kỳ kiểm tra công tác vệ sinhhọc đường, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện quy chế chuyên môn ytế tại các trường mầm non, phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trênđịa bàn.

- Bố trí kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định.

- Định kỳ (theo kỳ học) báo cáo kếtquả hoạt động y tế trường học về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, BộY tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. KINHPHÍ

1. CấpThành phố:

- Từ nguồn kinh phí Chương trình mụctiêu Quốc gia do Bộ Y tế phân bổ cho các tỉnh, thành phố hàng năm.

- Từ nguồn kinhphí đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia YTHĐ của Thành phố.

- Từ nguồn kinh phí phòng bệnh củaThành phố.

2. Cấpquận, huyện, thị xã:

- UBND quận, huyện, thị xã bố trí vàchỉ đạo các xã, phường, thị trn bố trí kinh phí triểnkhai công tác YTHĐ cho các trường học trên địa bàn.

- Huy động kinh phí từ nguồn xã hộihóa cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh.

y ban nhân dânThành phố yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể Thành phố, UBNDcác quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt công tác YTHĐ năm học2012-2013 và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố (quaSở Y tế để tổng hợp)./.

Nơi nhận:- Bộ Y tế;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- Các sở, ngành TP;
- UBND các Q/H/TX;
- Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng VX, TH;
- Lưu VT, VXTh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc