ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 162/KH-UBND

Hà Giang, ngày 24 tháng 09 năm 2013

KẾ HOẠCH

TỔCHỨC TUẦN DU LỊCH DI SẢN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC TỈNH HÀ GIANG NĂM 2013

Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bốDanh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 1) năm 2012;

Căn cứ công văn số 3144-CV/TU ngày05 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc trích Kết luận số 220-KL/TUngày 04/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch tổ chức tuần Du lịch Disản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2013.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xâydựng kế hoạch tổ chức Tuần Du lịch Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang năm2013, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm tôn vinh giá trị các di sảnvăn hóa phi vật thể của tỉnh đã được ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vậtthể Quốc gia và các di sản văn hóa truyền thống các dân tộc góp phần tăng thêmniềm tin, tự hào, quyết tâm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sảnvăn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Góp phần phấn đấu thực hiệnthắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền vănhóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộtỉnh Hà Giang lần thứ XV;

- Tuyên truyền, giới thiệu, quảngbá bản sắc văn hóa độc đáo trong đời sống, sinh hoạt nghệ thuật các dân tộc;sinh hoạt nghệ thuật, sản phẩm du lịch cũng như tiềm năng phát triển du lịchcủa Hà Giang đến với bạn bè trong nước và Quốc tế.

2. Yêu cầu: Tổ chức các hoạt động đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, an toàn,tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhândân các dân tộc trong tỉnh.

II. HÌNH THỨC, QUY MÔ,THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Hìnhthức tổ chức: Truyền hình trực tiếp trên sóng VTV (Lễ khai mạc).

2. Quymô: Cấp tỉnh.

3. Thời gian tổ chức: Từngày 19/11 đến ngày 23/11/2013.

4. Địa điểm tổ chức: Tạihuyện Quang Bình và các huyện có Di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danhmục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, ĐồngVăn)

5. Đơn vị chủ trì: Ủy bannhân dân tỉnh Hà Giang.

6. Đơn vị thực hiện: Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện Quang Bình, Quản Bạ, Yên Minh, MèoVạc, Đồng Văn.

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH.

1. Các hoạt động tại huyện QuangBình trước Lễ khai mạc (Từ 7h30 đến 17h30 ngày 19/11/2013):

- Tổ chức các hoạt động văn hóa vănnghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian tại sân vận động huyện Quang Bình;

- Tổ chức chương trình giao lưu vănnghệ và trình diễn lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn, xã Tân Bắc, huyện QuangBình, tham quan Hợp tác xã dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Pà Thẻn tại thôn MyBắc, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình;

- Chủ trì thực hiện: UBND huyệnQuang Bình;

- Đơn vị phối hợp: Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch.

2. Chương trình Lễ khai mạc:

- Thời gian: Bắt đầu từ 20h00 -21h30 ngày 19/11/2013 (Truyền hình trực tiếp trên VTV Đài truyền hình ViệtNam);

- Địa điểm: Tại Sân vận động huyệnQuang Bình.

2.1. Nội dung chương trình:

- Chương trình nghệ thuật chào mừng(Chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm nét văn hóa dân tộc của Đoànnghệ thuật tỉnh + Đoàn nghệ thuật Cánh đồng vàng, huyện Quang Bình);

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

- Công bố Quyết định của Bộ trưởngBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia(Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

- Trao bằng Di sản văn hóa phi vậtthể quốc gia (Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo UBND tỉnh);

- Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch;

- Phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnhHà Giang;

- Phát biểu của lãnh đạo UBND huyệnQuang Bình (đại diện các địa phương có di sản được công nhận);

- Chương trình biểu diễn nghệ thuậttổng hợp (40 phút) với chủ đề "Quang Bình yêu thương" do Đoàn nghệthuật tỉnh và Đoàn nghệ thuật Cánh đồng vàng thực hiện;

- Công bố chương trình Tuần du lịchdi sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2013;

- Tái hiện Lễ hội nhảy lửa, lễ kéochày của người Pà Thẻn, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình.

2.2. Thành phần đại biểu thamdự (Dự kiến 300 đại biểu).

* Đại biểu Trung ương:

- Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương(07 đại biểu): Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Di sản văn hóa, Tổng cục Dulịch; Vụ Văn hóa dân tộc; Cục Văn hóa cơ sở; Bảo tàng văn hóa các dân tộc ViệtNam, Bảo tàng dân tộc học;

- Đại diện khoảng 20 Công ty lữhành du lịch;

- Các cơ quan Báo chí (06 đạibiểu): Báo Nhân dân; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; ĐàiTruyền hình Hà Nội; Thông tấn xã Việt Nam; Báo Văn hóa; Báo Du lịch.

* Đại biểu các tỉnh:(28 đại biểu, mỗi tỉnh 04 đại biểu): Lãnh đạo UBND, lãnh đạo Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch các tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, TháiNguyên, Yên Bái, Lào Cai.

* Đại biểu tỉnh Hà Giang:(Dự kiến 80 đại biểu):

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND,UBMTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Đại diện lãnh đạo các Sở,Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Thường trực huyện, thành ủy, HĐND, UBND cáchuyện, thành phố trong tỉnh;

- Phóng viên Báo Hà Giang, Đàitruyền hình Hà Giang, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Hà Giang.

* Đại biểu huyện Quang Bình:Các đồng chí trong Ban thường trực huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện,lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của huyện, Thường trực Đảng ủy, UBNDcác xã, thị trấn (50 đại biểu).

* Lái xe, phục vụ: 80người.

3. Các hoạt động tại huyện QuảnBạ (Ngày 20/11/2013)

3.1. Chương trình chính thức:

- Tham quan làng Văn hóa du lịchcộng đồng thôn Nặm Đăm, trình diễn Nghi lễ cấp sắc dân tộc Dao tại thôn NặmĐăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ;

- Trải nghiệm thực tế: Tham gia dệtlanh cùng dân tộc Mông xã Lùng Tám.

3.2. Chương trình tự do:

- Tham quan Thạch Sơn Thần (xãQuyết Tiến), Cổng trời Quản Bạ, danh thắng Núi Đôi Quản Bạ;

- Tham quan Hang Khố Mỷ, xã TùngVài;

- Đơn vị chủ trì: UBND huyệnQuản Bạ;

- Đơn vị phối hợp: Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch.

4. Các hoạt động tại huyện YênMinh (Ngày 21/11/2013)

4.1. Chương trình chính thức:

- Trình diễn di sản văn hóa phi vậtthể "Lễ hội Gầu tào của dân tộc Mông" tại thị trấn Yên Minh;

- Tham quan, trải nghiệm, khám pháHang Nà Luồng xã Mậu Long.

4.2. Chương trình tự do:

- Tham quan Làng văn hóa du lịchcộng đồng thôn Bục Bản, thị trấn Yên Minh; tham quan xưởng chế biến rượu ngôtruyền thống;

- Đơn vị chủ trì: UBND huyệnYên Minh;

- Đơn vị phối hợp: Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch.

5. Các hoạt động tại huyện MèoVạc (Ngày 22/11/2013)

5.1. Chương trình chính thức:

- Tổ chức giao lưu văn nghệ dângian các dân tộc; Tái hiện lễ mừng năm mới (Lễ múa trống) dân tộc Giáy;

- Chương trình trải nghiệm thực tế:"Cày trên nương đá, kỹ thuật thổ canh hốc đá, xếp tường rào đá, nươngđá,..." tại xã Sủng Trà.

5.2. Chương trình tự do:

- Tham quan danh thắng Mã Pì Lèng;vườn đá Lũng Pù, Miếu ông, miếu bà (xã Khâu Vai);

- Tham quan tượng Đài Bác Hồ;

- Đơn vị chủ trì: UBND huyệnMèo Vạc;

- Đơn vị phối hợp: Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch.

6. Các hoạt động tại huyện ĐồngVăn (Ngày 23/11/2013)

6.1. Chương trình chính thức:

- Tham quan, trải nghiệm thực tếtại khu di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương, tái hiện đời sống sinh hoạt củaVua Mèo;

- Tham quan phố cổ Đồng Văn, tổchức chương trình giao lưu văn nghệ, tái hiện Lễ cúng tổ tiên dân tộc Lô Lô vàthưởng thức đêm hội Khèn Mông tại trung tâm huyện Đồng Văn;

- Giao lưu, thưởng thức văn hóa ẩmthực của đồng bào các dân tộc thiểu số trên vùng Công viên địa chất toàn cầuCao nguyên đá Đồng Văn tại Thị trấn Đồng Văn: Thắng cố, mèn mén, chá lảo, thịttreo, lạp sườn, rượu ngô ...

6.2. Chương trình tự do:

- Tham quan Di tích lịch sử và danhlam thắng cảnh Cột cờ Lũng Cú;

- Tham quan Làng văn hóa truyềnthống Lô Lô Chải;

- Đơn vị chủ trì: UBND huyệnĐồng Văn;

- Đơn vị phối hợp: Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch;

* Kết thúc Tuần du lịch di sản vănhóa các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2013 tại huyện Đồng Văn.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Nguồn kinh phí tổ chức thựchiện: Từ nguồn ngân sách của tỉnh, huyện và các nguồn tài trợ do địa phương huyđộng.

2. Các đơn vị có liên quan xây dựngdự toán kinh phí chi tiết gửi về Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xétquyết định.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁCĐƠN VỊ

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch:

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyệnQuang Bình xây dựng kịch bản tổng thể và kế hoạch chi tiết tổ chức buổi Lễ côngbố Tuần du lịch di sản văn hóa các dân tộc năm 2013 và các hoạt động chào mừng;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sởchuẩn bị công tác trang trí khánh tiết, sân khấu, âm thanh, ánh sáng tại buổilễ. Chuẩn bị Bằng vinh danh các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và các bàiphát biểu của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo UBND tỉnh HàGiang;

- Chỉ đạo Đoàn nghệ thuật của tỉnhvà Đoàn nghệ thuật Cánh đồng vàng (huyện Quang Bình) xây dựng chươngtrình biểu diễn nghệ thuật phục vụ buổi lễ, đảm bảo nội dung mang đậm bản sắcvăn hóa dân tộc (Thời lượng 40 phút) và chọn MC dẫn chương trình;

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnhvà UBND huyện Quang Bình lập danh sách đại biểu, phát hành giấy mời và đón tiếpđại biểu. Cử cán bộ hướng dẫn viên du lịch đưa khách đi tham quan theo kếhoạch.

2. Văn phòng UBND tỉnh:

- Phối hợp với UBND huyện QuangBình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách khách mời, gửi giấy mời vàlên kế hoạch bố trí nơi ăn nghỉ, đón tiếp các đại biểu ở Trung ương và các tỉnhđến dự Tuần du lịch di sản văn hóa các dân tộc năm 2013;

- Phối hợp với các đơn vị liên quankiểm tra các hoạt động diễn ra trong buổi lễ. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đônđốc công tác chuẩn bị đảm bảo chu đáo, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

3. Sở Tài chính: Đảm bảonguồn kinh phí phục vụ các hoạt động, thẩm định dự toán kinh phí các đơn vịtrình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định, đảm bảo kịp thời theo kế hoạch.

4. Ủy ban nhân dân huyện QuangBình:

- Chịu trách nhiệm chính, làm đầumối, chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điềukiện cần thiết để tổ chức thành công buổi lễ khai mạc tuần du lịch di sản vănhóa các dân tộc năm 2013.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môntrên địa bàn huyện tổ chức tốt các hoạt động chào mừng trước, trong và sau buổilễ. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, hậu cần, y tế, điệntrong suốt thời gian diễn ra buổi Lễ và các hoạt động chào mừng;

- Chỉ đạo Đoàn nghệ thuật Cánh đồngvàng phối hợp với Đoàn nghệ thuật tỉnh tổ chức luyện tập, biểu diễn nghệ thuậtphục vụ buổi Lễ;

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnhvà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách đại biểu mời, bố trí nơi ăn,nghỉ, đón tiếp đại biểu; đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ tổ chứcthành công buổi Lễ;

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành,đoàn thể và UBND các xã trong toàn huyện làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩnbị lực lượng tham gia và dự buổi Lễ đúng số lượng với trang phục theo quy địnhsạch đẹp;

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liênquan về việc chuẩn bị, phối hợp tổ chức Lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thểquốc gia và tuần du lịch Di sản văn hóa các dân tộc 2013; thường xuyên báo cáolãnh đạo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị cho buổi Lễ.

5. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giaothông vận tải xây dựng kế hoạch cụ thể bố trí phân luồng xe, bãi đỗ xe và đảmbảo an toàn giao thông trên các tuyến đường đến địa điểm diễn ra các hoạt động;

- Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huyQuân sự tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong thờigian diễn ra tuần Lễ.

6. Sở Y tế: Xây dựng phươngán, bố trí cán bộ chuyên môn bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu trongsuốt thời gian diễn ra tuần Lễ; Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

7. Công ty Điện lực Hà Giang:Chỉ đạo Chi nhánh điện các huyện đảm bảo cung cấp nguồn điện liên tục phục vụcho Lễ khai mạc Tuần du lịch di sản văn hóa các dân tộc và trong suốt thời giandiễn ra Tuần du lịch di sản văn hóa các dân tộc; có phương án dự phòng trongtrường hợp xảy ra mất điện.

8. Sở Thông tin và Truyền thông:Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, quảng bá về giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh HàGiang. Đồng thời giới thiệu, quảng bá các tiềm năng phát triển kinh tế - xã hộiđặc biệt là tiềm năng du lịch của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúngcủa tỉnh và các tỉnh bạn.

9. Báo Hà Giang, Đài Phát thanhvà Truyền hình tỉnh: Xây dựng chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về giá trịcác di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Cử phóng viên thamgia ghi hình và đưa tin.

Giao cho Đài Phát thanh - Truyềnhình có trách nhiệm liên hệ, làm việc với Đài truyền hình Việt Nam tổ chứctruyền hình trực tiếp buổi Lễ khai mạc Tuần Du lịch Di sản văn hóa các dân tộctỉnh Hà Giang năm 2013 trên VTV;

10. UBND các huyện: Quản Bạ, YênMinh, Đồng Văn, Mèo Vạc: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo các cơ quanchuyên môn tổ chức các hoạt động đạt kết quả. Chuẩn bị các điều kiện đón tiếpkhách đến tham quan tại địa bàn.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,UBND huyện Quang Bình có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thựchiện của các đơn vị, thường xuyên tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để kịp thời giảiquyết những vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tuầndu lịch Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2013, UBND tỉnh yêu cầucác Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện: Quang Bình, Quản Bạ, Yên Minh, ĐồngVăn, Mèo Vạc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, TT&DL;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành; Văn hóa, TTDL; Tài chính, Y tế; Thông tin truyền thông, Công an; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Công ty điện lực, Báo, Đài PT-TH tỉnh.
- UBND các huyện, Thành phố;
- Các đơn vị được giao nhiệm vụ;
- VP Tỉnh ủy, các PVP-HĐND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Báo, Đài PTTH Hà Giang;
- TTXVN, Báo ND thường trú tại Hà Giang;
- Lưu VT, VX.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông