ỦY BAN NHÂN DÂNHÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 146/KH-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2016

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAIHỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 LĨNH VỰC TƯ PHÁP CẤP PHƯỜNG THUỘC 10QUẬN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày26/5/2016 của UBND Thành phố về việc ứng dụng công nghệthông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2016, trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm tại UBND quận Long Biênvà UBND quận Nam Từ Liêm; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai hệ thốngdịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp phường, liên thông thủ tụchành chính theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 củaLiên Bộ: Tư pháp, Công an, Y tế về việc hướng dẫn thực hiện liên thông các thủtục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tếcho trẻ em dưới 6 tuổi (gọi tắt là Thông tư liên tịch số05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT) tại 10 quận trên địa bàn Thành phố (UBND các quận:Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ,Hoàng Mai, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Hà Đông); cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Tiếp tục triển khai hệ thống dịch vụcông trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp, liên thông thủ tục hành chính theoThông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT tại 144 phường thuộc 10 Quận, đảmbảo thống nhất và đồng bộ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tronggiải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp, hộ tịch của UBND các phườngnhằm cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân.

II. PHẠM VI THỰC HIỆN

Triển khai tại 144 phường thuộc 10 quận,cụ thể:

- 18 Phường trực thuộc UBND quận HoànKiếm;

- 20 Phường trực thuộc UBND quận HaiBà Trưng;

- 21 Phường trực thuộc UBND quận ĐốngĐa;

- 14 Phường trực thuộc UBND quận BaĐình;

- 08 Phường trực thuộc UBND quận cầuGiấy;

- 08 Phường trực thuộc UBND quận TâyHồ;

- 14 Phường trực thuộc UBND quậnHoàng Mai;

- 11 Phường trực thuộc UBND quậnThanh Xuân;

- 13 Phường trực thuộc UBND quận BắcTừ Liêm;

- 17 Phường trực thuộc UBND quận HàĐông.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Cấp quận: Lãnh đạo UBND các quận,cán bộ Văn phòng, cán bộ Phòng Tư pháp, cán bộ chuyên trách CNTT.

- Cấp phường: Lãnh đạo UBND phường phụtrách Một cửa, cán bộ Một cửa (lĩnh vực tư pháp), cán bộTư pháp hộ tịch, cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Công tác chuẩn bị về hạ tầng và phầnmềm: hoàn thành trước ngày 05/8/1016.

- Công tác đào tạo và cấp tài khoảncho cán bộ, công chức tham gia sử dụng phần mềm: Từ 13 giờ 30, các ngày mùng 3,4, 5 tháng 8/2016.

- Vận hành thử: từ 06/8/2016- 10/8/2016.

- Vận hành chính thức: 10/8/2016.

V. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Viễnthông Hà Nội, Công ty TNHH Viettel - CHT Viettel IDC và Công ty TNHH TM &DVKT Nhật Cường:

- Trước ngày 05/8/2016, Sở Thông tinvà Truyền thông đảm bảo điều kiện hệ thống mạng WAN, Trung tâm dữ liệu, hệ thốngtổng đài nhắn tin, máy tính hoạt động ổn định phục vụ tốtcho việc cài đặt và sử dụng khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư, các dịch vụ công mứcđộ 3.

- Trước ngày 06/8/2016, hoàn thành việctạo tài khoản, tập huấn cho cán bộ sử dụng tại UBND các quận và phường.

- Từ ngày 06/8/2016 đến 10/8/2016, hỗtrợ các đơn vị vận hành, chạy thử.

- Từ ngày 10/8/2016, chính thức đưavào sử dụng.

- Đảm bảo hoạt động của tổ hỗ trợ kỹthuật là đầu mối tiếp thu, giải đáp, khắc phục vướng mắc, sự cố của đơn vị vàcông dân, tổ chức trong quá trình khai thác, sử dụng ứng dụng CNTT dùng chung,sử dụng dịch vụ công của Thành phố.

- Chủ trì thực hiện công tác truyềnthông trên các phương tiện thông tin đại chúng về dịch vụ công trực tuyến trênđịa bàn Thành phố và hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác truyền thông tạicơ sở.

- Định kỳ báo cáo UBND Thành phố tiếnđộ, hiệu quả triển khai dịch vụ công trực tuyến của toànThành phố.

- Chủ trì phối hợp Sở Tư pháp khẩntrương hoàn thành việc tích hợp, trao đổi thông tin khai sinh giữa hệ thống dịchvụ công trực tuyến của Thành phố và phần mềm đăng ký khai sinh của Bộ Tư pháp đểđảm bảo thống nhất khi sử dụng.

- Khảo sát, đề xuất phương án tổ chứcmua sắm trang thiết bị đầu cuối (máy trạm, máy in, máy scan...), phục vụ triểnkhai diện rộng và báo cáo UBND trong tháng 8/2016.

2. Sở Tư pháp

- Chủ trì phối hợp Bảo hiểm xã hộithành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội ban hành hướng dẫn về quy trình thựchiện việc liên Thông theo thông tư số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT để đảm bảo thống nhất và đồng bộ với việc ứng dụng phần mềm trước ngày31/7/2016.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyềnthông hoàn thành việc tích hợp, trao đổi thông tin khaisinh giữa hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Thành phố và phần mềm đăng kýkhai sinh của Bộ Tư pháp để đảm bảo thống nhất khi sử dụng.

3. Công an thànhphố Hà Nội

Chỉ đạo Công an các quận và phường thựchiện việc tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ3 lĩnh vực tư pháp, liên thông thủ tục hành chính theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT đảm bảo chất lượng, tiến độ.

4. Bảo h iểm xã hội thành phố Hà Nội

- Phối hợp Sở Tư pháp, Công an thànhphố Hà Nội ban hành hướng dẫn về quy trình thực hiện việc liên thông theo Thôngtư số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT .

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các quận thựchiện việc tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ3 lĩnh vực tư pháp, liên thông thủ tục hành chính theo thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT đảm bảo chất lượng, tiến độ.

5. UBND các quậnvà UBND các phường trực thuộc

- Trước 01/8/2016: Đăng ký danh sáchcán bộ, công chức (theo Công văn số 1283/STTTT-ƯDCNTT ngày27/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông) tham gia tập huấn và cấp tài khoản.

- Trước ngày 06/8/2016: Chủ động ràsoát lại toàn bộ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền Thông.

- Từ ngày 06/8/2016 đến 10/8/2016: Các đơn vị vận hành, chạy thử theo hướng dẫn của SởThông tin và Truyền thông.

- Từ 10/8/2016: Lãnh đạo UBND các quận,phường chính thức đưa vào sử dụng và chịu trách nhiệm về hiệu quả triển khai dịchvụ công trực tuyến tại đơn vị mình.

- Quán triệt, phổ biến chủ trương củaThành phố trong việc ứng dụng CNTT, triển khai dịch vụ công trực tuyến đến cánbộ, công chức tại các đơn vị để thực hiện nghiêm túc, phụcvụ tốt nhất cho người dân và xã hội.

- Chủ động bố trí thiết bị máy in kếtnối với máy tính của cán bộ một cửa (lĩnh vực tư pháp), bố trí thiết bị máy inchất lượng cao kết nối với máy tính của cán bộ tư pháp hộ tịch để phục vụ triểnkhai ứng dụng tại đơn vị.

- Cử cán bộ tham gia đào tạo sử dụngkhai thác Cơ sở dữ liệu dân cư, các dịch vụ công mức độ 3 đảm bảo nghiêm túc vềthời gian, chất lượng đào tạo.

- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyêntruyền về hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp, liênthông thủ tục hành chính theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT trên địa bàn thuộc đơn vị quản lý.

- Tăng cường tuyên truyền, niêm yết côngkhai tại bộ phận một cửa, tại các khu dân cư, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhàvăn hóa để công dân, tổ chức biết về cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyếnmức độ 3, 4 và lợi ích đạt được khi sử dụng.

- Tăng cường bố trí cán bộ (hoặc huyđộng lực lượng đoàn viên thanh niên) và bố trí thiết bị để hỗ trợ người dân nhậptrực tiếp hồ sơ trực tuyến khi công dân đến nộp thủ tục tại bộ phận một cửa.

6. Các cơ quanbáo, đài Thành phố

Chủ động phối hợp Sở Thông tin vàTruyền thông tuyên truyền sâu rộng về kết quả triển khai hệ thống dịch vụ côngtrực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp, liên thông thủ tục hành chính theo Thôngtư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT đến người dân và toàn xã hội.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởngcác Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiệnKế hoạch; Định kỳ kiểm tra, đánh giá và báo cáo UBND Thành phố qua Sở Thông tinvà Truyền thông tổng hợp./.


Nơi nhận:- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- T.Trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Văn phòng: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, các PCVP; các phòng chuyên viên, TH, TKBT, HCTC, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KGVX Dg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Đức Chung